Obavijesti
Katedra za građansko procesno pravo cijeni interes studenata za uključivanje u izvanredni seminar. Nažalost, način izvođenja seminara i želja da održimo kvalitetu nastave sprječava nas da na seminar prihvatimo sve studentice i studente koji su iskazali svoj interes. Studentice i studenti, čije je sudjelovanje na izvanrednom seminaru prihvaćeno, raspoređeni su grupe kod pojedinih nastavnika u Merlinu. Dužni su pratiti obavijesti u Merlinu i redovito provjeravati studentsku e-adresu.
U nastavku se nalaze informacije o seminaru iz kolegija Građansko procesno pravo.