Djelatnici

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposleno je 246 djelatnika, od toga 169 osoba u znanstveno-nastavnom i suradničkom zvanju i 77 službenika u administraciji. 


Kako bi pretraživanje radilo, potrebno je unijeti barem tri znaka.

prof. dr. sc. Marina Ajduković

Lokacija: Nazorova 51, soba 23/I

Zavod:TMSR

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište, Knjižara

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 23

Zavod:GPP

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 8

Zavod:FPFZ

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 21

Zavod:MPP

Funkcija:redoviti profesor

prof. dr. sc. Zdenko Babić

Lokacija: Nazorova 51, soba 15

Zavod:SP

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Ćirilometodska 4, room 53/II kat

Zavod:EJP

Funkcija:asistent - predavač

izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 63

Zavod:EZ

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Marko Baretić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II

Zavod:GP

Funkcija:redoviti profesor

doc. dr. sc. Danijel Baturina

Lokacija: Nazorova 51, soba 5 f

Zavod:SP

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Gordana Berc

Lokacija: Nazorova 51, soba 5D

Zavod:PSR

Funkcija:izvanredni profesor

Reana Bezić mag. iur.

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 12/I

Zavod:KP

Funkcija:asistent - predavač

prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Lokacija: Nazorova 51, soba 11/I

Zavod:SP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Antun Bilić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 65

Zavod:TPPD

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 40

Zavod:RSP

Funkcija:asistent - predavač

Lokacija: Nazorova 51, soba 9

Zavod:PSR

Funkcija:redoviti profesor

doc. dr. sc. Jasna Bogovac

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, room 9

Zavod:FPFZ

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Marin Bonačić

Lokacija: Tkalčićeva 48-50, soba 1

Zavod:KPP

Funkcija:docent

Relja Bosanac soc.radnik

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 40/II, Kartoteka

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Vilim Bouček

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 4

Zavod:MPP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

izv. prof. dr. sc. Vanja Branica

Lokacija: Nazorova 51, soba 17/I

Zavod:TMSR

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Marko Bratković

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 41 (IV. kat, u potkrovlju)

Zavod:GPP

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Aleksandar Bravar

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 12/I.

Zavod:POP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 6, voditelj računovodstva

Zavod:

Funkcija:

Juraj Brozović mag. iur.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, room 42/IV

Zavod:GPP

Funkcija:asistent - predavač

doc. dr. sc. Marko Buljevac

Lokacija: Nazorova 51, soba 18

Zavod:PSR

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 47

Zavod:OTPD

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Zoran Burić

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 21

Zavod:KPP

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Melita Carević

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 52

Zavod:EJP

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 48

Zavod:FPFZ

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I

Zavod:KP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

mr. sc. Aleksandra Čar

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 21

Zavod:

Funkcija:

Mateja Čehulić mag. soc.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III

Zavod:SOC

Funkcija:asistent - predavač

doc. dr. sc. Dario Čepo

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 36/II.

Zavod:SOC

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33

Zavod:PHPD

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 45

Zavod:FPFZ

Funkcija:viši asistent - predavač

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 38

Zavod:OP

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba Spremačica

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba Spremačica

Zavod:

Funkcija:

Tihana Delak dipl.soc.

Lokacija: Nazorova 51, soba 5

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II

Zavod:KP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište

Zavod:

Funkcija:

izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Lokacija: Nazorova 51, soba 5f

Zavod:SP

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 52

Zavod:PI

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 36, II kat

Zavod:KP

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Lokacija: Nazorova 51, soba 21

Zavod:TMSR

Funkcija:izvanredni profesor

Ana Duić oec.

Lokacija: Nazorova 51, soba 5b

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 14, Biblioteka

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba Pismohrana

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 3a

Zavod:UZ

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 29

Zavod:UZ

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Zlata Đurđević

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 38

Zavod:KPP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 31

Zavod:OPPD

Funkcija:izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II

Zavod:GP

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija:

Zavod:

Funkcija:

E-mail:  

Davor Farkaš dipl.iur.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 21

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Ćirilometodska 4, spremačica

Zavod:

Funkcija:

E-mail:  

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 21

Zavod:GPP

Funkcija:redoviti profesor

izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 20

Zavod:UP

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 21/I kat

Zavod:

Funkcija:

izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 12/I

Zavod:KP

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Teo Giljević

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b

Zavod:UZ

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Igor Gliha

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II

Zavod:GP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 51

Zavod:EJP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 11

Zavod:RSP

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 44

Zavod:RSP

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 67/II

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Ksenija Grubišić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 18

Zavod:SOC

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Nina Gumzej

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 55/II

Zavod:PI

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 4/prizemlje

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Henrik-Riko Held

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 38

Zavod:RP

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Mateja Held

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje

Zavod:UPP

Funkcija:docent

dr. sc. Andrea Horić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 20, upraviteljica biblioteke

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 34/I

Zavod:

Funkcija:

dr. sc. Irena Horvatić Bilić v. pred.

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 2A

Zavod:KSJ

Funkcija:viši predavač

doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 10

Zavod:UP

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Tena Hoško

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57

Zavod:MPP

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II

Zavod:OP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Snježana Husinec v. pred.

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 2A

Zavod:KSJ

Funkcija:viši predavač

Lokacija: Nazorova 51, spremačica

Zavod:

Funkcija:

E-mail:  

Antonija Ivančan mag. iur.

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 54 A-D/II kat

Zavod:EJP

Funkcija:asistent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 43

Zavod:KPP

Funkcija:redoviti profesor

doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II

Zavod:TPPD

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 40

Zavod:RP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić v. pred.

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 6

Zavod:KSJ

Funkcija:viši predavač

prof. dr. sc. Ivo Josipović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat

Zavod:KPP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II

Zavod:GP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Marko Jurić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 55

Zavod:PI

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 6, prizemlje

Zavod:GP

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 36

Zavod:RP

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Tihomir Katulić

Lokacija: Gundulićeva 10, soba br. 7

Zavod:PI

Funkcija:docent

Lokacija: Nazorova 51, soba 13

Zavod:TMSR

Funkcija:docent

Vesna Komotar upr. pravnik

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 15/I

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Ivan Koprić

Lokacija: Ćirilometodska 4, room soba 28/I. kat

Zavod:UZ

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II

Zavod:OP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Nazorova 51, spremačica

Zavod:

Funkcija:

E-mail:  

doc. dr. sc. Ivan Kosnica

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)

Zavod:PHPD

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 13

Zavod:UP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Tomislav Koščak dipl.iur.

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 8/I

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 50/II kat

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Josip Kregar

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I

Zavod:SOC

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Mario Krešić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 303

Zavod:OTPD

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 35

Zavod:PHPD

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 15/I kat, kadrovska služba

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 13, biblioteka

Zavod:

Funkcija:

izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Lokacija: Nazorova 51, soba 18

Zavod:PSR

Funkcija:izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 17

Zavod:UZ

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Davorin Lapaš

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 24

Zavod:MP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Lokacija: Nazorova 51, soba 8

Zavod:PSR

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Stjepan Lice dipl.iur.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 8/I, Tajnik

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7

Zavod:PI

Funkcija:docent

dr. sc. Iva Lopižić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 43

Zavod:UZ

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 20

Zavod:GPP

Funkcija:izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Lokacija: Nazorova 51, soba 21/I

Zavod:TMSR

Funkcija:izvanredni profesor

Ivica Majdanđić dipl. ing.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 24/I Ekonomat

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Irena Majstorović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II

Zavod:OP

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 21/3

Zavod:UZ

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 26

Zavod:UZ

Funkcija:redoviti profesor

dr. sc. Miran Marelja

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 49

Zavod:OPPD

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba domar

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Jasenko Marin

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I.

Zavod:POP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III

Zavod:TPPD

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Gundulićeva 10, room 12

Zavod:KP

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Jelena Matančević

Lokacija: Nazorova 51, soba 5f

Zavod:SP

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II

Zavod:GP

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6

Zavod:KSJ

Funkcija:viši predavač

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 38/II

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7

Zavod:FPFZ

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Petar Miladin

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II

Zavod:TPPD

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 5

Zavod:OP

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Marina Milić Babić

Lokacija: Nazorova 51, soba 18

Zavod:PSR

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Dunja Milotić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)

Zavod:PHPD

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 39

Zavod:RP

Funkcija:izvanredni profesor

Andrea Mišković dipl.iur.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, room 18/I. kat

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 304

Zavod:POP

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 57,II kat

Zavod:

Funkcija:

izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II

Zavod:KP

Funkcija:izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 32

Zavod:UZ

Funkcija:izvanredni profesor

Dragutin Nemec dipl.iur.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba Biblioteka

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Saša Nikšić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II

Zavod:GP

Funkcija:redoviti profesor

dr. sc. Ivan Obadić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 49

Zavod:OPPD

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Zavod:UPP

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Jelena Ogresta

Lokacija: Nazorova 51, soba 6

Zavod:MISRSP

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Jasna Omejec

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno

Zavod:UPP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Ana Opačić

Lokacija: Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 11a

Zavod:TMSR

Funkcija:docent

dr. sc. Josip Pandžić

Lokacija:

Zavod:SP

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

Kaja Pavić upr. pravnik

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 61/II

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Lokacija: Nazorova 51, soba 2

Zavod:PSIH

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Tamara Perišin

Lokacija: Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 56

Zavod:EJP

Funkcija:redoviti profesor

prof. dr. sc. Marko Petrak

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 30

Zavod:RP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Antonija Petričušić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III

Zavod:SOC

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba Spremačica

Zavod:

Funkcija:

Davor Petrić mag. iur.

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 54 A-D/II kat

Zavod:EJP

Funkcija:asistent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba Biblioteka

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Siniša Petrović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 68

Zavod:TPPD

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 58

Zavod:EZ

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba računovodstvo, soba 9/I

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 45

Zavod:RSP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 1/I, Dekanat

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Barbara Preložnjak

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 303

Zavod:OTPD

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.

Zavod:POP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Lokacija: Nazorova 51, soba 11a

Zavod:TMSR

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 62

Zavod:EZ

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Slaven Ravlić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 17

Zavod:SOC

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 51/II

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 40/II

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 64/II, kopiraona

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba pisarnica/prizemlje

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Nazorova 51, soba domar

Zavod:

Funkcija:

Ines Rezo mag. psych.

Lokacija: Nazorova 51, soba 24

Zavod:TMSR

Funkcija:asistent - predavač

prof. dr. sc. Ivan Rimac

Lokacija: Nazorova 51, soba 14

Zavod:MISRSP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Siniša Rodin

Lokacija:

Zavod:EJP

Funkcija:redoviti profesor

izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 6

Zavod:FPFZ

Funkcija:izvanredni profesor

Lokacija: Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 54

Zavod:KP

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 9/I, Računovodstvo

Zavod:

Funkcija:

Jan Ruk mag. philol. angl.

Lokacija:

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Silvia Rusac

Lokacija: Nazorova 51, soba 17

Zavod:SG

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12

Zavod:MP

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 7/I, Tajništvo

Zavod:

Funkcija:

doc. dr. sc. Iva Savić

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 304/III

Zavod:POP

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 18

Zavod:OTPD

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Maja Seršić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 19

Zavod:MP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 5

Zavod:MPP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Lea Skokandić

Lokacija: Nazorova 51, soba 2A

Zavod:MISRSP

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Lokacija: Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22

Zavod:TMSR

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Branko Smerdel

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I

Zavod:UP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Lelija Sočanac

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5

Zavod:KSJ

Funkcija:redoviti profesor

izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Zavod:UPP

Funkcija:izvanredni profesor

Marko Stilinović mag. iur.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 302, III kat

Zavod:GP

Funkcija:asistent

Sanja Storjak upr. pravnik

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba Gundulićeva 10, soba 14/I kat

Zavod:

Funkcija:

dr. sc. Nika Sušac

Lokacija: Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a

Zavod:TMSR

Funkcija:poslijedoktorand - predavač

Lokacija: Ćirilometodska 4, Spremačica

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Marko Šikić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat

Zavod:UPP

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 59

Zavod:EZ

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Ivan Šimonović

Lokacija:

Zavod:OTPD

Funkcija:redoviti profesor

doc. dr. sc. Ivan Šimović

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III

Zavod:OP

Funkcija:docent

doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 42

Zavod:UZ

Funkcija:docent

Ines Šlogar dipl.uč.

Lokacija: Gundulićeva 10

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 18

Zavod:MP

Funkcija:docent

Sanja Šporčić dipl. oec.

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 9/I Računovodstvo

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Ana Štambuk

Lokacija: Nazorova 51, soba 17/I

Zavod:SG

Funkcija:redoviti profesor

prof. dr. sc. Zoran Šućur

Lokacija: Nazorova 51, soba 10/I

Zavod:SP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba pisarnica, prizemlje

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Biblioteka/I

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Nina Tepeš

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III

Zavod:TPPD

Funkcija:redoviti profesor

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba spremačica

Zavod:

Funkcija:

E-mail:  

doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Lokacija: Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A

Zavod:PSIH

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba Biblioteka

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Ksenija Turković

Lokacija:

Zavod:KP

Funkcija:redoviti profesor

doc. dr. sc. Marko Turudić

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje

Zavod:UPP

Funkcija:docent

prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Lokacija: Nazorova 51, soba 13/I

Zavod:TMSR

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Alan Uzelac

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 19

Zavod:GPP

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište

Zavod:

Funkcija:

izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Lokacija: Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 53

Zavod:EJP

Funkcija:izvanredni profesor

prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 60

Zavod:EZ

Funkcija:redoviti profesor

doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Lokacija: Nazorova 51, soba 2a

Zavod:TMSR

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba Spremačica

Zavod:

Funkcija:

Lokacija: Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b

Zavod:UZ

Funkcija:docent

izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Lokacija: Gundulićeva 10, soba 13

Zavod:RSP

Funkcija:izvanredni profesor

doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 47

Zavod:MPP

Funkcija:docent

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 40/II, Kartoteka

Zavod:

Funkcija:

prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 25

Zavod:SOC

Funkcija:redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Nino Žganec

Lokacija: Nazorova 51, soba 1

Zavod:TMSR

Funkcija:redoviti profesor