Obavijesti
Studenti su dužni upoznati se s protokolom za postupanje u slučaju tehničkih poteškoća na pisanom ispitu. Ako student ne postupi po protokolu, eventualne naknadne pritužbe neće se uvažiti.