Studenti zainteresirani za demonstraturu na Katedri za građansko procesno pravo u ak. godini 2019./2020. mogu se prijaviti na e-adresu marko.bratkovic@pravo.hr do 20. rujna 2019.

Prijava treba sadržavati životopis kandidata (koji, među ostalim, mora sadržavati godinu studija i opći uspjeh kandidata na studiju) te motivacijsko pismo u kojem će kandidat naznačiti i u kojim je oblicima nastave koju izvodi Katedra za GPP sudjelovao i s kakvim uspjehom.

Popis obavijesti