GRAĐANSKO PRAVO I: OPĆI DIO I OBVEZNO PRAVO (PREDMET):
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (predmet)

Studenti koji su upisali seminar iz predmeta Građansko pravo 1:opći dio i obvezno pravo u akademskoj godini 2022./2023.  mogu na rokovima 11.07.2023., 29.08.2023. i 12.09.2023. odabrati voditelja seminara kao ispitivača.

Molimo studente koji prema Pravilniku o studiranju imaju pravo na odabir ili izuzeće ispitivača te pravo na odabir kao seminaristi da o tome izvijeste gđu Slavicu Habijan na e-adresu shabijan@pravo.hr  nakon proteka roka za odjave ispita, a najkasnije  do početka pisanog dijela ispita.

Popis obavijesti