Vježbe se održavaju online putem platforme Google Meet. Link za pristup dostupan je u Merlinu na kojem su studenti dužni pratiti obavijesti, ako ne dobiju drugu uputu od voditelja vježbi.

Prve vježbe 19.10.

Grupa I – ponedjeljak 16,30, doc. dr. sc. Marko Bratković

Grupa II – ponedjeljak 15,00, Juraj Brozović

Popis obavijesti