izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc.
Frane Staničić

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić rođen je u Makarskoj, 5. kolovoza 1981. Osnovnu školu završio je u Baškoj Vodi, opću gimnaziju u Makarskoj. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., a doktorirao na istom fakultetu 2011. na temu: „Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“. Izvanredni profesor je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je bio asistent (2006.-2011.), viši asistent (2011.-2012.) i docent (2012.-2017). Kao vanjski suradnik radio je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa na rješavanju žalbi u predmetima priznavanja istovrijednosti inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (2007./2008.).

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predaje na doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava. Predaje i Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Mentorirao je preko 100 diplomskih i završnih radova. Recenzirao je više desetaka znanstvenih radova.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je (vanjski) Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Član je Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (od 2017.). Član je ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika. Član je Tajništva Instituta za javnu upravu. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za pravna pitanja (2017.). Bio je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora (2018.-2020.). Bio je član radnih skupina za izradu više zakona. Sudjelovao je kao stručni recenzent područja i kao član radnih skupina za izradu državnih stručnih ispita za više područja. Bio je tajnik poslijediplomskog sveučilišnog i specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava (2011.-2015.).  Objavio je četiri autorske knjige, preko šezdeset znanstvenih radova i preko sto i pedeset stručnih radova, prikaza i drugih radova. Bio je (su)voditelj bilateralnog znanstvenog hrvatsko-slovenskog projekta "Pravna analiza postojećeg energetskog zakonodavstva u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje" (2018.-2019.). Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih su tri međunarodna. Kao stručnjak sudjelovao je u više IPA projekata.
Područja znanstvenog rada i interesa obuhvaćaju upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje i druga javnopravna ograničavanja vlasništva, regulatorne agencije, pravni položaj vjerskih zajednica i dr.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2011

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 611
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google Meet uz prethodnu najavu putem poveznice meet.google.com/cgk-ngcv-hqw

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Odgovornost države za štetu zbog protuepidemijskih mjera

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Primjena prava za vrijeme pandemije bolesti COVID- 19 (webinar)

Abecedarij upravnog postupka (79)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (78)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (77)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2021.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (76)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (75)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (74)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (73)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Je li zakonom o cestama 2011. godine (ipak) provedeno faktično izvlaštenje vlasnika nerazvrstanih cesta?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1980)

Transformacija upravnog sudovanja uslijed primjene nadnacionalnog prava

Britvić Vetma, Bosiljka ; Staničić, Frane ; Horvat, Božidar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Lokalne tradicije i globalni razvoj: pravni, institucionalni i povijesti aspekti

Ten Years of General Administrative Procedure Act in Croatia

Staničić, Frane ; Britvić Vetma, Bosiljka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Recent Developments in Administrative Procedural Law - a Comparative Perspective

Abecedarij upravnog postupka (72)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Problemi u donošenju općih akata županija, gradova i općina

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (71)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (70)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (69)

Frane Staničić
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (68)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (67)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (66)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (65)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (64)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (63)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (63)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav

Petrak, Marko ; Staničić, Frane
Autorske knjige, 2020.

Je li konačno uređeno pitanje snošenja troškova upravnog spora?

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
58. SUSRET PRAVNIKA, AKTUALNOSTI ZAKONODAVSTVA I PRAKSE

Ograničenja slobode kretanja za trajanja proglašene epidemije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Djelovanje javnopravnopravnih tijela i upravnih sudova u vrijeme pandemije COVID-19

Pretvara li Ustavni sud akte raspolaganja u upravne akte?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (62)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (61)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (60)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (59)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (58)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (57)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (56)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (55)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Vještačenje u upravnom sporu - je li ga i kada sud dužan provesti?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku

Vještačenje u upravnom sporu - je li ga i kada sud dužan provesti?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku

Analysis of the Legal Framework Concerning Stateless Persons and Persons at Risk of Statelessness in Croatia/Analiza pravnog okvira koji se odnosi na osobe bez državljanstva i osobe izložene riziku bezdržavljanstva u Hrvatskoj

Staničić, Frane
Autorske knjige, 2020.

Postupak upravnog suda u slučaju nenadležnosti – primjena čl. 28. ili 30. Zakona o upravnim sporovima

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Pravo u gospodarstvu

Croatia: Religion in Prison – Equal Access in a Predominantly Catholic Society

Staničić, Frane ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Abecedarij upravnog postupka (49)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (50)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (51)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (52)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (53)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (54)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi u upravnopostupovnom zakonodavstvu

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Proširenje (upravno)sudske zaštite na stegovne postupke u javnim službama

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (48)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Zabrana rada u trgovini nedjeljom u Republici Hrvatskoj - ustavnopravni aspekti

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (47)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (46)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (45)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (44)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (43)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (42)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (41)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (39)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (40)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Novo uređenje pravne zaštite u postupcima primanja u javne službe

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Primjena direktive o uslugama u sustavu visokog obrazovanja

Staničić, Frane ; Britvić Vetma, Bosiljka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Abecedarij upravnog postupka (38)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (37)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (36)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (35)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (34)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (33)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (32)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Je li ispitivanje zakonitosti smještaja stranca u centar upravni spor?

Staničić, Frane ; Horvat, Božidar
Stručni radovi, 2020.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Usluge od općeg gospodarskog interesa u pravu Europske unije i hrvatski regulatorni okvir u odabranim upravnim područjima

Sokol, Tomislav ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

A Contribution to the Debate on the Republic of Croatia as a Secular State and on the terms Secularisation and Secularism

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Pravni vjesnik

Hrvatsko zakonodavstvo i bezdržavljanstvo

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Edukacija o bezdržavljanstvu (UNHCR)

Naknada troškova upravnog spora kod obustave upravnog spora

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Pravo i porezi

Pitanje zabrane reformatio in peius u upravnosudskoj praksi

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (30)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (29)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (28)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (27)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (26)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Primjena kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja i znanosti: razvojne prepreke i mogućnosti za visoka učilišta

Barbić, Jakša ; Družić, Ivo ; Staničić, Frane ; Potočnjak, Željko ; Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2019.

Kratak prikaz rješavanja sporova potrošača i opskrbljivača na tržištu električne energije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Organizacija energetskog sektora - odnosi dionika u energetskom sektoru

Abecedarij upravnog postupka

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Tražitelji azila u Republici Hrvatskoj i stajališta građana o azilantima i migrantima

Vukellić, Tena ; Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (24)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (22)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Praksa Ustavnog suda glede nastupa zastare utvrđivanja porezne obveze – rješenje pitanja kada se utvrđuje porezna obveza

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Pravo i porezi

Abecedarij upravnog postupka (18)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (19)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (20)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (21)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Primjena presuda ESLJP-a, koje se izravno ne odnose na Republiku Hrvatsku, u upravnosudskoj praks

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (17)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (16)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (15)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Zadiranje u pravo slobode vjeroispovijesti izaziva sukobe

Staničić, Frane
, 2019.

Naknada troškova upravnog spora

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Pravo i porezi

Abecedarij upravnog postupka (14)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (13)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Uloga inspekcijskog nadzora u ostvarenju primjene propisa

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku

Abecedarij upravnog postupka (12)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (11)

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Izbor rektora prema Nacrtu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Kako birati rektora: potrebe i mogućnosti revizije sustava izbora

Does Religious Freedom Warrant Protection as a Fundamental Human Right?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Abecedarij upravnog postupka (10)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (9)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Praksa Visokog upravnog suda RH u stvarima javne nabave nakon Odluke Ustavnog suda RH, U- I-2911/2017 s posebnim osvrtom na pretjerani pravni formalizam DKOM-a

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (8)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (7)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu čl. 49. stavka 1. Zakona o naknadi

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (6)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (4)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (5)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (3)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Mane i nedostaci Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - kako ih popraviti?

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2019.

Javnopravna tijela u energetskom sektoru Republike Hrvatske i njihove ovlasti

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrogla miza/ posvet o položaju javnih agencij s poudarkom na zagotavljanju njihove neodvisnosti

Abecedarij upravnog postupka (2)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Abecedarij upravnog postupka (1)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Kamo ide hrvatsko naturalizacijsko pravo?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Važnost obrazlaganja rješenja u upravnom postupku, s posebnim osvrtom na podatke s oznakom tajnosti

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ustavni sud odbio zahtjev za ocjenu članaka 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi - Vuk je sit, a ovca cijela

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Za cjelovito zakonodavstvo znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj 21. stoljeću

Staničić, Frane
, 2019.

Upravljanje pomorskim dobrom - kako ga poboljšati?

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Izazovi upravljanja javnim dobrima

Does Religious Freedom Warrant Protection as a Fundamental Human Right?

Staničić, Frane
Radovi u postupku objavljivanja, 2019.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Zakonodavne promjene u stjecanju hrvatskog državljanstva i njihova opravdanost

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Treba li nam revizija ugovora sa Svetom Stolicom?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Opći problemi u radu policije s gledišta policijskog prava i njegove primjene

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Analiza uređenja položaja policijskih službenika, socijalnog dijaloga i organizacijske strukture

Postupak izvlaštenja - dvojbe i perspektive

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Simpozij o izvlaštenju nekretnina

Povjerenstvo za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske - od svijetlog primjera civilnog nadzora nad radom policije do nestanka?

Franulović, Dalibor ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Mane i nedostaci Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - kako ih popraviti?

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja

Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnog gospodarstva

Barbić, Jakša, Kalambura, Sanja, Oflak, Lana, Staničić, Frane, Sarvan, Desanka, Luttenberger, Axel, Turudić Marko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2018.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravni okvir uređenja udruga u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Udruga - how to

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-II- 6111/2013 – jurisdikcijski voluntarizam?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Sveske za javno pravo Blätter für Öffentliches Recht

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana ; Turudić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravni položaj Katoličke Crkve kao gospodarskog subjekta u pravu Europske unije i hrvatskom pravu

Sokol, Tomislav ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Razlikovanje javnog interesa, općeg interesa i interesa Republike Hrvatske u kontekstu javnopravnih ograničavanja prava vlasništva

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Kontrola rada regulatornih agencija u Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Javne agencije - u potrazi za reformom

Dionici u procesu gospodarenja otpadom i njihovi odnosi

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Okrugli stol: Pravno uređenje gospodarenja otpadom

Vodni resursi RH i zakonsko uređenje njihovog korištenja i zaštite

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Vodni resursi RH u funkciji proizvodnje hrane

Sekularizam je u Hrvatskoj politički projekt

Staničić, Frane
, 2017.

Ovlast za donošenje općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na primjeru primjene članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatska pravna revija

Problemi u provođenju komasacije prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Izvlaštenje i utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
V. Kongres sudskih vještaka i procjenitelja

Razlikovanje javnog interesa, općeg interesa i interesa Republike Hrvatske u kontekstu javnopravnih ograničavanja prava vlasništva

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
XI. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani: Djelovanje javne uprave/XI. JOURNÉES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES FRANCO-CROATES: L’action de l’administration publique

Prikaz knjige: Marc Gjidara, Bosiljka Britvić Vetma, Francusko-hrvatski upravnopravni pojmovnik / Lexique de droit administratif franco-croate, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Université Paris II Panthéon-Assas, Split – Paris, 2016.

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pretjerani pravni formalizam i postupci javne nabave

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Novine u postupku izvlaštenja

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Gradnja i prostorno uređenje, legalizacija, koncesije i izvlaštenje

Komentar Zakona o upravnim sporovima

Staničić, Frane ; Britvić Vetma, Bosiljka ; Horvat, Božidar
Autorske knjige, 2017.

Exercising religion in prisons: the case of Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies

Tko kontrolira regulatorne agencije?

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Otvorena pitanja Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Prava na nekretninama - aktualnosti

Koncesije na pomorskom dobru - odnos Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Staničić, Frane ; Bogović, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Pravni vjesnik

The Framework for Liberalization and Regulation of Public Utilities in Croatia

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.
Network industries Quaterly

O primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti u upravnom postupku – donošenje rješenja o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika –

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu u procesima prostornog planiranja

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku

Izvršni postupak - sklapanje nagodbe - primjena Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Neki pravni dosezi o zastari pokretanja prekršajnog postupka – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-III-4375/2015 od 15. rujna 2016.

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2017.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Energetska učinkovitost i gradnja

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Okrugli stol HAZU: Pravna zaštita prostora

Das Verwaltungsverfahren in Kroatien

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2016.

Koncesije za gospodarsko korištenje vode za stavljanje vode na tržište

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Naša voda?

Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite u Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi (II. dio)

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Još o ukidanju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima - Ispravljanje starih nepravdi Odlukom i Rješenjem USRH, broj: U-I- 2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. (Nar. nov., br. 94/16)

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravno uređenje koncesija s posebnim osvrtom na vode i pomorsko dobro

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Seminar - Importance of public participation in transparent management of natural resources

Postupanja prema strancima u ovlasti policije

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekt

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj – stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. –

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Does Freedom of Religion Warrant Protection as a Fundamental Human Right

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Governance and religion in Europe

Raspolaganje nekretninama jedinice lokalne samouprave u korist vjerske zajednice - imovinskopravni odnosi s Katoličkom Crkvom

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Javna nabava i pravni formalizam: prijetnja investicijskom zamahu?

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
10 Hrvatsko-francuski upravnopravni dani - Upravno pravo danas/Journees juridiques et administratives Franco-croates - Le droit administratif aujourd'hui

Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite u Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Uloga upravnog sudovanja kao korektiv postupanja tijela državne uprave s posebnim naglaskom na postupke međunarodne zaštite

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u području prava azila

Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Nekretnine 2016.«, od 5. srpnja 2016.

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Izazovi usklađivanja ovlasti regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske unije

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Predstojeće izmjene Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade: osiguranje investicijskog zamaha i/ili udar na prava vlasnika nekretina?

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Nekretnine 2016.

Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16

Kontrola koju provode istražna povjerenstva Hrvatskog sabora - učinkovit oblik kontrole?

Staničić, Frane ; Čačija Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

The Differences in Legal Status of Religious Communities in the Republic of Croatia

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Religions and Human Rights

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i pravo osiguranika na dobivanje i korištenje lijekova

Staničić, Frane ; Petrić Marina
Stručni radovi, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Challenges of Aligning the Scope of Regulatory Powers of Regulatory Agencies in the Republic of Croatia With the Acquis Communautaire

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Multidiscplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016

Posebna prava na vodama: koncesije i vodopravni akti

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Okrugli stol HAZU: Pravna zaštita voda

Određivanje naknade za deposedirane nekretnine kada o naknadi nije pravomoćno odlučeno do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Izazovi zaštite državne granice u migrantskoj krizi

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
201. Tribina Kluba pravnika Grada Zagreba

Odgovornost države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom - problemi u praksi

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Hrvatska pravna revija

The Freedom of Religion in International Legal Documents

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Do Religions Have a Meaning for Europe?/Imaju li religije značenje za Europu?

Mogućnost primjene izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude protiv odluka Visokog upravnog suda u upravnom sporu ocjene zakonitosti općeg akta

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2016.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Novi zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Pravna zaštita tla

Opće uređenje izvlaštenja u Njemačkoj - pouke za Hrvatsku

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Pravni vjesnik

Upravljanje šumama

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravni okvir za implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo

Staničić, Frane ; Jurić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Određivanje naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu - je li sukladno s Ustavom Republike Hrvatske?

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

The Role of State Administration in Preventing Human trafficking and in Helping the Victims of Human Trafficking

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Refugee Crisis in Europe and Prevention of Trafficking in Human Beings

Policijsko upravno pravo

Staničić, Frane
Autorske knjige, 2015.

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice – pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
IX. Hrvatsko-francusko upravnopravni dani, "Kontrola nad javnom upravom - Le contrôle de l’administration publique"

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice — pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Sveske za javno pravo/Blätter für Öffentliches Recht

Posljedice zakonodavnog rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka: privremene mjere i odgodni učinak tužbe

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Upravljanje šumama

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravna zaštita šuma

Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Postupak azila u upravnom sporu

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Prezentacija analize presuda upravnih sudova u postupku azila

Novela Zakona o upravnim sporovima iz 2014. godine

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Nekretnine, porezi i komunalna naknada

Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Staničić, Frane
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Nekretnine, porezi i komunalna naknada

Novela Zakona o upravnim sporovima iz 2014. godine

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravna zaštita djece bez pratnje

Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Autorske knjige, 2014.

Posljedice zakonodavnog rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada?

Nove izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima - U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima – korak u pravnom smjeru –

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Sudjelovanje i status maloljetnika bez pratnje u upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima i u u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudom u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Pravna zaštita djece bez pratnje

Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka: privremene mjere i odgodni učinak tužbe

Staničić, Frane
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Izvršenje upravnih i upravnosudskih odluka

Sloboda mišljenja i vjeroispovijesti

Staničić, Frane
Poglavlja u knjigama, 2014.

Nacrt prijedloga Zakona o državljanstvu Republike Srpske i njegova usklađenost s Ustavom BiH i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2014.
Sveske za javno pravo Blätter für Öffentliches Recht

The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade – što se dogodilo između dva saborska čitanja?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Osvrt na odluku Ustavnog suda, br. U-IIIA-3222/2009 od 19. prosinca 2013. godine glede komasacije

Staničić, Frane ; Pribičević, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Staničić, Frane ; Đanić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Prostorno uređenje i sudjelovanje javnosti

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Važnost sudjelovanja javnosti u kreiranju politika zaštite okoliša

The Reform of Administrative Disputes System in Croatia

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe

Odstupanja u posebnom zakonodavstvu glede provođenja izvlaštenja u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Pravni vjesnik

Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju od 1852. do 1918

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Posebni zakoni kao rješenje investicijskih problema u Republici Hrvatskoj: Zakon o igralištima za golf i Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Sveske za javno pravo Blätter für Öffentliches Recht

Ustavnost Zakona o igralištima za golf

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveni simpozij "Razvoj i okoliš - perspektive održivosti"

Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Reforma 2012. (II. dio)

Staničić, Frane ; Pecotić, Marko
Stručni radovi, 2013.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Mjere za jačanje kapaciteta javne uprave kao servisa građana i gospodarstva

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
4. Međunarodna konferencija “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom”

Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Reforma 2012.

Staničić, Frane ; Pecotić, Marko
Stručni radovi, 2013.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Sastav suda u upravnom sporu – s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
VII. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani - "Promjene u upravnom sudovanju"

Rješavanje sukoba između privatnog i javnog interesa - što nam donosi novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade?

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zagrebačka pravna revija

Aktualna pitanja ustroja i djelovanja regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Zagrebačko-skopski kolokvij

Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPA 2008 - Support to the GAPA implementation

Ugovor o koncesiji

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Seminar: koncesije na lučkom području prema novom Zakonu o koncesijama

Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPA 2008 - Support to the GAPA implementation

Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
IPA 2008 - Support to the GAPA implementation

O pitanju je li nam nužna izmjena postupka izvlaštenja? Odgovor u povodu članka objavljenog u Informatoru, br. 6163 od 30. ožujka 2013.

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2013.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Održivo gospodarenje vodama u slivu Neretve i Trebišnjice

Promjene u osobnom statusu građana – građanska stanja

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja

Staničić, Frane ; Škarica, Mihovil
Poglavlja u knjigama, 2012.

Važnije promjene u hrvatskom državljanskom pravu nakon novele Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011.

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kamo vodi »mini reforma« upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj- u prvoj godini primjene novog ZUS-a

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Prednosti i nedostaci uređenja žalbe i ocjene zakonitosti općih akata u Zakonu o upravnim sporovima.

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Simpozij o Varstvu človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih

The reform of administrative disputes system in Croatia

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe

Upravni postupak, inspekcijski i upravni nadzor

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar o pravnim instrumentima za zaštitu prirodnih resursa

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima: prebrza promjena koja bi se trebala izbjeći

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Donosi li Prijedlog novog Zakona o osobnom imenu preveliku liberalizaciju?

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja

Staničić, Frane ; Škarica, Mihovil
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011.

U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju: odavno potrebna promjena u sustavu sudske zaštite u stvarima izvlaštenja

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: upitnost funkcioniranja u kratkoročnom razdoblju

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Izvlaštenje

Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration

Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918.

Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup u povodu od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika

Ustavnost Zakona o igralištima za golf

Staničić, Frane
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Razvoj i okoliš - prespektive održivosti

Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj

Staničić, Frane
Doktorske disertacije, 2011.

O (ne)ustavnosti Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

Staničić, Frane
Stručni radovi, 2011.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravna narav ugovora o koncesiji

Šikić, Marko ; Staničić Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima

Šikić, Marko ; Staničić, Frane ; Turudić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Hrvatska pravna revija

Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
IV. Međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika

Pravna narav ugovora o koncesiji

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Pravo u gospodarstvu

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave

Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima

Šikić Marko ; Staničić Frane
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska pravna revija

Europski sud za ljudska prava

Staničić Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave

Izvlaštenje:sukob javnog i privatnog interesa

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Hrvatska javna uprava : Čaopis za teoriju i praksu javne uprave

Izvlaštenje: sukob javnog i privatnog interesa

Staničić Frane
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Ekonomika i menadžment u javnom sektoru

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave

Izvlaštenje u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918.

Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Ofak, Lana ; Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave

Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: Vajagić protiv Hrvatske]

Šprajc, Ivan ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave

Profesionalni interesi i članstva

Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Član Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti

Član Tajništva Instituta za javnu upravu

Član Ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika

Član Hrvatskog pravnog centra