Vijeće poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta. Čine ga dekan kao predsjednik, voditelji poslijediplomskih studija, prodekani i jedan predstavnik studenata. Voditelja poslijediplomskog studija koji je spriječen prisustvovati sjednici, može zamijeniti drugi nastavnik tog studija.

 

Vijeće poslijediplomskih studija

27. listopada 2021.

22. prosinca 2021.

23. veljače 2022.

27. travnja 2022.

29. lipnja 2022.

28. rujna 2022.

 


Sjednice Vijeća poslijediplomskih studija održavaju se, u pravilu, srijedom u 11,30 sati.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.