:
Financiranje javne uprave
Repozitorij

STUDENTI ĆE GRADIVO NASLOVNOG PREDMETA MOĆI POLAGATI U OBLIKU TRI KOLOKVIJA; DVA PISMENA I JEDAN USMENI.

 

U PRVI KOLOKVIJ ULAZI SLJEDEĆE GRADIVO:

1. KNJIGA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST - STR. 73. - 347. (OSIM DIJELOVA IZUZETIH SLUŽBENIM POPISOM LITERATURE KOJI SE NALAZI U REPOZITORIJU);

2. KNJIGA: HRVATSKI FISKALNI SUSTAV - STR. 37. - 61. I ZAKON O POREZU NA DOHODAK (KOJI ZAMJENJUJE ISTOIMENO POGLAVLJE U KNJIZI HRVATSKI FISKALNI SUSTAV).

 

U DRUGI KOLOKVIJ ULAZI GRADIVO:

1. KNJIGA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST - STR. 367. - 573. (OSIM DIJELOVA IZUZETIH SLUŽBENIM POPISOM LITERATURE);

2. KNJIGA HRVATSKI  FISKALNI SUSTAV  STR. 61. - 369. I ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (KOJI ZAMJENJUJE ISTOIMENO POGLAVLJE U HRVATSKOM FISKALNOM SUSTAVU).

 

U GRADIVO TREĆEG, USMENOG KOLOKVIJA ULAZI:

1. KNJIGA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST, STR. 698. - 731.;

2. KNJIGA HRVATSKI FISKALNI SUSTAV, STR. 369.- 480.

 

OBAVIJEST O AKTUALNIM TEKSTOVIMA ZAKONA, KOJI SU SASTAVNI DIO LITERATURE, STUDENTI MOGU NAĆI NA STRANICAMA KATEDRE.

 

Popis obavijesti