KATEDRA ZA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKU ZNANOST:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

Poštovane kolegice i kolege,

pohađanje nastave uvjet je za priznavanje rezultata kolokvija za redovite i izvanredne studente.

Smatra se da je student uredno pohađao nastavu ako je bio nazočan na najmanje tri četvrtine predavanja.

Studenti koji su pod zabranom izlaska na ispit zbog pada na komisijskom ispitu ne mogu pristupiti kolokviju dok traje zabrana.

Na kraju semestra provjerit će se ukupno prisustvo predavanjima i priznat će se uspjeh na kolokviju samo onim studentima koji su ispunili uvjet prisustva. Uspjeh na prvom kolokviju nije uvjet za izlazak na drugi kolokvij.

Parcijalni ispiti održat će se u drugoj polovini studenog 2018. i siječnja 2019., o čemu će dodatne informacije biti pravovremeno objavljene na stranicama predmeta.

Rezultati kolokvija uvažavat će se na tri ispitna roka (zimskom, izvanrednom u travnju i ljetnom), zaključno s ispitnim rokom u srpnju.

S poštovanjem,

Popis obavijesti