KATEDRA ZA FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKU ZNANOST:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost

Sukladno najavama, predavanja iz predmeta Financijsko (porezno) pravo održat će se po sljedećem rasporedu:

  • 13. svibnja 2019. od 17.00 sati (3 sata predavanja), dv. I., Ćirilometodska 4
  • 14. svibnja 2019. od 17.00 sati (3 sata predavanja), dv. VII, Ćirilometodska 4
  • 15. svibnja 2019. od 17.00 sati (3 sata predavanja), dv. I., Ćirilometodska 4
  • 16. svibnja 2019. od 17.00 sati (3 sata predavanja), dv. I., Ćirilometodska 4.
Popis obavijesti