Obavijesti
Studenti zainteresirani za demonstraturu na Katedri za građansko procesno pravo u ak. godini 2023./2024. mogu se prijaviti na e-adresu jbrozovic@pravo.hr do nedjelje 8. listopada 2023. Prijava treba sadržavati životopis kandidata (koji, među ostalim, mora sadržavati godinu studija i opći uspjeh kandidata na studiju) te motivacijsko pismo u kojem će kandidat naznačiti i u kojim je oblicima nastave koju izvodi Katedra za GPP sudjelovao ili namjerava sudjelovati.