Rezultati kolokvija objavljeni su u aplikaciji putem kojem su studenti vršili prijavu kolokvija. Studenti s ostvarenih 25 ili više bodova ostvarili su pravo na 3 dodatna boda, dok su studenti s ostvarenih 18 - 24 boda ostvarili pravo na 2 dodatna boda.

Pogodnosti se mogu koristiti isključivo na rokovima u veljači i travnju. Studenti su dužni naznačiti na ispitu da su ostvarili pravo na dodatne bodove.

Popis obavijesti