Studenti koji su ostvarili pravo izlaska na opći kolokvij dolaskom na barem 15 predavanja mogu prijaviti svoj izlazak na kolokvij preko mrežnih stranica Katedre (link) najkasnije do 15. siječnja 2020. u 23:59.

Kolokvij će uključivati gradivo do (uključivo) žalbe.

 

Popis obavijesti