Zbog velikog broja prijavljenih studenata, opći kolokvij iz građanskog procesnog prava održat će se 23. siječnja 2020. u 9 sati u glavnoj zgradi na Trgu Republike Hrvatske 14 u dvjema dvoranama, i to prema sljedećem rasporedu:

  • studenti čija prezimena počinju slovima A - N (dvorana I)
  • studenti čija prezimena počinju slovima O - Ž (dvorana IV)
Popis obavijesti