Fakultetsko vijeće i njegov sastav

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta.

Fakultetsko vijeće čine:
- svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja,
- jedan predstavnik predavača i viših predavača,
- šest predstavnika asistenata i poslijedoktoranada,
- predstavnici studenata, i to 15% ukupnog broja članova Fakultetskog Vijeća, te
- jedan predstavnik zaposlenika.

Sjednice Vijeća saziva dekan i predsjedava im.

 

Plan redovitih sjednica u akademskoj 2021./2022. godini

Fakultetsko vijeće

27. listopada 2021.

24. studenoga 2021.

22. prosinca 2021.

26. siječnja 2022.

23. veljače 2022.

30. ožujka 2022.

27. travnja 2022.

25. svibnja 2022.

29. lipnja 2022.

28. rujna 2022.

 

Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se, u pravilu, srijedom u 12,00 sati.

Da bi se svim članovima Fakultetskog vijeća omogućilo redovito sudjelovanje u njegovu radu, srijedom od 12,00 do 14,00 sati nastava se neće održavati.

 

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.