U skladu s odlukom Uprave fakulteta o izvođenju ispita na jesenskom roku online, obavještavaju se studenti da će se ispiti održati 08. 09. i 22.09. prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni.

Ispiti će se provoditi kao i na rokovima u lipnju i roku u srpnju.  Detaljne upute za provođenje svakog pojedinog ispita objavljene su na stanicama fakulteta uz svaki pojedini predmet. Upute će biti ažurirane u pogledu termina ispita nakon proteka rokova za odjavu.

 

Ispiti na Upravnom i Poreznom studiju održati će se 09.09. i 23.09. na isti način kao što su održani na rokovima u lipnju i roku u srpnju. Detaljniji raspored bit će objavljen naknadno.

 

 

Popis obavijesti