Konačni raspored studenata po grupama, s naznakom mjesta i vremena održavanja, nalazi u se privitku. 

Studenti koji se ne nalaze na popisu, a upisali su vježbe iz građanskog procesnog prava, mogu se javiti asistentu Brozoviću.

Vježbe iz GPP-a održavat će se u dvjema grupama:

I. grupa - ponedjeljkom u 15,00 sati u dvorani 5, TRH 3 (asistent Brozović)

II. grupa - ponedjeljkom u 16,30 u dvorani 5, TRH 3 (docent Bratković)

Nastava započinje 21.10.2019.

 

I. GRUPA

as. Juraj Brozović, ponedjeljkom u 15 sati, TRH 3, dv. 5

Ivan Anđić
Josipa Bošnjak
Filip Bujan
Diora Čibarić
Antonia Čikutović Ljuba
Dora Gregurić
Stjepan Gvozdić
Rim Hariri
Marin Jelić
Andrija Juvančić
Antonio Karadak
Jakov Kasun
Karla Katalinić
Denis Kerenović
Jakov Kević
Tara Kezelj
Lana Knežević
Tena Krznarić
Matko Kujundžić
Martina Kvakan
Daniel Lapić
Marija Ljilja
Lovre Lozo
Ivan Martinović
Marko Mikulić
Mia Milanović
Tea Musladin
Alena Nalevka
Matea Osmakčić
Ivan Osmakčić
Sara Pavlović
Dora Planinić
Sven Plašćar
Đorđija Plavšić
Matea Pušak
Marija Radošević
Nina Rep
Paula Šarko
Petra Schmidt
Iva Sever
Luči Škaro
Adriana Sladonja
Marina Štrk
Zrinka Strupar
Melani Tomaz
Dominik Tučkar
Nera Kristina Tuđman
Karla Vidić
Nikolina Vrbić
Ivana Vrnoga
Nika Zlopaša
Božo Žabić
Helena  Žutak
 

II. GRUPA 

doc. dr. sc. Marko Bratković, ponedjeljkom u 16:30 sati, TRH 3, dv. 5

Ivana Andričević
Valentina Antunović
Lucija Aralica
Vedran Babić
Dora Bajić
Josipa Banožić
Anna Beg
Luka Bilić
Angela Blaće
Frane Bogdan
Andrea Bošnjak
Ivan Bradić
Mia Buturajac
Tvrtko Ćevid
Martina Cibilić
Ivan Crljen
Andrija Cvijanović
Vanessa Deković
Ivor Delić
Ante Dujić
Josip Dujmović
Doris Ganić
Stribor Gligorić
Anamarija Groznica
Antonia Gunjina
Silvija Horvat
Elena Jodanović
Matej Kalajdžić
Ivan Kaliterna
Marita Kostanić
Talija Krznarić
Tia Ljubunčić
Bernard Markušić
Nika Milinović
Robert Mustapić
Natko Nemec
Natali Novačić
Erik Osmanović
Sara Pavić
Dora Pavković
Maja Polenus
Karla Marija Prtenjača
Ivan Puškar
Nikša Putanec
Marta Radanović
Luka Rasinec
Ela Redžić
Ela Rudnički
Iva Sabljak
Petra Sarić
Sara Sečan
Katarina Šestan
Barbara Soldo
Nikša Vojvoda
Marija Žamboki
 

Popis obavijesti