Raspored predavanja iz Građanskoga procesnog prava

u ak. god. 2019./2020.

 

Predavanja se održavaju u dvjema grupama:

                I. grupa: četvrtkom i petkom od 8 do 11 sati u dvorani IV na Trgu RH 14

                II. grupa: četvrtkom i petkom od 17 do 20 sati u dvorani III na Trgu RH 3

 

Studentima se preporučuje da pri pripremi za predavanja uz relevantne dijelove udžbenika Triva, S.; Dika, M., Građansko  parnično procesno pravo, 2004., prouče i odgovarajuće članke Zakona o parničnom postupku koji zbog zakonskih promjena mogu sadržavati pojedina odstupanja u odnosu na stanje opisano u udžbeniku.

 

3. listopada 2019.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Opći pregled tijeka parničnog postupka

Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo (§ 1); Pravozaštitni zahtjev (§ 4); Načelo pravnog interesa (§ 25); Procesne pretpostavke (§ 6); Parnični, izvanparnični, ovršni i stečajni postupak (§ 11)

 

4. listopada 2019.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Nadležnost sudova u parničnom postupku (§ 49–60); Sastav suda (§ 40); Izuzeće sudaca (§ 41); Načelo ustavnosti i zakonitosti (§ 23); Načelo ekonomičnosti (§ 26); Pravo na suđenje u razumnom roku (§ 36)

 

10. listopada 2019.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Stranke u parnici; Stranačka sposobnost; Parnična sposobnost; Procesna legitimacija za vođenje parnice (§ 61–64)

 

11. listopada 2019.

doc. dr. sc. Marko Bratković

 

Zastupnici stranaka (§ 65–69); Načelo pružanja pomoći neukim strankama (§ 34); Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja (§ 35)

 

17. listopada 2019.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Tužba uopće; Deklaratorna, kondemnatorna i konstitutivna tužba; Sadržaj tužbe; Predmet spora (§§ 81–83, 85–87); Raspravno i istražno načelo (§ 29)

 

18. listopada 2019.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

Pravne posljedice podnošenja tužbe sudu (§ 88); Načelo saslušanja stranaka (§ 27); Dostava (i elektronička) (§ 76); Uredba (EU) br. 1393/2007 (o dostavi); Pravne posljedice dostave tužbe tuženiku (§§ 89)

24. listopada 2019.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Načelo dispozicije i oficioznosti (§ 24); Podnesci (i u elektroničkom obliku) (§ 74); Parnične radnje stranaka (§ 71); Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva (§ 90); Preinaka tužbe (§ 91)

 

25. listopada 2019.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Povlačenje tužbe (§ 92); Stupnjevita tužba (§§ 84); Rokovi (§ 77); Tužba za zaštitu kolektivnih interesa i prava (Glava 32.a ZPP-a)

 

31. listopada 2019.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

Prethodno ispitivanje tužbe; Pisani odgovor na tužbu; Pripremno ročište; Glavna rasprava (§ 117–122); Ročišta (§ 78)

 

7. studenoga 2019.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Repetitorij

 

8. studenoga 2019.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

Repetitorij

 

21. studenoga 2019.

doc. dr. sc. Marko Bratković

 

Upuštanje tuženika u parnicu; Prigovor radi prebijanja; Protutužba (§ 93–95); Propuštanje (§ 89); Povrat u prijašnje stanje (§ 80)

 

22. studenoga 2019.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Načelo javnosti (§ 33); Načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave (§ 32); Načelo usmenosti i pismenosti (§ 31); Zapisnici (§ 75)

 

28. studenoga 2019.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

O dokazivanju uopće; Pojedina dokazna sredstva (§ 104–116); Načelo neposrednosti (§ 30); Načelo traženja istine (§ 28); Uredba (EZ) br. 1206/2001 (o izvođenju dokaza)

 

29. studenoga 2019.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Suparničarstvo (§ 96)

 

5. prosinca 2019.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Sudjelovanje trećih u parnici (§§ 97–100)

 

6. prosinca 2019.

doc. dr. sc. Marko Bratković

 

Prekid, zastoj i obustava postupka (§§ 123–125); Prethodna pitanja (§ 19); Troškovi parničnog postupka (§§ 101, 103)

 

12. prosinca 2019.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Okončanje parničnog postupka; Sudska nagodba; Presuda; Rješenje; Pravomoćnost (§ 127–149); Parnične radnje suda (§ 72)

 

13. prosinca 2019.

prof. dr. sc. Jasnica Garašić

 

Pravni lijekovi uopće; Žalba protiv presude; Razlozi za žalbu protiv presude; Bitne povrede odredaba parničnog postupka (§ 150–153)

 

19. prosinca 2019.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Postupak u povodu žalbe protiv presude; Granice ispitivanja prvostupanjske presude; Odluke drugostupanjskog suda o žalbi; Žalba protiv rješenja (§§ 154–157)

 

20. prosinca 2019.

doc. dr. sc. Marko Bratković

 

Revizija (§§ 158–159)

 

9. siječnja 2020.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Ponavljanje postupka (§ 160); Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava (Glava 32.b ZPP-a)

 

10. siječnja 2020.

doc. dr. sc. Marko Bratković

 

Postupak pred trgovačkim sudovima (§ 167); Postupak o parnicama iz radnih odnosa (§ 168); Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda (§ 169); Platni nalozi (§ 170); Ovrha na temelju vjerodostojne isprave; Postupak u sporovima male vrijednosti (§ 171); Europski postupak za sporove male vrijednosti; Europski postupak za izdavanje platnog naloga

 

16. siječnja 2020.

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar

 

Posebni postupci u obiteljskim sporovima (§ 163)

 

17. siječnja 2020.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Arbitraža (§ 178)

 

23. siječnja 2020.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

 

Kolokvij i repetitorij

 

24. siječnja 2020.

prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Potpisi

 

Popis obavijesti