:
Financiranje javne uprave
Repozitorij

ISPITNA LITERATURA ZA KOLOKVIJE

 

STUDENTIMA SE OMOGUĆAVA POLAGANJE NASLOVNOG PREDMETA PREKO 3 KOLOKVIJA - PRVA DVA ĆE SE POLAGATI U PISANOM OBLIKU, A TREĆI U USMENOM OBLIKU NA ROKU.

 

 

1.KOLOKVIJ OBUHVAĆA SLJEDEĆE:

 

  •   FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST (B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; NN, Zagreb, 2008.)

 

Str. 367-423 (Porez na promet - sve do 33.5.14 Porezna oslobođenja)

 

Str. 444-515 ( Državni (fiskalni) monopol, Imovinski porezi, Doprinos za socijalno osiguranje, Višestruko oporezivanje i njegove vrste, Carine)

 

Str. 558-573 (Doprinosi, Samooporezivanje, Pristojbe, Ostali javni prihodi)

 

 

  • HRVATSKI FISKALNI SUSTAV (J.Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović, T. Rogić Lugarić, S. Cindori; NN, Zagreb, 2010.)

 

Str. 61-369 (Zakon o PDV-u zamjenjuje poglavlje u knjizi HFS „Porez na dodanu vrijednost“ – str. 86. – 138.)

 

- za lakše shvaćanje gradiva o PDV-u sugerira se knjiga izv. prof. dr. sc. Sonje Cindori: "Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi" 

Link za pregled knjige

http://www.webknjizara.hr/knjige/ekonomija/porez-na-dodanu-vrijednost-u-teoriji-i-praksi-grupa-autora

 

  • OPĆI POREZNI ZAKON – www.zakon.hr

 

 

 

2. KOLOKVIJ OBUHVAĆA SLJEDEĆE:

 

  • -  FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST (B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; NN, Zagreb, 2008.)

 

 

Str. 49-93 (Uvod, Podjela javnih prihoda, Pojam poreza)

 

Str. 102-247 (Podjela poreza, Porezna terminologija, Porezni obveznik, Porezna snaga, Porezna osnovica, Porezne stope, Porezne stope u praksi, Granice poreznog opterećenja, Načela oporezivanja, Ciljevi oporezivanja, Otpor plaćanju poreza, Izbjegavanje plaćanja poreza, Mjere protiv plaćanja poreza, Prevaljivanje poreza, Učinci oporezivanja, Utjecaj inflacije na oporezivanje, Porezna tehnika, Zaštita prava porezbih obveznika, Porezna uprava)

 

Str. 281-347 (Opća zajednička pitanja oporezivanja dohotka i dobiti, Porez na dohodak, Porez na dobit- završno s 32.3.1. Načelo oporezivanja neto dobiti)

 

Gradivo o porezu na dohodak učiti po Zakonu o porezu na dohodak www.zakon.hr

 

Gradivo o porezu na dobiti učiti po HRVATSKI FISKALNI SUSTAV (J.Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović, T. Rogić Lugarić, S. Cindori; NN, Zagreb, 2010.) Str. 37-61.

 

 

3. KOLOKVIJ OBUHVAĆA SLJEDEĆE:

 

  •   FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST (B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović; NN, Zagreb, 2008.)

 

Str. 698-731 (V. JAVNI RASHODI: Državni proračun)

 

 

  • HRVATSKI FISKALNI SUSTAV (J.Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović, T. Rogić Lugarić, S. Cindori; NN, Zagreb, 2010.)

 

Str. 369-480

 

 

 

 

DOPUNSKA LITERATURA ZA BOLJU OCJENU!!!

 

-FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST (B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović,H. Arbutina, N. Mijatović; NN, Zagreb, 2008.)

 

Str. 93-102 (Opravdanost ubiranja poreza)

 

Str . 247-281 (Porezna uprava, Porezno savjetništvo, Porezni sustav, Racionalni porezni sustav, Porezni sustavi suvremenih država)

 

Str. 422-444

 

Str. 515-558 (Internet i porezi, Oporezivanje u skladu s načelima pravne države, Država bez poreza)

 

Popis obavijesti