Seminari se održavaju online putem platforme Google Meet. Link za pristup dostupan je u Merlinu na kojem su studenti dužni pratiti obavijesti, ako ne dobiju drugu uputu od voditelja seminara.

Grupa I – srijeda 10,00 sati, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić

Grupa II – ponedjeljak 18,30 sati, doc. dr. sc. Marko Bratković

Grupa III – četvrtak 15,30 sati, izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar

Grupa IV – ponedjeljak 17,00 sati, Juraj Brozović

Popis obavijesti