OBAVIJESTI:
Stvarnopravno osiguranje tražbina

Predavanja iz kolegija "Stvarnopravno osiguranje tražbina" u akademskoj godini 2020/2021 održat će se u obliku konzultativne nastave.

Prvi sastanak bit će održan u srijedu 7. listopada 2020. 10:00h online putem sustava Google Meet. Link za sastanak bit će objavljen u sustavu Merlin, e-kolegiju "Stvarnopravno osiguranje tražbina" (link na Merlin)

Popis obavijesti