U želji da optimiziramo nastavni proces te odgovorimo na opravdane upite i zahtjeve studenata, odlučili smo u Merlinu provesti anketu u kojoj su polaznici predavanja mogli s nama podijeliti svoja iskustva vezana uz korištene i potencijalne internetske platforme za online predavanja.

 

U anketi je sudjelovalo ukupno 138 studenata iako na predavanjima redovito, u jutarnjem i popodnevnom terminu, sudjeluje oko 200 studenata.

Velika većina ispitanika (njih 88,41%) u nastavi se susrela isključivo s Google Meet platformom koju su ocijenili prosječnom ocjenom 4.25. Manji broj studenata koji se susreo s platformom Microsoft Teams tu je platformu ocijenio prosječnom ocjenom 3.

Kad je u pitanju termin održavanja nastave, čak 40 studenata (28,99%) može predavanja pohađati u bilo kojem terminu, no relativno najveći broj studenata - njih 54 (39,13%) - nastavu može pohađati nekad samo ujutro, odnosno nekad samo popodne (ovisno o smjeni kod zaposlenih studenata, odnosno drugim kolegijima kod studenata pete godine). Najmanji je broj studenata koji mogu predavanje pohađati samo popodne (ukupno 12 studenata, odnosno 8.70%), a njih 32 (odnosno 23,19%) predavanje mogu pohađati samo ujutro. Unatoč takvim brojkama, čak 47,10% studenata dalo je pozitivan odgovor na pitanje bi li bili voljni promijeniti redoviti termin pohađanja predavanja.

Na pitanje o načinu održavanja predavanja, većina studenata opredijelila se za nastavak korištenja platforme Google Meet uz pokušaje dvostrukih sesija (59,42%), odnosno uz jedinstvenu sesiju, ali preraspodjelu studenata (25,36%).

 

Imajući u vidu želje studenata, ali i vlastita iskustva s korištenjem ovih platformi, Katedra za građansko procesno pravo odlučila je nastaviti predavanja održavati preko platforme Google Meet uz pokušaje dvostrukih sesija. Ipak, s obzirom da primjećujemo da je 40-ak studenata u mogućnosti predavanja slušati u oba termina, preporuka je i naša zamolba da čim veći broj studenata sluša popodnevno predavanje. Time ćemo eliminirati ili barem ograničiti potrebu korištenja dvojnih linkova te olakšati tehničko izvođenje nastave. Molimo razumijevanje u slučaju postojanja tehničkih poteškoća.

Zahvaljujemo studenticama i studentima koji su sudjelovali u anketi i pomogli nam unaprijediti kvalitetu naše nastave.

Popis obavijesti