Vijeće poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija je stručno i savjetodavno tijelo Fakulteta. Čine ga dekan kao predsjednik, voditelji/ce poslijediplomskih studija, prodekani/ce i jedan predstavnik/ca studenata. Voditelja/icu poslijediplomskog studija koji je spriječen/a prisustvovati sjednici, može zamijeniti drugi nastavnik/ca tog studija.

 

Vijeće poslijediplomskih studija

26. listopada 2022.

30. studenoga 2022.

21. prosinca 2022.

25. siječnja 2023.

22. veljače 2023.

29. ožujka 2023.

26. travnja 2023.

24. svibnja 2023.

28. lipnja 2023.

27. rujna 2023.

 

Sjednice Vijeća poslijediplomskih studija održavaju se, u pravilu, srijedom u 11,30 sati.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća i Vijeća poslijediplomskih studija dostavljat će se e-mailom, a prilozi uz pozive intranetom, u pravilu, osam dana prije održavanja sjednica.

Pozivi za sjednice Fakultetskog vijeća dostavljat će se svim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata, s time da će se prilozi uz pojedine točke dnevnog reda dostavljati samo članovima Vijeća. Sva dokumentacija vezana uz rad Vijeća bit će svim zainteresiranim nastavnicima, suradnicima i predstavnicima studenata dostupna u tajništvu Fakulteta.