:
Javno-privatno partnerstvo (predmet)
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

sukladno najavama, dogovoren je posjet Gradu Koprivnici i Gimnaziji “Fran Galović”.Cilj ovog studijskog posjeta je upoznavanje s provedbom projekta JPP-a s aspekta javnog partnera i škole kao korisnika u projektu.

Posjet se organizira za seminariste na predmetu ali su i ostali studenti koji pohađaju nastavu na predmetu pozvani na učestvovanje.

Molimo seminariste, i ostale zainteresirane, da se što hitnije jave na e-mail jbogovac@pravo.hr kako bismo dogovorili detalje posjeta.

S poštovanjem,

Popis obavijesti