izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc.
Goranka Lalić Novak

Goranka Lalić Novak diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999., magistrirala na Fakultetu političkih znanosti 2009. i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012.

Od 2008. do 2012. radila je kao predavačica na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Do 2008. radila je kao direktorica programa azila i migracija Hrvatskog pravnog centra (2005. – 2008.) te izvršna direktorica i voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (2000. - 2005.).

Sudjeluje u nastavi na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom preddiplomskom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Također, sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu te na specijalističkom poslijediplomskom studiju Javna uprava u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu kao akademska mentorica Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima. Od 2012. djeluje kao Erasmus i ECTS koordinatorica za stručne studije Pravnog fakulteta u Zagrebu.   

Koautorica je dva udžbenika (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014. i Europski upravni prostor, 2012.) te dvije samostalne knjige (Azil: pravni i institucionalni aspekti, 2016. i Razvoj sustava azila u Hrvatskoj, 2010.). Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Članica je  Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu te predsjednica Hrvatskog pravnog centtra.

 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1999

Godina magistriranja: 2009

Godina doktoriranja: 2012

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 208
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 17
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Javne politike migracije i integracije u Hrvatskoj – izazovi za javnu upravu

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Development of asylum legislation in Croatia: evidence-based policy making or EU top-down pressure

Lalić Novak , Goranka ; Giljević , Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Migration Policymaking in the EU: Towards an Evidence-Based Approach

Integration of migrants through a prism of specific sustainable development goals: A perspective of public administration

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Radovi u postupku objavljivanja, 2020.
Sustainable development

Javne politike imigracije i integracije u Hrvatskoj – izazovi za javnu upravu

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrugli stol Izazovi migracija i integracije za javnu upravu, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Towards the achieving SDGs: Administrative capacities for integration of migrants on local level

Giljević, Teo ; Goranka Lalić Novak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International conference Public Administration’s Missions and Goals for the Achievement of the SDGs

The Janus-Faced Character of Migration Governance in CEE Countries

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
3. Međunarodni znanstveni skup Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe, Dubrovnik, 4.-6.10.2019., Institut za javnu upravu, IPSA i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

The (Lack of) Demand for Performance Information by the Croatian Parliament

Manojlović Toman, Romea ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Transylvanian Review of Administrative Sciences

Serendipity in governing wicked issues: The local integration of refugees in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Župarić-Iljić, Drago
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Local Governance and Human Rights in the World of Wicked Problems

Pristup sustavu azila

Lalić Novak, Goranka
, 2019.

Ljudska prava migranata – temeljni međunarodni, europski i domaći standardi

Lalić Novak, Goranka
, 2019.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearboo

Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond


Uredničke knjige, 2019.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
9. Godišnja znanstvena konferencija Akademije pravnih znanosti Hrvatska u Europskoj uniji- 5 godina poslije

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Bezjak, Sandra ; Blagdan, Emita ; Čiček, Josip ; Dujić, Vladimir ; Džinić, Jasmina ; Grubišić, Ksenija ; Havranek, Jasmina ; Lalić Novak, Goranka ; Markus, Marija ; Matana, Maroje ; Matković, Teo ; Musa, Anamarija ; Ogresta, Jelena ; Preložnjak, Barbara ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Tecilazić Goršić, Ana ; Urbanc ; Kristina ; Vuković, dijana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Obrazovanje za javnu upravu: pravo, javno uprava i uloga kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2018.

Coordination Instruments in Croatian Integration Policy: Classification, Evaluation, and Proposals for Improvements

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

The Role of Deconcentrated State Administration in Migration and Integration Affairs: A Way Forward

Lopižić, Iva ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Human trafficking and refugee status determination - Asylum as protection for victims

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloquium - Migrations and trafficking in human beings

The role of deconcentrated state administration in migration policy

Lopižić , Iva ; Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National and EU Governance

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Public Administration Study Programmes in Eastern Europe

Marčetić Gordana ; Lalić Novak , Goranka ; Džinić , Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

Leadership in public administration: is there a ‘woman’s way’?

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?

Coordination of integration policies in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Implementation of Rules on Tax Transparency by Tax Administrations: Administrative Capacities on the Test

van der Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Poboljšanje upravljanja granicama i pristupa azilu uz praćenje civilnog sektora: postoji li poveznica?

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Symposium Borders: Separation, Transition and Sharing

Integracija stranaca i manjina u lokalnu zajednicu kao zadatak lokalne samouprave

Lalić Novak, Goranka, Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2017.

Administrative capacities on the test: the case study of Croatian tax administration’s alignment with the EU rules on tax transparency and tax rulings

van den Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
24th NISPAcee Annual Conference - Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress

Integracija izbjeglica u hrvatsko društvo – pravni standardi i upravni kapaciteti na testu

Lalić Novak, Goranka ; Kovač, Anamarija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije

Azil: pravni i institucionalni aspekti

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2016.

Utjecaj migracija na javnu upravu - prema većoj djelotvornosti upravnih organizacija

Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup povodom 240 godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti

Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive

Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
10. forum za javnu upravu, Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu

Services of General Interest and Europeanization of Health Policy in Croatia

Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup - 4th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

Zabrana vraćanja izbjeglica i tražitelja azila u međunarodnom pravu i praksi Europskog suda za ljudska prava – pouke za Hrvatsku

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodna znanstvena konferencija bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta - Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu,

Obrazovanje za javnu upravu na pravnom i stručnim studijima: uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Konferencija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i socijalnih djelatnosti

Načelo zabrane vraćanja i pristup sustavu azila: dva lica iste kovanice

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Migracijske i etničke teme

From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration

Lalić Novak, Goranka ; Manojlović, Romea ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives

Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka ; Jasmina Džinić ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

Connection between demand and supply of performance information – study case of Croatian Parliament and public administration

Manojlović, Romea ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2015 EGPA Annual Conference

Komparativna metoda u proučavanju javne uprave: potencijali i problemi

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Improving state administration accountability for performance by means of civil sector monitoring: A case study on ‘border monitoring’ in Croatia

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2014 IIAS Congress

Pravo na azil u sudskoj praksi – promiču li hrvatski sudovi više standarde zaštite tražitelja azila i azilanata

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Hrvatska i komparativna javna uprava

Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak Goranka
Autorske knjige, 2014.

Hrvatska - Indeks razvijenosti politika integracije migranata (MIPEX)

Vankova, Zvezda ; Gregurović, Snježana ; Župarić- Iljić, Drago ; Kranjec, Julija ; Lalić Novak, Goranka ; Špadina, Helga ; Zlatković Winter, Jelena ;
, 2014.

Alternative ograničavanju slobode kretanja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj – analiza stanja, komparativni pregled i preporuke de lege ferenda

Lalić Novak, Goranka ; Gojević-Zrnić, Marija ; Radečić, Gligor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila : zaštitna mjera ili kazna?

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Pravni vjesnik

Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Institucionalizacija organizacijskog polja i utjecaj institucionalne logike upravnog sustava na prijenos i interpretaciju pravila polja: azil kao studija slučaja

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Društvena istraživanja

Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?

Marčetić Gordana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Pojmovnik

Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Pravni i institucionalni aspekti azila

Lalić Novak, Goranka
Doktorske disertacije, 2012.

Europski upravni prostor

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2012.

In search of the coordination in Croatian public administration system?

Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak, Teo Giljević
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
19th NISPAcee Annual Conference, Public Administration of the Future, Working group on PA Reform

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić, Goranka ; Krešić, Mirela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Public Administration Education in Croatia - Approaching Adulthood?

Marčetić, Gordana ; Lalić Novak Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience

What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to European administrative space

Koprić, Ivan ; Lalić-Novak, Goranka ; Musa, Anamarija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
European Administrative Space – Balkan Realities

Hrvatska uprava u izvješćima Europske komisije i SIGME 2010.: ograničen napredak u reformi javne uprave

Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić Novak, Goranka ; Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Pregled dokumenata SIGME u razdoblju 1992.-2009.: doprinos reformama javne uprave u srednjoj i istočnoj Europi

Lalić Novak, Goranka
Stručni radovi, 2010.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Razvoj sustava azila u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2010.

Stanje javne uprave prema Izvještaju Europske komisije o napretku Hrvatske iz 2009. godine

Lalić, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Uspostava sustava azila u Republici Hrvatskoj: teorijsko-metodološki okvir komparativnog politološko - pravnog istraživanja

Lalić, Goranka
Magistarski radovi, 2009.

Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Hrvatska javna uprava

Europaeanisation of Asylum : From Sovereignty via Harmony to Unity

Lalić-Novak, Goranka ; Padjen, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Politička misao

Hrvatska uprava u izvještajima europskih tijela

Lalić, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave

Razvoj zajedničkog europskog sustava azila

Lalić, Goranka
Stručni radovi, 2007.
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave