OBAVIJESTI:
Izvanparnično i ovršno pravo

Ovršno i izvanparnično procesno pravo

u ak. god. 2016./2017.

 

nositelji kolegija: prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

izvoditelj: Marko Bratković

 

Nastava se održava petkom u dvorani IV, TMT 3 u 11 sati.

 

Raspored nastavnih tema

 

 

 

1.

14. 10. 2016.

[Uvodni sat; podjela tema za izlaganja; studentske obveze]

2.

28. 10. 2016.

[Razlika između ovršnog i parničnog procesnog prava; načela i struktura ovršnog postupka i Ovršnog zakona]

3.

11. 11. 2016.

[Ovršne isprave, ovršnost; predmet ovrhe]

4.

25. 11. 2016.

[Zadužnica i bjanko zadužnica]

5.

2. 12. 2016.

[Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave]

6.

9. 12. 2016.

[Ovrha na temelju vjerodostojne isprave – prijedlog, rješenje, pravni lijekovi]

7.

16. 12. 2016.

[Ovrha na nekretnini]

8.

23. 12. 2016.

[Primjena novih tehnologija u ovršnom postupku - Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika]

9.

13. 1. 2017.

[Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka ]

10.

20. 1. 2017.

[Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na pravu ili stvari]

11.

27. 1. 2017.

[Europski ovršni postupci: europska ovršna isprava i prekogranična blokada računa]

 

Studentske obveze na kolegiju:

-       redovito pohađanje nastave (dopuštena su tri izostanka)

-       dvotjedna praksa u javnobilježničkom uredu ili na sudu

-       izlaganje od 15 minuta na zadanu temu

-       završni esej ili prezentacija na temelju analize slučaja iz prakse

Popis obavijesti