GRAĐANSKO PRAVO II: STVARNO I NASLJEDNO PRAVO (PREDMET):
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (predmet)

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo

-informacije o modularnoj nastavi -

PREDAVANJA

 • raspored predavanja  bit će objavljen  na web stranici Katedre za građansko pravo prije početka predavanja
 • predavanja se održavaju online putem Microsoft Teams aplikacije
 • predavanjima se pristupa putem Microsoft Teams aplikacije:
  • studenti koji prvi put upisuju kolegij odabiru "Team" pod nazivom "Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo - studenti koji su prvi puta upisali kolegij" te upisuju kod za pristup koji je objavljen na Merlinu
  • studenti koji ponovno put upisuju kolegij odabiru "Team" pod nazivom "Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo - studenti koji su ponovno upisali kolegij" te upisuju kod za pristup koji je objavljen na Merlinu
 • studenti se zatim prema prezimenu razvrstavaju u kanal A (prezime na slovo A-K) i kanal B (prezime na slovo L-Ž)
 • mole se studenti da se pridržavaju pravila o razvrstavanju u kanale kako ne bi došlo do preopterećenja sustava i pucanja veze
 • mole se studenti da ne pokreću samostalno sastanke nego da se priključe u sastanak koji je pokrenuo nastavnik, a koji ćete prepoznati po prethodno podijeljenoj prezentaciji
 • predavanja su dostupna svim studentima koji su upisali VI. semestar, uključujući i studente koji su ponovo upisali predmet
 • uz predavanja se u sustavu Merlin objavljuju katalozi znanja, prezentacije i testovi za samostalnu provjeru znanja
 • predavanja su obvezna
 • predavanja se održavaju od 8:00 do 12:00, odnosno od 17:00 do 21:00 prema objavljenom rasporedu predavanja

SEMINARI

 • raspored seminara objavljuje se za svaku seminarsku grupu u sustavu Merlin
 • studenti temu seminarskog rada biraju u dogovoru s voditeljem seminara i pišu seminarski rad prema uputi voditelja seminara
 • seminaristi su obavezni sudjelovati na seminaru
 • smatra se da je student uredno sudjelovao u radu seminara ako je bio nazočan na najmanje tri četvrtine održanih sati rada seminara (članak 11. stavak 1. Pravilnika o studiju)
 • studenti su obvezni rješavati zadaće prema uputama voditelja seminara
 • studenti su ispunili svoju seminarsku obvezu ako su sudjelovali na najmanje tri četvrtine održanih sati te su uz to ostvarili najmanje 75% pozitivno ocijenjenih zadaća
 • seminari se izvode online - kodovi za pristup seminaru bit će objavljeni u Merlinu za svaku seminarsku grupu

KOLOKVIJI TIJEKOM MODULARNE NASTAVE

 • tijekom modularne nastave za studente aktualnog turnusa organizirat će se dva kolokvija radi provjere znanja prema unaprijed objavljenom rasporedu
 • kolokvijima mogu pristupiti studenti koji su prvi put upisali predmet, a položili su predmet Građansko pravo 1: opći dio i obvezno pravo
 • kolokviji se održavaju prema rasporedu objavljenom u rasporedu predavanja
 • kolokviji se održavaju putem sustava Merlin
 • svaki kolokvij se sastoji od 20 pitanja na koja je ponuđeno pet odgovora od kojih je samo jedan točan
 • za pozitivnu ocjenu student mora na svakom kolokviju ostvariti minimalno 11 bodova
 • uvjet za pristup drugom kolokviju je pozitivna ocjena iz prvog kolokvija
 • studenti koji su položili  oba  kolokvija  oslobođeni su pisanog dijela ispita  u ispitnom roku koji se organizira  neposredno nakon završetka turnusa u kojem su pohađali predavanja
 • na usmenom ispitu uvijek se provjerava znanje iz cijelog gradiva predmeta

ISPIT

 • ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela
 • pismeni dio ispita sadrži 30 pitanja s pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan
 • za pristup usmenom dijelu ispita student mora imati 19 točnih odgovora
 • ispit se do promjene epidemiološke situacije održava  online putem sustava Merlin
 • na ispitni rok nakon završetka modulske nastave mogu pristupiti studenti koji su slušali nastavu u tom modulu i studenti koji su ponovo upisali predmet
 • studenti koji su ponovo upisali predmet mogu ispitu pristupiti ispitu na svim rokovima
 • ispitu iz predmeta Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo mogu pristupiti studenti koji su položili ispit iz predmeta Građansko pravo 1: opći dio i obvezno pravo

KONZULTACIJE

 • konzultacije se,  dok se ne uspostave uvjeti za održavanje konzultacija u prostorijama fakulteta, održavaju online putem Google Meet aplikacije u terminu koji odredi odabrani predavač (osim u tjednu kada su ispitni rokovi)
 • studenti koji žele pristupiti konzultacijama taj tjedan, javljaju se najkasnije do ponedjeljka u 16:00 na e-mail katedre (gradjansko@pravo.hr) – u e-mailu je potrebno navesti kod kojeg predavača žele pristupiti konzultacijama
 • studenti će dobiti povratni e-mail s točnim terminom konzultacija te linkom za Google Meet preko kojeg ostvaruju vezu sa predavačem
 • u slučaju da predavač nije završio s prethodnim konzultacijama zatražite pristup i pričekajte dok prethodne konzultacije završe

Popis obavijesti