TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA:
Repozitorij
Trgovačko pravo i pravo društava

Kolegiji smjera 

 

Prvi semestar
Nastavnici Kolegiji

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Instrumenti osiguranja plaćanja

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika

Prof. dr. sc. Alan Uzelac

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Izv. prof. Aleksandra Maganić

 Doc. dr.sc. Slađana Aras Kramar

Parnično procesno pravo 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Pravo društava - opći dio 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Trgovačko pravo - opći dio 

 

Drugi semestar
Nastavnici Kolegiji

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Društva kapitala 

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika

Prof. dr. sc. Alan Uzelac

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Izv. prof. Aleksandra Maganić

 Doc. dr.sc. Slađana Aras Kramar

Ovršno pravo 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Plaćanja u trgovačkim ugovorima

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Trgovački ugovori 

 

Izborni kolegiji
Nastavnici Kolegiji

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika

Prof. dr. sc. Alan Uzelac

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Izv. prof. Aleksandra Maganić

Arbitražno procesno pravo 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Bankarsko pravo 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Prof. dr. sc. Petar Miladin

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Društva osoba 

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Izv. prof. Aleksandra Maganić

Insolvencijsko pravo 

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

Izv.prof. dr. sc. Davor Babić

Međunarodno privatno pravo 

Prof. dr. sc. Jasenko Marin

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Općeprometno pravo 

Prof. dr. sc. Jasenko Marin

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Pomorsko osiguranje 

Prof. dr. sc. Jasenko Marin

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Pomorsko pravo I - pomorski prijevozi

Prof. dr. sc. Jasenko Marin

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Pomorsko pravo II - izvanugovorna odgovornost u pomorskom prijevozu 

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Prof. dr. sc. Jure Šimović

Porezno pravo trgovačkih društava 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Prof. dr. sc. Siniša Petrović

Pravo industrijskog vlasništva 

Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić

Prof. dr. sc. Zoran Parać

Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš

Pravo konkurencije 

Prof. dr. sc. Jasenko Marin

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Pravo osiguranja - opći dio

Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Temelji računovodstva