U četvrtak 1. listopada 2020. u 9:00 h uvodno predavanje o građanskom postupku i građanskom procesnom pravu održat će prof. dr. sc. Alan Uzelac.

Popodnevno predavanje o pravozaštitnom zahtjevu, procesnim pretpostavkama, načelu pravnog interesa inačelu ekonomičnosti, u četvrtak od 17:00 do 19:00h održat će izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić. 

Predavanje o nadležnosti i sastavu suda u petak od 9:00 do 11:00 i popodne od 17:00 do 19:00 održat će izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar.

Studenti predavanju mogu pristupiti od 9:00, odnosno 17:00, ali će predavanje početi točno u 9:15, odnosno 17:15.

Popis obavijesti