GRAĐANSKO PRAVO II: STVARNO I NASLJEDNO PRAVO - SEMINAR:
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar

Mole se studenti koji pohađaju seminar iz predmeta GP II da obvezno prijave seminar za rok 20.5.2019. (bez obzira kada će biti upis ocjena iz seminara)

Popis obavijesti