Obavijesti
Pisani ispiti iz kolegija Građansko procesno pravo u zimskom semestru ak. god. 2021./2022. održat će se online na Merlinu na posebnoj poveznici ( https://moodle.srce.hr/2021-2022/course/view.php?id=123767 ), a usmeni ispiti uživo u kabinetima pojedinih ispitivača.
Predavanja u Turnusu B (26. listopada do 23. studenoga 2021.) održavaju se  u dvorani III na Trgu RH 3 od 16 do 20 sati . Studentima se preporučuje da pri pripremi za predavanja uz relevantne dijelove udžbenika Triva, S.; Dika, M., Građansko  parnično procesno pravo , 2004., prouče i odgovarajuće članke Zakona o parničnom postupku koji zbog zakonskih promjena mogu sadržavati pojedina odstupanja u odnosu na stanje opisano u udžbeniku.