izv. prof. dr. sc. Gordana Berc
izv. prof. dr. sc.
Gordana Berc

Gordana Berc je rođena u Zagrebu, 1970.  Diplomirala je socijalni rad 1999. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, te je bila zaposlena na istom fakultetu od 2001. godine kao znanstvena novakinja.

Godine 2005. je magistrirala na području pedagoških znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet. U 2009. godini je obranila doktorski rad u području društvenih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Pravni fakultet.

Od 2010. godine zaposlena je kao docentica na Pravnom fakultetu i predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju, kao i na poslijediplomskom studiju.
Od 2001. do danas sudjelovala je u nastavi iz različitih predmeta na Studijskom centru socijalnog rada (Socijalni rad s obitelji, Preventivni programi u socijalnom radu, Obiteljska terapija, Osnove savjetovanja,  Socijalni rad u odgoju i obrazovanju, Posebni pristupi savjetovanju i dr.). Danas predaje predmete Osnove savjetovanja, Socijalni rad u odgoju i obrazovanju i Posebni pristupi savjetovanju, kao i dva predmeta na postdiplomskom programu.

U akademskoj godini 2007/2008. Gordana Berc dobila je stipendiju Američke vlade za Junior Faculty Development Program (JFDP) u trajanju od šest mjeseci kao mlađa asistentica na Sveučilištu u St. Thomas i Sveučilištu St. Catherine, Faculty of social work, St. Paul, Minnesota (SAD) . Na temelju iskustva boravka na američkom sveučilištu Gordana Berc je kreirala dva nova sveučilišna predmeta na Studijskom centru socijanog rada Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od tih predmeta se izvodi od 2008. godine na preddiplomskom programu pod nazivom Socijalni rad u odgoju i obrazovanju, a drugi pod nazivom Posebni pristupi savjetovanju na diplomskom programu također na Studijskom centru socijalnog rada. U 2012. godini dobila je Katherine A. Kendall stipendiju temeljem koje je boravila dva mjeseca na Sveučilištu St. Thomas / St. Catherine Sveučilišta, Faculty of Social work, St. Paul, Minnesota, SAD, gdje je sudjelovala u izvođenju nastave iz predmeta pod nazivom "Savjetovanje i terapija u tugovanju" (http://www.cswe.org/CentersInitiatives/KAKI/16781/66369.aspx).

Osim toga, Gordana Berc je završila četiri višegodišnje edukacije području savjetovanja i psihoterapije: Filozofija i metoda psihodrame (2002-2004.), Transakcijska analiza (TA) (2002-2005.), Obiteljska medijacija (2004-2005.), Supervizija udomitelja (2006-2008.).

Bila je mentor preko 30ak studenata koji su branili svoje završne radove na preddiplomskom i diplomskom studiju na području socijalnog rada s obitelji, savjetovanja i školskog socijalnog rada. Od 2009. godine predaje na doktorskom i specijalištičkom programu.
Od 2001. do 2019. godine sudjelovala je kao istraživačica na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.
Od 2001. do 2019. godine je objavila tridesetak znanstvenih radova, predstavila brojne radove na međunarodnim i domaćim konferencijama, okruglim stolovima i seminarima.

Od 2010 do 2017. radila je na poziciji ECTS koordinatorica za Studijski centar socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2013. volontira kao savjetovateljica u obiteljskom savjetovalištu.

Od 2013. aktivna je članica međunarodne organizacije International Consortium for Social Development i predsjednica je europske grane ICSDa. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ples na rubu: okolnosti i iskustva položaja mladih u NEET statusu na području Grada Zagreba

Majdak, Marijana ; Baturina, Danijel ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Kako pomagači mogu sačuvati sebe da bi pomagali drugima i sebi – izazovi primjene self-care koncepta

Berc, Gordana ; Šadić, Sanela ; Kobić, Ozana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

PROVJERA FAKTORSKE STRUKTURE HRVATSKE VERZIJE UPITNIKA „FLEKSIBILNOST GRANICA RADNE I OBITELJSKE ULOGE“

Laklija, Maja, Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Nakon edukacije iz psihoterapije više ništa nije isto – motivacija stručnjaka za upis i stečene dobrobiti od edukacije

Jantol, Sarah ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Perspektiva NEET populacije u urbanoj aglomeraciji Zagreb prema percepciji stručnjaka i mladih u NEET statusu - Kako im pomoći?

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Socijalna integracija mladih u riziku od ispadanja iz sustava obrazovanja: rezultati slovenskog programa Projektno učenje mladih odraslih

Poštrak, Miloslav ; Žalec, Natalija ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Opačić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Ljudska prava iz perspektive studenata i praktičara u Hrvatskoj

Žganec, Nino ; Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Meanings of Quality of Social Work Education in a changing Europe

Employed Parents' Perception of Family-Supportive Work Environment

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2019,

Resocalization of treated alcohol addicts: personal and social context

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Strengthening Social Development to Achieve The Sustainable Development Goals

Client First: Advocating Human Rights of the Clients - A Study from Croatia

Berc, Gordana ; Milić Babić, Marina ; Žganec, Nino
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
7. kongres socialnega dela: humanizem in etika v socialnem delu

The role of social services and psychosocial support in the times of migrant crisis

Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Croatian Experience with the Refugee Crisis on the Balkan Route and Possible Implications for Social Work Practice and Education

Gordana Berc
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Croatian Experience with the Refugee Crisis on the Balkan Route and Possible Implications for Social Work Practice and Education

Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Što bi socijalni radnik radio u članku 100, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi?

Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
1. Hrvatska konferencija - socijalni rad u odgoju i obrazovanju: Ima li mjesta socijalnom radu u školi 21. stoljeća?

Importance of educational and social inclusion of children with disabilities in primary educational system – benefits and challenges

Bijelić, Luna ; Berc, Gordana ;
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
SWSD 2018 Social Work, Education and Social Development environmental and community sustainability - human solutions in evolving societies

FROM RISK BEHAVIOUR TO THE SAFE FUTURE – EXPERIENCES OF CROATIAN YOUTH WITH RISK BEHAVIOUR INCLUDED IN INDIVIDUAL PSYCHOSOCIAL TREATMENT

Berc, Gordana ; Rogina, Dalija ; Majdak Marijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018

20-ti međunarodni znanstveni simpozij Međunarodnog konzorcija za socijalni razvoj 7.-11. srpnja 2017, Hotel Panorama, Zagreb

Gordana Berc
Drugi radovi u časopisima, 2017.

EXPERIENCE WITH MIGRANT CRISIS – CHALLENGE FOR SOCIAL WORK PRACTICE AND EDUCATION

Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
MULTIDISCIPLINARY EDUCATION AND PRACTICE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL GOOD: 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT (International scientific conference)

LOCAL FAMILY SOCIAL SERVICES IN CROATIA BETWEEN EUROPEAN UNION’S STANDARDS AND RURAL REALITIES

Opačić, Ana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
MULTIDISCIPLINARY EDUCATION AND PRACTICE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL GOOD - 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT (International Scientific Conference)

Strengthening family cohesion through shared participation of family members in religious activities

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Dučkić, Anita
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Family resilience – from theoretical framework and research to the practice-friendly interventions

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
ERFCON 2017 PRECONFERENCE: GROWING RESILIENCE: RESEARCHING BEYOND ACADEMIA, 16 May 2017, Zagreb

Contribution of Spirituality in Overcome Crisis and Addiction Recovery

Dučkić Sertić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

IZAZOVI I PRINCIPI SAVJETOVALIŠNOG RADA U PODRUČJU OVISNOSTI

Berc, Gordana ; Milić Babić, Marina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2016.
2. konferencija prevencije ovisnosti: alkoholizam, ovisnost o drogama i novije ovisnosti

The role of social workers in a re-socialization process of treated alcoholics and their families

Berc, Gordana ; Milić Babić, Marina ; Brlek, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Konstruktivno socialno delo kot gibalo suostvarjalnega dialoga

Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada – izazovi i suvremene spoznaje

Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo, Obitelj u fokusus socijalnog rada

Izazovi i principi savjetovališnog rada u području ovisnosti

Berc, Gordana ; Milić Babić, Marina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
2 konferencija prevencije ovisnosti: alkoholizam, ovisnost o drugama i novije ovisnosti

Framing the problem and challenges of dropouts in Croatia: Invisible people around us but not us

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Kvaliteta života obitelji na različitim ruralnim područjima: primjer četiriju općina Sisačkomoslavačke županije

Miljenović, Ana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Primjena osnovnih principa savjetovanja kao moguća prevencija izgaranja pomagača savjetovatelja

Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP U OGULINU: OSNAŽIVANJE OBITELJI I NJEZINIH POMAGAČA

In search for problem framing: Current condition and challenges of dropouts in Croatia

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
ICSD 14th Biennal European Conference: The welfare society - an air for social development

Experiences and educational needs of social workers working with children and youth and perpetrators of criminal acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

EXPERIENTIAL LEARNING THROUGH THE APPLICATION OF PROCESS DRAMA AND FORUM THEATER - EMPOWERING STUDENTS AND USERS FOR OVERCOMING THE POSITION OF OPPRESSION AND HELPLESSNESS

Blažeka Kokorić Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

Social Development: Challenges and Opportunities in Postcommunist Southeast Europe

Gordana Berc, Sanela Sadic, Sanela Basic, Ana M. Vjolca Krasniq, Darja Zaviršek, Sobocan, Elona Dhembo, Erika Bejko, Suzana Bornarova, Rossita Simeonova
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
61 Annual Program Meeting, Social work on the frontiers of change, CSWE

The Role of Spirituality and Active Participation in the Charismatic Community in Strengthening Family Resilience.

Berc, Gordana ; Dučkić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Transforming society:19th International symposium of the International Consortium for social development, 7-10 July, 2015, Singapore

Metode grupnog i individualnog rada s osobama s invaliditetom

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Experiences and Educational Needs of Social Workers Working with Children and Youth and Perpetrators of Criminal Acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Social Work Education in Europe: towards 2025

Perspektiva stručnih suradnika o ispadanju učenika iz srednjih škola kao novom socijalnom problemu

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana ; Bežovan, Gojko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Izazovi i potencijali usklađivanja radne i obiteljske uloge mladih roditelja

Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Okrugli stol Hrvatske udruge socijalnih radnika: Obitelj i rad: u potrazi za humanim životom

Potencijali obitelji za suočavanje sa sukobom radne i obiteljske uloge.

Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Southeast European Academic Women Leadership Initiative

Zaviršek, Darja ; Berc, Gordana, Ana Marija Sobočan, Sanela Sadić
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
60th Annual Program Meeting, Coucil for Social Work Education

In search for problem framing: Current condition and challenges of dropouts in Croatia

Baturina, Danijel ; Majdak, Marijana ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The Welfare society – an aim for social development.

Obitelj i ovisnost o kockanju - kako prevladati rizik od socijalne isključenosti?

Buntak, Tomislav ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
ICSD 14th Biennial European Conference "The Welfare society – an aim for social development"

Broken chances for the future – disadvantage and reality of secondary school students who drop-out

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana ; Bežovan, Gojko Baturina, Danijel ;
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
ICSD 14th Biennial European Conference "The Welfare society - an aim for social development"

Nevidljiv problem - stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanjaAn

Baturina, Danijel ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Primjena savjetovanja kao metode pomoći u klubovima liječenih alkoholičara iz perspektive socijalnih radnika

Brlek, Ivana ; Berc, Gordana, Milić Babić, Marina
Stručni radovi, 2014.

Slobodno vrijeme obitelji kao čimbenik obiteljske kohezivnosti i zadovoljstva obiteljskim životom

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Savjetovanje u centru za socijalnu skrb – kvalitativna studija

Vuksan Perović, Valentina ; Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Simpozij socijalnih radnika "Profesija socijalnog rada : identitet, integritet i realitet" (5 ; 2013)

Potrebe za socijalnim radnicima kao stručnim suradnicima u školama

Berc, Gordana ; Ines, Ivelić
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Izvori izazova za stručne suradnike u školama u radu s učenicima koji ispadaju iz obrazovnog sustava - potrebe za socijalnim radnicima

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Bežovan, Gojko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Profesija socijalnog rada:identitet, integritet i realitet

Značaj sudjelovanja osoba s tjelesnim invaliditetom u jedrenju kao rekreacijskoj aktivnosti

Dabov, Tamara ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Osnaživanje obitelji za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kao činitelj prevencije rizičnih ponašanja

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup "Istraživanja u edukacijsko – rehabilitacijskim znanostima"

The role of spirituality in empowerment of family cohesion and family life satisfaction - experience from Croatia

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Role of Social Worker in person-oriented medicine and healthcare

Ivanković, Vladimira ; Berc, Gordana ; Štambuk, Ana
Poglavlja u knjigama, 2012.

From Violence to the Shelter – Service Learning Experience in Social Work Education in Croatia.

Keserica, Vendi ; Berc, Gordana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
Technology Innovations in Education

Percepcija sukoba radne i obiteljske uloge u kontekstu nekih obilježja obitelji i posla

Janković, Josip ; Laklija, Maja ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Violence against women with disabilities

Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Obiteljska otpornost - teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu

Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Satisfaction with life and informal and formal sources of support among people with disabilities

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Doprinos volontera u promicanju kvalitetne skrbi za djecu u institucionalnom smještaju

Blažeka Kokorić, Slavica ; Miletić, Dragana ; Berc, Gordana ; Jakolić Musija, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
V. simpozij socijalnih radnika: volonterizam i socijalni rad - zajedno za humanije drustvo

Support to Successful Socialization of the Youth - The Role of School Social Work

Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Good Governance : Building Knowledge for Social Development Worldwide

Neki aspekti kvalitete života zaposlenih majki predškolske djece

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava"

Izazovi suvremenog društva za socijalni rad u obrazovanju

Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti : profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Doživljaj roditeljskog prihvaćanja/odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih

Berc, Gordana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Prevencija poremećaja u ponašanju - stanje i perspektive

Socijalni radnik u školi - jučer i danas, a sutra tko zna?

Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Socijalni rad u zajednici

Motivacija udomitelja za supervizijski rad

Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Vodič kroz terapiju za korisnike : što očekivati i kako postići dobrobit

Berc, Gordana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Comparison of perception of social-self concept in juvenile offenders and their peers

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Social action in Europe : different legacies & common challenges?

Family Cohesion as a Potential of Family Resilience

Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
International Conference on Coping and Resilience

Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja

Berc, Gordana
Doktorske disertacije, 2009.

Family cohesion and attached parenthood as the correlates of social outcomes of youth.

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
ENSACT Joint European Conference Social action in Europe : different legacies &common challenges? (1 ; 2009)

The comparison of attributes of migration and non- migration families.

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Prevencija poremećaja u ponašanju – stanje i perspektive

Berc, Gordana
, 2007.

Odgojna drama u edukaciji studenata socijalnog rada

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Janković, Josip
Stručni radovi, 2007.

Uloga socio-ekonomskih uvjeta u oblikovanju stila roditeljevanja

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (7 ; 2007)

Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti

Berc, Gordana ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Nasilje u partnerskim vezama mladića i djevojaka : uloga roditeljskog modela

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
2. konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem "Nasilje u društvu: izazov suvremenom socijalnog radu"

The Competence Development for Constructive Partners Conflict Solving : The Role of Transgenerational Transfer

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
A World Out of Balance – Working for a New Social Equilibrium

Organizacijske mogućnosti skrbi o starijim osobama na kraju života : pravo na dostojanstvenu smrt

Štambuk, Ana ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Simpozij socijalnih radnika Izvaninstitucionalni oblici skrbi (2 ; 2005)

Borba protiv ovisnosti-borba za zdravu obitelj

Berc, Gordana
, 2005.

Usporedba kulture provođenja slobodnog vremena roditelja i njihove djece

Berc, Gordana
Magistarski radovi, 2005.

Iskustvo u grupnom radu s roditeljima u sklopu programa primarne prevencije ovisnosti djece predškolske dobi

Janković, Josip ; Vlahek, Ivana ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Borba protiv ovisnosti - borba za zdravu obitelj"

Primarna prevencija poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolske dobi

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana ; Kmetović, Karmen ; Žele, Sunčica ; Franković, Sanja ; Muk, Kosjenka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Borba protiv ovisnosti - borba za zdravu obitelj"

Izazovi supervizije u jugoistočnoj Europi

Berc, Gordana
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Činitelji rizika u ratom pogođenim krajevima

Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica
Stručni radovi, 2004.

Supružnička percepcija zagađenosti okoliša u različitim vrstama naselja

Janković, Josip ; Ljubotina, Damir ; Berc, Gordana
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Religioznost obitelji u seoskoj i gradskoj sredini

Ljubotina, Damir ; Petak, Antun ; Janković, Josip ; Berc, Gordana
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Neke opće i obiteljske vrednote u selu i u gradu

Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Struktura obitelji i životni uvjeti obitelji u selu i u gradu

Berc, Gordana ; Ljubotina, Damir ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Promicanje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na Sveučilištu

Berc, Gordana
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Značaj socijalne podrške u ostvarivanju životnih očekivanja mladih povratnika

Blažeka, Slavica ; Janković, Josip ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Uloga socijalne podrške u prevenciji poremećaja u ponašanju mladih povratnika

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: "Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima"

Činitelji rizika kod djece u ratom pogođenim krajevima

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: "Istraživanja u edukacijsko- rehabilitacijskim znanostima"

Obiteljske vrednote kao obiteljsko-ekološki činitelj

Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Psihičke posljedice rata i progonstva kod djece stradalnika rata1991-1995. u Hrvatskoj

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
SIMPOZIJ PSIHOSOCIJALNE POSLJEDICE RATA - REZULTATI EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA PROVEDENIH NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE