Odbori i povjerenstva

Sukladno Statutu Fakulteta, radi proučavanja pojedinih pitanja, izrade izvješća ili pripremanja odluka iz svoga djelokruga Fakultetsko vijeće može osnivati stalna i povremena povjerenstva.

Za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. osnovana su sljedeća povjerenstva:

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST

 • Prof. dr. sc. Maja Seršić, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 • Prof. dr. sc. Nina Tepeš
 • Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
 • Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
 • Doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović
 • Lucija Krznar, studentica

KNJIŽNIČNI ODBOR 

 • Izv. prof. dr.sc. Ozren Pilipović, predsjednik
 • Prof . dr. sc. Silvia Rusac
 • Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
 • Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović
 • Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
 • Dr. sc. Andrea Horić
 • Dr. sc. Ksenija Švenda Radeljak
 • Marija Tomečak, dipl. povjesničar umjetnosti i etnolog, dipl. knjižničar
 • Ivan Luis Glavich Mandarić, student

ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA

 • Doc. dr. sc. Marko Jurić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Marko Baretić
 • Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
 • Prof. dr. sc. Ivana Grgurev
 • Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
 • Prof. dr. sc. Marko Petrak
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 • Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 • Prof. dr. sc. Marko Šikić
 • Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
 • Doc. dr. sc. Ivan Šimović
 • Lana Kotlo, studentica (Bartol Šošić, zamjenik, student)

ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

 • Prof. dr. sc. Vilim Bouček, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
 • Prof. dr. sc. Zlata Đurđević
 • Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić
 • Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
 • Prof. dr. sc. Zdravka Leutar
 • Prof. dr. sc. Alan Uzelac
 • Izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko
 • Ivana Bašić, studentica

ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA

 • Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
 • Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
 • Doc. dr. sc. Melita Carević
 • Doc. dr. sc. Marina Milić Babić
 • Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 • Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
 • Marko Stilinović, mag. iur
 • Ante Dujić, student

ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA

 • Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
 • Doc. dr. sc. Marko Bratković
 • Doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
 • Doc. dr. sc. Henrik Riko Held
 • Doc. dr. sc. Ana Opačić
 • Doc. dr. sc. Marko Turudić
 • Karlo Horvat, student
 • Ivana Kos, (zamjenica, studentica)

ODBOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

 • Prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Marina Ajduković
 • Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
 • Prof. dr. sc. Ivan Koprić
 • Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
 • Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
 • Doc. dr. sc. Jasna Bogovac
 • Doc. dr. sc. Nina Gumzej
 • Srećko Perković, student

ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 • Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Josip Kregar
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
 • Prof. dr. sc. Ana Štambuk
 • Izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
 • Luka Kralj, student

ODBOR ZA INFORMATIZACIJU

 • Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 • Doc. dr. sc. Marko Jurić
 • Davor Petrić, mag. iur
 • Vladimir Dobovičnik
 • Lana Kotlo, studentica

ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE

 • Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Zdenko Babić
 • Prof. dr. sc. Marko Baretić
 • Prof. dr. sc. Davorin Lapaš
 • Prof. dr. sc. Gordana Marčetić
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 • Izv.prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
 • Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
 • Elvis Jašarević, student

ODBOR ZA ALUMNIJE

 • Doc. dr. sc. Mario Krešić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Ivo Josipović
 • Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
 • Prof. dr. sc. Siniša Petrović
 • Prof. dr. sc. Branko Smerdel
 • Prof. dr. sc. Zoran Šućur
 • Doc. dr. sc. Antun Bilić
 • Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
 • Josip Čiček, dipl. iur.
 • Ema Menđušić Škugor, mag.iur
 • Gordan Radin, mag. iur.
 • Neven Vranković, mag. iur., LL.M.

ODBOR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I SURADNJU S VANJSKIM DIONICIMA

 • Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
 • Prof. dr. sc. Lelija Sočanac
 • Prof. dr. sc. Marko Šikić
 • Izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
 • Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
 • Doc. dr. sc. Mihovil Škarica
 • Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda
 • Zvijezdana Rauš Klier, predsjednica Javnobilježničke komore
 • Robert Travaš, dipl. iur
 • Marija Hodalj, studentica

ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE

 • Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
 • Izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori
 • Izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić
 • Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
 • Amila Džanić, studentica

POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 • Doc. dr. sc. Marko Jurić, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Davor Babić
 • Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
 • Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
 • Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
 • Doc. dr. sc. Danijel Baturina
 • Danijel Relković
 • Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda
 • Josip Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 • Boris Rajić, student
 • Bartol Šošić, zamjenik, student

ODBOR ZA MIRENJE

 • Prof. dr. sc. Jasnica Garašić, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić

ODBOR ZA STUDENTSKA NATJECANJA

 • Doc. dr. sc. Antun Bilić, predsjednik
 • Doc. dr. sc. Marin Bonačić
 • Doc. dr. sc. Zoran Burić
 • Doc. dr. sc. Melita Carević
 • Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
 • Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
 • Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
 • Juraj Brozović, mag. iur.
 • Marko Szabo, student
 • Iva Kuštrak Managić, mag. iur.

ODBOR ZA E-UČENJE

 • Doc. dr. sc. Mišo Mudrić, predsjednik
 • Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
 • Doc. dr. sc. Marko Jurić
 • Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
 • Dr. sc. Ivana Kanceljak
 • Dragutin Nemec
 • Josip Pokorny, student

ODBOR ZA PROGRAME NA STRANIM JEZICIMA

 • Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
 • Doc. dr. sc. Melita Carević
 • Doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
 • Doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
 • Doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
 • Doc. dr. sc. Antonija Petričušić
 • Dr. sc. Ivan Obadić

ODBOR ZA VANJSKU SURADNJU

 • Prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik
 • Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak
 • Prof. dr. sc. Maja Seršić
 • Prof. dr. sc. Marko Šikić
 • Izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
 • Doc. dr. sc. Marko Jurić

ODBOR ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

 • Prof. dr. sc. Irena Majstorović, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Kristina Urban
 • Doc. dr. sc. Teo Giljević
 • Doc. dr. sc. Barbara Preložnjak
 • Dr. sc. Andrea Horić

ETIČKO POVJERENSTVO

 • Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, članica povjerenstva
 • Prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, član povjerenstva
 • Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, članica povjerenstva
 • Prof. dr. sc. Gordana Marčetić, zamjenica članice povjerenstva
 • Doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović, zamjenik člana povjerenstva
 • Doc. dr. sc. Jelena Matančević, zamjenica članice povjerenstva