GRAĐANSKO PRAVO II: STVARNO I NASLJEDNO PRAVO - SEMINAR:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar

Seminar za izvanredne studente održavat će se srijedom prije predavanja za izvanredne studente.

Voditelj seminara je doc. dr. sc. Hano Ernst.

Prvi sastanak seminarista biti će u srijedu 18.3.2015. 18.3.2015. u 17,30 sati na TMT 3, dvorana 3.

Dolazak obvezan.

U prilogu se nalazi popis seminarista.

 

 1. Anđel Mateja
 2. Blatančić Sanja
 3. Božić Nataša
 4. Dautović Nenad
 5. Dobrilović Matea
 6. Dončević Dina
 7. Fištrek Hrvoje
 8. Forko Valentina
 9. Franjković David
 10. Gagulić Marinela
 11. Guštek Natalija
 12. Hrvatin Iva
 13. Komerički Eva
 14. Lozo Magdalena
 15. Magdić Magdalena
 16. Mikulić Ines
 17. Mišić Dragica
 18. Murgić Matea
 19. Očić Martina
 20. Pašić-Lacić Rajana
 21. Pekčec Marko
 22. Škarika Veronika
 23. Šlosar Igor
 24. Tripalo Silvija
 25. Vrkljan Josipa
 26. Vučinić Nataša
 27. Vukadin Amanda

 

Popis obavijesti