Novela Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 70/2019), koja je stupila na snagu 1. rujna 2019., predstavljat će sastavni dio literature od rokova u veljači (akad. god. 2019./2020).

Popis obavijesti