Raspored predavanja iz Građanskoga procesnog prava

u ak. god. 2020./2021.

Opće informacije 

Predavanja se održavaju u trima terminima po dva sata od 45 minuta, sine tempore prema donjem rasporedu, uz pauzu od petnaest minuta prema dogovoru.

 • utorkom od 8,15 do 10,00 sati
 • četvrtkom od 9,15 do 11,00 sati
 • petkom od 9,15 do 11,00 sati

Za studente koji ne mogu pratiti jutarnji termin (ali i za studente koji žele ponoviti gradivo, utvrditi ga na praktičnim primjerima i postaviti pitanja), skraćena verzija predavanja uz tematsku diskusiju održava se popodne, i to:

 • utorkom od 19,15 do 21,00 sati
 • četvrtkom od 17,15 do 19,00 sati
 • petkom od 17,15 do 19,00 sati

Sva predavanja održavaju se preko platforme Google Meet na jedinstvenoj poveznici: http://meet.google.com/zdr-qtxr-rye. Iznimno, u slučaju da broj polaznika bude veći od 250, predavanju se pristupa i preko pomoćne poveznice: http://meet.google.com/qiq-rogf-tcp.

Studentima se preporučuje da pri pripremi za predavanja uz relevantne dijelove udžbenika Triva, S.; Dika, M., Građansko  parnično procesno pravo, 2004., prouče i odgovarajuće članke Zakona o parničnom postupku koji zbog zakonskih promjena mogu sadržavati pojedina odstupanja u odnosu na stanje opisano u udžbeniku.

Naznačeni naslovi nastavnih jedinica i tema okvirni su i služe samo kao orijentacija studentima u pripremi za predavanje.

 

četvrtak, 1. listopada 2020.

Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo

 • Uvod u kolegij
 • Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo (§ 1)
 • Parnični, izvanparnični, ovršni i stečajni postupak (§ 11)
 • Pravozaštitni zahtjev (§ 4)
 • Načelo pravnog interesa (§ 25)
 • Procesne pretpostavke (§ 6)

petak, 2. listopada 2020.

Građanski parnični postupak i građansko parnično procesno pravo

 • Nadležnost sudova u parničnom postupku (§§ 49–60)
 • Sastav suda (§ 40)

utorak, 6. listopada 2020.

Temeljna procesna načela

 • Opći pregled tijeka parničnog postupka (§ 117)
 • Pravo na pošteno suđenje u razumnom roku (§ 36)
 • Načelo ustavnosti i zakonitosti (§ 23)

četvrtak, 8. listopada 2020.

Stranke

 • Stranke u parnici (§ 61)
 • Stranačka sposobnost (§ 62)

petak, 9. listopada 2020.

Parnična sposobnost i procesna legitimacija

 • Parnična sposobnost (§ 63)
 • Procesna legitimacija za vođenje parnice (§ 64)
 • Načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja (§ 35)

utorak, 13. listopada 2020.

Zastupanje

 • Zastupnici stranaka (§ 65–69)
 • Načelo pružanja pomoći neukim strankama (§ 34)

četvrtak, 15. listopada 2020.

Tužba – osnovni pojmovi

 • Tužba uopće (§ 81)
 • Sadržaj tužbe (§ 86), Predmet spora (§ 87)
 • Pravne posljedice podnošenja tužbe sudu (§ 88)

petak, 16. listopada 2020.

Tipologija tužbi

 • Deklaratorna, kondemnatorna i konstitutivna tužba (§§ 82-83, 85)
 • Stupnjevita tužba (§ 84)
 • Povlačenje tužbe (§ 92)

utorak, 20. listopada 2020.

Komunikacija između suda i stranaka

 • Načelo saslušanja stranaka (§ 27)
 • Dostava: konvencionalna i elektronička (§ 76)
 • Uredba (EU) br. 1393/2007 (o dostavi)
 • Pravne posljedice dostave tužbe tuženiku (§ 89)

četvrtak, 22. listopada 2020.

Parnične radnje

 • Načelo dispozicije i oficioznosti (§ 24)
 • Raspravno i istražno načelo (§ 29)
 • Parnične radnje stranaka (§ 71)

petak, 23. listopada 2020.

Isticanje više tužbenih zahtjeva i promjena identiteta tužbe

 • Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva (§ 90)
 • Preinaka tužbe (§ 91) 

utorak, 27. listopada 2020.

Rokovi i ročišta

 • Načelo usmenosti i pismenosti (§ 31)
 • Podnesci (u konvencionalnom i elektroničkom obliku) (§ 74)
 • Rokovi: pojam, vrste i računanje (§ 77)
 • Ročišta (§ 78)
 • Zapisnici (§ 75)

četvrtak, 29. listopada 2020.

Opći tijek i priprema parničnog postupka

 • Načelo ekonomičnosti (§ 26)
 • Formalno i materijalno upravljanje postupkom, case management i time management
 • Prethodno ispitivanje tužbe (§ 118)
 • Pisani odgovor na tužbu (§ 119)
 • Pripremno ročište (§§ 120–121)

petak, 30. listopada 2020.

Tuženikove obrambene strategije

 • Propuštanje i njegove posljedice (§ 79)
 • Povrat u prijašnje stanje (§ 80)
 • Upuštanje tuženika u parnicu (§ 93)
 • Prigovor radi prebijanja (§ 94)
 • Protutužba (§ 95) 

utorak, 3. studenoga 2020.

Glavna rasprava

 • Glavna rasprava kao središnji stadij parničnog postupka: pojam i značenje (§ 122)
 • Načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave (§ 32)
 • Načelo javnosti (§ 33)
 • Izuzeće sudaca (§ 41)

četvrtak, 5. studenoga 2020.

Dokazivanje: osnovni pojmovi

 • O dokazivanju (§§ 104-107, 109-111)
 • Teret tvrdnje i teret dokaza (§ 108)
 • Načelo neposrednosti (§ 30)
 • Načelo traženja istine (§ 28)

petak, 6. studenoga 2020.

Dokazna sredstva

 • Isprave, svjedoci, vještaci, saslušanje stranaka (§ 112–116)
 • Uredba (EZ) br. 1206/2001 (o izvođenju dokaza)

utorak, četvrtak i petak, 10., 12. i 13. studenoga 2020.

Repetitorij gradiva i priprema za ispit

utorak, 24. studenoga 2020.

            Sudjelovanje više osoba u istim stranačkim ulogama

 • Suparničarstvo (§ 96)

četvrtak, 26. studenoga 2020.

Sudjelovanje trećih u parnici

 • Umješači: vrste i značenje (§ 97)
 • Intervencijski učinak (§§ 97–100)

petak, 27. studenog 2020.

 Privremene i trajne obustave aktivnosti u parnici

 • Prekid (§ 123)
 • Prethodna pitanja (§ 19): pojam; prethodna pitanja kao mogući uzrok prekida;
  drugi uzroci prekida
 • Zastoj i obustava postupka (§§ 124-125)

utorak, 1. prosinca 2020.

Sudske odluke

 • Načini okončanja parničnog postupka (§ 127)
 • Parnične radnje suda (§ 72)
 • Presuda (§§ 129-143)
 • Rješenje (§ 144)

četvrtak, 3. prosinca 2020.

Troškovi

 • Troškovi parničnog postupka (§§ 101, 103)

petak, 4. prosinca 2020.

Sporazumno okončanje spora

 • Obvezatni postupak mirnog rješavanja spora
 • Medijacija unutar parničnog postupka
 • Sudska nagodba (§ 128)

utorak, 8. prosinca 2020.

Žalba

 • Pravni lijekovi uopće: pojam i tipologija (§ 150)
 • Žalba protiv presude (§ 151)
 • Žalba protiv rješenja (§ 157)
 • Žalbeni razlozi (§§ 152–153)

četvrtak, 10. prosinca 2020.

Žalbeni postupak

 • Postupak u povodu žalbe (§ 154)
 • Granice ispitivanja prvostupanjske presude (§ 155)
 • Odluke drugostupanjskog suda o žalbi (§ 156)

petak, 11. prosinca 2020.

Res iudicata i izvanredni pravni lijekovi

 • Pravomoćnost (§ 145–149)
 • Izvanredni pravni lijekovi – pojam i vrste

utorak, 15. prosinca 2020.

Revizija

 • Revizija (§§ 158–159)

četvrtak, 17. prosinca 2020.

Ogledni postupak i ponavljanje postupka

 • Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava (Glava 32.b ZPP-a)
 • Ponavljanje postupka (§ 160)

petak, 18. prosinca 2020.

Posebni postupci: sumarni i malični sporovi

 • Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda (§ 169)
 • Platni nalozi (§ 170) i ovrha na temelju vjerodostojne isprave (OZ)
 • Postupak u sporovima male vrijednosti (§ 171)
 • Europski postupak za sporove male vrijednosti i europski platni nalog

utorak, 22. prosinca 2020.

 Posebni postupci u drugim specifičnim odnosima

 • Posebni postupak u trgovačkim i radnim sporovima
 • Tužba za zaštitu kolektivnih interesa i prava (Glava 32.a ZPP-a)
 • Potrošačka i antidiskriminacijska individualna i kolektivna pravna zaštita

četvrtak, 7. siječnja 2021.

Posebni postupci u statusnim i obiteljskim stvarima

 • Općenito o osobitostima građanskih postupaka u obiteljskim stvarima
 • Posebni postupci u obiteljskim sporovima (§ 163)

petak, 8. siječnja 2021.

  Uvod u alternativno rješavanje sporova (I)

 • Arbitraža i drugi alternativni načini rješavanja sporova (§ 177)
 • Osnovni pojmovi arbitražnog prava i razvoj arbitraže (§ 178)

utorak, 12. siječnja 2021.

Uvod u alternativno rješavanje sporova (II)

 • Arbitražni pravorijeci i njihovo priznanje i ovrha (§ 178)
 • Medijacija (mirenje) (§ 180)

četvrtak, 14. siječnja 2021.

Uvod u ovršno, izvanparnično i insolvencijsko pravo (I)

 • Osnove ovrhe i ovršnog postupka
 • Ovršna i vjerodostojna isprava
 • Predmet i sredstvo ovrhe

petak, 15. siječnja 2021.

Uvod u ovršno, izvanparnično i insolvencijsko pravo (II)

 • Izvanparnično pravo: osnove
 • Odabrani izvanparnični postupci
 • Osnove insolvencijskog prava: stečaj i reorganizacija

utorak i četvrtak, 19. i 21. siječnja 2021.                    

 

Repetitorij gradiva i priprema za ispit

petak, 22. siječnja 2021.

 Kolokvij

     

Popis obavijesti