Vijeće poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta. Čine ga dekan kao predsjednik, voditelji poslijediplomskih studija, prodekani i jedan predstavnik studenata. Voditelja poslijediplomskog studija koji je spriječen prisustvovati sjednici, može zamijeniti drugi nastavnik tog studija.

Sjednice Vijeća poslijediplomskih studija održavaju se u pravilu neposredno prije sjednica Fakultetskog vijeća, u nastavničkoj sobi zgrade na TRH 14.

Članovi Vijeća poslijediplomskih studija za akad. god. 2017./2018. i 2018./2019.

Prof. dr. sc. Igor Gliha
Prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Doc. dr. sc. Marko Jurić
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Prof. dr. sc. Ivo Josipović
Prof. dr. sc. Alen Uzelac
Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
Prof. dr. sc. Marina Ajduković
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Prof. dr. sc. Petar Miladin
Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

 

Raspored sjednica Vijeće poslijediplomskih studija u akad. god. 2019./2020.

 

30. listopada 2019.

18. prosinca 2019.

26. veljače 2020.

29. travnja 2020.

1. srpnja 2020.

30. rujna 2020.

 

Sjednice Vijeća poslijediplomskih studija održavaju se, u pravilu, srijedom u 11,30 sati u dekanatu.