Pismeni ispit iz kolegija Građansko procesno pravo održat će se 4. svibnja 2020. s početkom u 10 sati. U nastavku možete pročitati opće i tehničke upute za polaganje ispita.

 

 

Opće upute

Ispit iz Građanskoga procesnog prava sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita sastoji se od dvaju dijelova: rješavanja testa i rješavanja problemskog zadatka.

Test i problemski zadatak rješavat će se preko platforme Merlin u unaprijed oglašeno vrijeme. U to vrijeme svi studenti moraju imati osiguran pristup računalu i pristup Merlinu. 

Test se sastoji od 30 pitanja na koja se odgovara odabirom točnih među ponuđenim odgovorima. Barem jedan odgovor je točan, a ne mogu svi odgovori biti točni. Naglasak je na zadatcima koji provjeravaju razumijevanje naučenog gradiva i njegovu primjenjivost u praksi. Vrijeme za pisanje testa ograničeno je na 30 minuta.

U Merlinu će biti predviđena mogućnost da studenti naznače voditelja seminara koji su pohađali, dodatan broj bodova ostvaren na općem kolokviju i to polažu li ispit pred nastavničkim povjerenstvom.

Problemski zadatak postavljen je tako da traži primjenu naučenog gradiva na hipotetski slučaj. Postavljena potpitanja služe samo za orijentaciju i predstavljaju minimum na koji je potrebno odgovoriti. Cilj je da se postavljeni zadatak što iscrpnije obradi. Ocjenjuje se opća i pravnička pismenost studenata kao i sposobnost logičkog strukturiranja teksta. Piše se punim rečenicama, bez neuobičajenih kratica, alineja ili krnjih formula i fraza. Vrijeme za rješavanje problemskog zadatka ograničeno je na 30 minuta.

Studenti koji polože pismeni dio ispita, usmenom dijelu ispita pristupaju preko aplikacije Google Meet. Aplikacija je dostupna preko student.pravo.hr računa, a može se koristiti na računalima, tabletima i pametnim telefonima.

Studenti koji polažu ispit četvrti ili osmi put usmeni ispit polažu pred nastavničkim povjerenstvom na jednak način kao i drugi studenti, samo što ispit prate i ocjenjuju članovi ispitnog povjerenstva. Radi konzultacija nastavnika na kraju usmenog ispita pred povjerenstvom student se privremeno isključuje iz veze do odluke o ocjeni.

Zabranjeno je snimanje ispita.

Izborni kolegiji

Studenti ispitima pristupaju preko aplikacije Google Meet, za što vrijede ista pravila kao i za ispit iz Građanskoga procesnog prava. Modalitete polaganja ispita svaki student usuglasit će se s ispitivačem.

Tehničke upute za pisani dio ispita u Merlinu

Studenti su dužni pobrinuti se za stabilnost internetske veze. Dužni su dopustiti pretraživaču koji koriste (Chrome, Mozilla i sl.) otvaranje skočnih prozora (eng. pop-ups).

Test, upitnik za izbor ispitivača i problemski zadatak će u sustavu Merlin u bloku pod nazivom „Izvanredni ispitni rok (4. svibnja 2020).“ studentima koji su prijavili ispit biti vidljiv u nedjelju 3. svibnja 2020. od 21:00. Studenti su dužni provjeriti je li u navedenom bloku test vidljiv. Ako to nije slučaj, mogu se obratiti e-koordinatoru asistentu Jurju Brozoviću na e-adresu jbrozovic @pravo.hr najkasnije 4. svibnja 2020. do 8,30 sati s podatcima o prijavi ispita (ime i prezime, JMBAG, slika iz studomata iz koje je vidljivo da je ispit prijavljen).

Test

Testu će biti omogućen pristup 4. svibnja 2020. u 10 sati.

Test se predaje u sustav klikom na funkciju „predaj sve i završi“ ili istekom vremena za pisanje testa. U sustavu je vidljivo koliko je vremena preostalo za rješavanje testa.

Izbor ispitivača i dodatni bodovi

Studenti koji imaju pravo izbora ispitivača, koji su ostvarili dodatne bodove na općem kolokviju ili ispit polažu pred nastavničkim povjerenstvom dužni su to naznačiti u posebnom upitniku na Merlinu koji će biti otvoren u razdoblju između dvaju dijelova pisanog dijela ispita 4. svibnja 2020. od 10,30 do 10,45. Ako studenti ne izvrše odabir ispitivača u navedenom roku, smatrat će se da su se toga prava odrekli.

Problemski zadatak

Problemskom zadatku bit će omogućen pristup 4. svibnja 2020. u 10,45.

Za rješavanje problemskog zadataka opcije copy paste moguće je koristiti samo preko kratica na tipkovnici (ctrl+c i ctrl+v).

Uvid u test

Uvid u test bit će moguć isključivo u bloku „Izvanredni ispitni rok (4. svibnja 2020).“ na istom mjestu gdje se polagao, i to isključivo 4. svibnja 2020. od 12:00 do 13:30 sati. Studenti će moći dobiti informaciju o broju ostvarenih bodova kao i točnim odgovorima.

Usmeni ispit

Studenti koji su uspješno položili pismeni dio ispita, studenti koji su oslobođeni pismenog ispita i studenti koji 8. put polažu ispit pred nastavničkim povjerenstvom na usmeni će ispit biti raspoređeni u popodnevnim satima, o čemu će biti obaviješteni slanjem poziva na studentsku e-adresu.

Ako se koristi računalo, ono mora biti opremljeno kamerom i mikrofonom. Kako bi se osigurala javnost ispita, usmeni dio ispita prate studenti raspoređeni za pojedini ispitni termin, a po prethodnoj najavi mogu slušati i drugi studenti. Najava želje za slušanjem usmenog ispita treba se najkasnije 4. svibnja 2020. do 18:00 poslati na elektroničku poštu koordinatora Katedre za e-učenje, asistenta Jurja Brozovića. U slučaju loše veze broj studenata koji slušaju ispit može se ograničiti. Radi tehničke pomoći i praćenja provođenja ispita usmeni ispit mogu pratiti i drugi nastavnici i suradnici Katedre.

Zabranjeno je snimanje ispita.

Popis obavijesti