Ispit iz građanskog procesnog prava koji se trebao održati 20. travnja 2020. održat će se u ponedjeljak, 4. svibnja 2020. Isti tjedan održat će se i ispiti iz izbornih kolegija. O točnom terminu održavanja ispita studenti će biti obaviješteni putem Merlina i na stranicama Katedre.

Građansko procesno pravo

Ispit iz Građanskoga procesnog prava sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita sastoji se od dvaju dijelova: rješavanja testa i rješavanje problemskog zadatka

Test i problemski zadatak rješavat će se preko platforme Merlin u unaprijed oglašeno vrijeme. U to vrijeme svi studenti moraju imati osiguran pristup računalu i pristup Merlinu. Ako u popisu kolegija ne vidite Građansko procesno pravo, studenti se za pomoć mogu obratiti asistentu Brozoviću.

Test se sastoji od 30 pitanja na koja se odgovara odabirom točnih među ponuđenim odgovorima. Barem jedan odgovor je točan, a ne mogu svi odgovori biti točni. Naglasak je na zadatcima koji provjeravaju razumijevanje naučenog gradiva i njegovu primjenjivost u praksi. Vrijeme za pisanje testa ograničeno je na 30 minuta.

Na testu će biti i predviđeno posebno mjesto na kojem će studenti moći naznačiti voditelja seminara koji su pohađali, dodatan broj bodova ostvaren na općem kolokviju i to polažu li ispit pred nastavničkim povjerenstvom.

Problemski zadatak postavljen je tako da traži primjenu naučenog gradiva na hipotetski slučaj. Postavljena potpitanja služe samo za orijentaciju i predstavljaju minimum na koji je potrebno odgovoriti. Cilj je da se postavljeni zadatak što iscrpnije obradi. Kao i na esejskom dijelu ispita, ocjenjuje se opća i pravnička pismenost studenata kao i sposobnost logičkog strukturiranja teksta. Piše se punim rečenicama, bez neuobičajenih kratica, alineja ili krnjih formula i fraza. Vrijeme za rješavanje problemskog zadatka ograničeno je na 30 minuta.

Studenti koji polože pismeni dio ispita, usmenom dijelu ispita pristupaju preko aplikacije Google Meet. Aplikacija je dostupna preko student.pravo.hr računa, a može se koristiti na računalima, tabletima i pametnim telefonima. Ako se koristi računalo, ono mora biti opremljeno kamerom i mikrofonom. Kako bi se osigurala javnost ispita, usmeni dio ispita prate studenti raspoređeni za pojedini ispitni termin, a po prethodnoj najavi mogu slušati i drugi studenti. Najava želje za slušanjem usmenog ispita treba se najkasnije do 4. svibnja 2020. u 18:00 sati poslati na elektroničku poštu koordinatora Katedre za e-učenje, asistenta Jurja Brozovića. U slučaju loše veze broj studenata koji slušaju ispit može se ograničiti. Radi tehničke pomoći i praćenja provođenja ispita usmeni ispit mogu pratiti i drugi nastavnici i suradnici Katedre.

Studenti koji polažu ispit četvrti ili osmi put usmeni ispit polažu pred nastavničkim povjerenstvom na jednak način kao i drugi studenti, samo što ispit prate i ocjenjuju članovi ispitnog povjerenstva. Radi konzultacija nastavnika na kraju usmenog ispita pred povjerenstvom student se privremeno isključuje iz veze do odluke o ocjeni.

Zabranjeno je snimanje ispita.

Izborni kolegiji

Studenti ispitima pristupaju preko aplikacije Google Meet, za što vrijede ista pravila kao i za ispit iz Građanskoga procesnog prava. Modalitete polaganja ispita svaki student usuglasit će se s ispitivačem.

Popis obavijesti