izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc.
Goranka Lalić Novak

Goranka Lalić Novak diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999., magistrirala na Fakultetu političkih znanosti 2009. i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012.

Od 2008. do 2012. radila je kao predavačica na Društvenom veleučilištu u Zagrebu. Do 2008. radila je kao direktorica programa azila i migracija Hrvatskog pravnog centra (2005. – 2008.) te izvršna direktorica i voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava (2000. - 2005.).

Sudjeluje u nastavi na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom preddiplomskom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Također, sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu te na specijalističkom poslijediplomskom studiju Javna uprava u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno sudjeluje u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu kao akademska mentorica Grupe za pomoć tražiteljima azila i strancima. Od 2012. djeluje kao Erasmus i ECTS koordinatorica za stručne studije Pravnog fakulteta u Zagrebu.   

Koautorica je dva udžbenika (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014. i Europski upravni prostor, 2012.) te dvije samostalne knjige (Azil: pravni i institucionalni aspekti, 2016. i Razvoj sustava azila u Hrvatskoj, 2010.). Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.

Članica je  Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Instituta za javnu upravu te predsjednica Hrvatskog pravnog centtra.

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1999

Godina magistriranja: 2009

Godina doktoriranja: 2012

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 208
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 17
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Local Integration Policy of Migrants in Croatia: In Search of Coherence and Capacity

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2021.

Sustav integracije osoba pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Javne politike migracije i integracije u Hrvatskoj – izazovi za javnu upravu

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Development of asylum legislation in Croatia: evidence-based policy making or EU top-down pressure

Lalić Novak , Goranka ; Giljević , Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Migration Policymaking in the EU: Towards an Evidence-Based Approach

Integration of migrants through a prism of specific sustainable development goals: A perspective of public administration

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Javne politike imigracije i integracije u Hrvatskoj – izazovi za javnu upravu

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrugli stol Izazovi migracija i integracije za javnu upravu, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Towards the achieving SDGs: Administrative capacities for integration of migrants on local level

Giljević, Teo ; Goranka Lalić Novak
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International conference Public Administration’s Missions and Goals for the Achievement of the SDGs

The Janus-Faced Character of Migration Governance in CEE Countries

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
3. Međunarodni znanstveni skup Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe, Dubrovnik, 4.-6.10.2019., Institut za javnu upravu, IPSA i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

The (Lack of) Demand for Performance Information by the Croatian Parliament

Manojlović Toman, Romea ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Serendipity in governing wicked issues: The local integration of refugees in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Župarić-Iljić, Drago
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Local Governance and Human Rights in the World of Wicked Problems

Pristup sustavu azila

Lalić Novak, Goranka
, 2019.

Ljudska prava migranata – temeljni međunarodni, europski i domaći standardi

Lalić Novak, Goranka
, 2019.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Pravno i institucionalno uređenje integracije migranata u Republici Hrvatskoj – prema europskom modelu

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
9. Godišnja znanstvena konferencija Akademije pravnih znanosti Hrvatska u Europskoj uniji- 5 godina poslije

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Bezjak, Sandra ; Blagdan, Emita ; Čiček, Josip ; Dujić, Vladimir ; Džinić, Jasmina ; Grubišić, Ksenija ; Havranek, Jasmina ; Lalić Novak, Goranka ; Markus, Marija ; Matana, Maroje ; Matković, Teo ; Musa, Anamarija ; Ogresta, Jelena ; Preložnjak, Barbara ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Tecilazić Goršić, Ana ; Urbanc ; Kristina ; Vuković, dijana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

Integration of ‘new’ refugees in the non- immigrant countries along the Balkan route of migration - overview of legal framework and practices

Lalić Novak, Goranka ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Obrazovanje za javnu upravu: pravo, javno uprava i uloga kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2018.

Coordination Instruments in Croatian Integration Policy: Classification, Evaluation, and Proposals for Improvements

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The Role of Deconcentrated State Administration in Migration and Integration Affairs: A Way Forward

Lopižić, Iva ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Human trafficking and refugee status determination - Asylum as protection for victims

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloquium - Migrations and trafficking in human beings

The role of deconcentrated state administration in migration policy

Lopižić , Iva ; Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National and EU Governance

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Public Administration Study Programmes in Eastern Europe

Marčetić Gordana ; Lalić Novak , Goranka ; Džinić , Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

Leadership in public administration: is there a ‘woman’s way’?

Lalić Novak , Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Scientific Seminar and Summer School "Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond"

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?

Coordination of integration policies in Croatia

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Conference Looking beyond the crisis: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance, Institute for Public Administration, International Political Science Association – IPSA Research Committee 05 Comparative Studies on Local Government and Politics and Research Committee 32 Public Policy & Administration

Implementation of Rules on Tax Transparency by Tax Administrations: Administrative Capacities on the Test

van der Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Poboljšanje upravljanja granicama i pristupa azilu uz praćenje civilnog sektora: postoji li poveznica?

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
International Symposium Borders: Separation, Transition and Sharing

Udruge kao element civilnog društva: adekvatnost pozitivnopravne regulacije i međunarodni primjeri aktivizma s naglaskom na lokalnu razinu

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2017.

Administrative capacities on the test: the case study of Croatian tax administration’s alignment with the EU rules on tax transparency and tax rulings

van den Maas, Ivana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
24th NISPAcee Annual Conference - Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress

Integracija izbjeglica u hrvatsko društvo – pravni standardi i upravni kapaciteti na testu

Lalić Novak, Goranka ; Kovač, Anamarija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije

Azil: pravni i institucionalni aspekti

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2016.

Utjecaj migracija na javnu upravu - prema većoj djelotvornosti upravnih organizacija

Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup povodom 240 godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti

Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive

Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
10. forum za javnu upravu, Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu

Services of General Interest and Europeanization of Health Policy in Croatia

Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodni znanstveni skup - 4th Bosnian Herzegovinian, Turkish and Croatian Jurist Days

Zabrana vraćanja izbjeglica i tražitelja azila u međunarodnom pravu i praksi Europskog suda za ljudska prava – pouke za Hrvatsku

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Međunarodna znanstvena konferencija bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta - Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu,

Obrazovanje za javnu upravu na pravnom i stručnim studijima: uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić, Jasmina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Konferencija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i socijalnih djelatnosti

Načelo zabrane vraćanja i pristup sustavu azila: dva lica iste kovanice

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

From traditional models of accountability to accountability for performance: Inter-sector comparison in Croatian public administration

Lalić Novak, Goranka ; Manojlović, Romea ; Džinić, Jasmina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Improving performance of public administration: current experiences and future perspectives

Europska politika pametne regulacije: stanje i perspektive u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka ; Jasmina Džinić ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

Connection between demand and supply of performance information – study case of Croatian Parliament and public administration

Manojlović, Romea ; Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2015 EGPA Annual Conference

Komparativna metoda u proučavanju javne uprave: potencijali i problemi

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Koprić, Ivan ; Marčetić, Gordana ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Improving state administration accountability for performance by means of civil sector monitoring: A case study on ‘border monitoring’ in Croatia

Lalić Novak, Goranka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2014 IIAS Congress

Pravo na azil u sudskoj praksi – promiču li hrvatski sudovi više standarde zaštite tražitelja azila i azilanata

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Hrvatska - Indeks razvijenosti politika integracije migranata (MIPEX)

Vankova, Zvezda ; Gregurović, Snježana ; Župarić- Iljić, Drago ; Kranjec, Julija ; Lalić Novak, Goranka ; Špadina, Helga ; Zlatković Winter, Jelena ;
, 2014.

Alternative ograničavanju slobode kretanja tražitelja azila u Republici Hrvatskoj – analiza stanja, komparativni pregled i preporuke de lege ferenda

Lalić Novak, Goranka ; Gojević-Zrnić, Marija ; Radečić, Gligor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Ograničenje slobode kretanja tražitelja azila : zaštitna mjera ili kazna?

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive

Lalić Novak, Goranka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Institucionalizacija organizacijskog polja i utjecaj institucionalne logike upravnog sustava na prijenos i interpretaciju pravila polja: azil kao studija slučaja

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?

Marčetić Gordana ; Lalić Novak, Goranka ; Džinić Jasmina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Pojmovnik

Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Pravni i institucionalni aspekti azila

Lalić Novak, Goranka
Doktorske disertacije, 2012.

Europski upravni prostor

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2012.

Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space

Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to European administrative space

Koprić, Ivan ; Lalić-Novak, Goranka ; Musa, Anamarija
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
European Administrative Space – Balkan Realities

Hrvatska uprava u izvješćima Europske komisije i SIGME 2010.: ograničen napredak u reformi javne uprave

Lalić Novak, Goranka
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Zaštita azilanata na hrvatskom području: od crkvenog azila do suvremenih tendencija

Lalić Novak, Goranka ; Krešić, Mirela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Pregled dokumenata SIGME u razdoblju 1992.-2009.: doprinos reformama javne uprave u srednjoj i istočnoj Europi

Lalić Novak, Goranka
Stručni radovi, 2010.

Razvoj sustava azila u Hrvatskoj

Lalić Novak, Goranka
Autorske knjige, 2010.

Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila

Lalić Novak, Goranka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Europaeanisation of Asylum : From Sovereignty via Harmony to Unity

Lalić-Novak, Goranka ; Padjen, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.