KATEDRA ZA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKU ZNANOST:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

Prezentacija u dogovoru s prof. Arbutinom je u Repozitoriju predmeta Porezno pravo.

Popis obavijesti