KATEDRA ZA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKU ZNANOST:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

Od akademske godine 2017/2018. literatura koja obuhvaća ispitno gradivo izmijenila se u dijelovima koji se odnose na porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost.

Teoretski dio gradiva obrađen u knjizi Financijsko pravo i financijska znanost ne mijenja se.

Promjene se odnose isključivo na dio gradiva obrađen u knjizi Hrvatski fiskalni sustav te će se kao literatura za ispitno gradivo od roka u mjesecu studenom koristiti:

- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/2016)

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, NN148/2013, NN143/14, NN115/2016)

 

 

Literaturom za polaganje ispita smatraju se navedeni zakoni, na snazi u RH, dana 1.10.2017.g. te time, početkom Akademske godine 2017/2018

 

Popis obavijesti