GREGURIĆ, DORA 6/9   VRLO DOBAR (4)   HODAK, ANTONIJA  7/9  VRLO DOBAR (4)

GRŽETIĆ, IVAN   7/9  VRLO DOBAR (4)   MARINOV, KRISTINA  7/9  VRLO DOBAR (4)

KOVAČIĆ, SARA    8/9  IZVRSTAN (5)    FABRIČNI, HRVOJE  7.5/9 VRLO DOBAR (4)

JAGNJIĆ, JELENA   6.5/9  DOBAR (3)   GRŽINIĆ, MIRKO  5.5/9  DOVOLJAN (2)  KAIĆ, ANA  4.5 /9 DOVOLJAN (2)

GRABUŠIĆ, LUCIJA  6/9  DOBAR (3)   JURKIN, INES   5.5/9 DOVOLJAN (2)  GAŠPAROVIĆ, BRUNO 6.5/9 DOBAR (3)

GAZIVODA, FILIP  8/9  IZVRSTAN (5)  FUMIĆ, PETAR  6/9  DOBAR(3)   BARTOL, MATIJA 7.5/9  VRLO DOBAR (4)

KRIZEL, LAURA   6/9  DOBAR(3)  KRALJEVIĆ, MATEA  8/9  IZVRSTAN (5)  HREN, MARTIN  8/9  IZVRSTAN (5)

šARIĆ, MARTA   8/9  IZVRSTAN (5)   SIVRIĆ, MATE 7/9 VRLO DOBAR (4) KISIĆ, VICKO  7/9 VRLO DOBAR (4)

LUČIĆ, LIDIJA  8.5/9 IZVRSTAN (5) JAMBREŠIĆ, KLARA  7/9  VRLO DOBAR (4) 

KOSTERVAJN, MAJA 6/9  DOBAR (3) PROFOZĆ, ANA 8/9  IZVRSTAN (5) 

HELEBRANT, LINA 7/9 VRLO DOBAR (4) JANKOVIĆ, JURAJ 8.5/9 IZVRSTAN (5) KANDIDO, JAKOV 6/9 DOBAR(3)

IVEKOVIĆ, SUZANA  5/9 DOVOLJAN (2)    FUNDELIĆ, MARIA   5/9 DOVOLJAN (2)

GRDOVIĆ, PETRA 6.5/9 DOBAR (3) JELAK, JOSIPA 7.5/9 VRLO DOBAR (4) JEDVAJ, IVA 7/9 VRLO DOBAR (4)

 

IMA JEDAN NEPOTPISAN KOLOKVIJ!!!

 

 

Popis obavijesti