:
Javno-privatno partnerstvo (predmet)
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

kolokviji će se održati u sustavu Merlin po sljedećem rasporedu:

- IZVANREDNI studenti seminaristi: 12. 3. 2021. u 17.00 sati

- redovni studenti i izvanredni neseminaristi: 14. 5. 2021. u 18.00 sati.

Literatura za kolokvije je različita, a sukladna popisu literature objavljene na web stranici predmeta i u Merlinu.

Linkovi i upute za pisanje kolokvija nalazit će se uz Temu datuma kolokvija.

Rezultati kolokvija priznaju se tri ispitna roka (zaključno s jesenskim izvanrednim ispitnim rokom).

S poštovanjem,

Jasna Bogovac

Popis obavijesti