Repozitorij
Repozitorij je prazan

Opis programa

Obvezni predmeti su:
I. semestar
1. Teorijske osnove građanskog prava (6 ECTS bodova)
2. Pandektno pravo (6 ECTS bodova)
3. Stvarno pravo (8 ECTS bodova)
4. Nasljedno pravo (6 ECTS bodova)
5. Opći predmet po izboru 1 (5 ECTS)

II. semestar
6. Obvezno pravo (8 ECTS bodova)
7. Obiteljsko pravo (6 ECTS bodova)
8. Parnično procesno pravo (6 ECTS bodova)
9. Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva (6 ECTS bodova)
10. Opći predmet po izboru 2 (5 ECTS)

III. semestar
11. Pravo osiguranja (5 ECTS bodova)
12. Izvanparnično i ovršno procesno pravo (5 ECTS bodova)
13. Obiteljsko sudsko procesno pravo (5 ECTS bodova)
14. Europsko privatno pravo (5 ECTS bodova)
15. Doktorski seminar 1 (po izboru studenta 10 ECTS)

IV. semestar
Studenti u ovom semestru nemaju nastavu, nego polažu zaostale ispite iz prva tri semestra te pišu i objavljuju znanstvene radove (ukupno 30 ECTS).

16. Doktorski seminar 1 (po izboru studenta, 10 ECTS)

17. Doktorska disertacija (Javna obrana prijave teme, 15 ECTS)

18. Doktorska disertacija (Ostale aktivnosti iz posručja teme doktorske disertacije, 5 ECTS)


V. i VI semestar
19. Doktorska disertacija (izrada i javna obrada doktorske disertacije, 60 ECTS)

 

Popis obavijesti