Ispiti u ljetnom semestru održavaju se preko sustava Merlin na istovjetan način na koji su se održavali u zimskom semestru. Jedina razlika je da su studenti, koji imaju pravo na izbor ili isključenje ispitivača, dužni - pored ispunjavanja upitnika - o tome obavijestiti i tajnicu Katedre Slavicu Habijan (shabijan@pravo.hr) najkasnije dan uoči ispita.

Pravila polaganja ispita

Pisani ispiti iz kolegija Građansko procesno pravo u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. održat će se online na Merlinu na posebnoj poveznici (https://moodle.srce.hr/2022-2023/course/view.php?id=155259#section-1), a usmeni ispiti uživo u kabinetima pojedinih ispitivača.

 

Opće upute

Ispit iz Građanskoga procesnog prava sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita sastoji se od dvaju dijelova: rješavanja testa rješavanja problemskog zadatka.

Test i problemski zadatak rješavat će se preko platforme Merlin 2021./2022. u unaprijed oglašeno vrijeme. U to vrijeme svi studenti moraju imati osiguran pristup računalu i pristup Merlinu. 

Test se sastoji od 30 pitanja na koja se odgovara odabirom točnih među ponuđenim odgovorima. Barem jedan odgovor je točan, a ne mogu svi odgovori biti točni. Naglasak je na zadatcima koji provjeravaju razumijevanje naučenog gradiva i njegovu primjenjivost u praksi. Vrijeme za pisanje testa ograničeno je na 30 minuta.

U Merlinu će biti predviđena mogućnost da studenti naznače ispitivača na temelju seminara ili statusa iznimno uspješnog studenta. 

Problemski zadatak postavljen je tako da traži primjenu naučenog gradiva na hipotetski slučaj. Postavljena potpitanja služe samo za orijentaciju i predstavljaju minimum na koji je potrebno odgovoriti. Cilj je da se postavljeni zadatak što iscrpnije obradi. Ocjenjuje se opća i pravnička pismenost studenata kao i sposobnost logičkog strukturiranja teksta. Piše se punim rečenicama, bez neuobičajenih kratica, alineja ili krnjih formula i fraza. Uvažavajući karakter ispita i opravdani zahtjev studenata, vrijeme za rješavanje problemskog zadatka ograničeno je na 45 minuta.

Studenti koji polože pisani dio ispita, usmenom dijelu ispita pristupaju dolaskom u kabinet ili dvoranu iz obavijesti koja će biti objavljena u Studomatu. 

Studenti koji polažu ispit četvrti ili osmi put usmeni ispit polažu pred nastavničkim povjerenstvom na jednak način kao i drugi studenti, samo što ispit prate i ocjenjuju članovi ispitnog povjerenstva. 

 

Obvezno korištenje kamere

Studenti su dužni 15 minuta prije početka ispita i za čitavo vrijeme trajanja oba dijela pisanog ispita paralelno imati otvorenu Google Meet poveznicu koja je dostupna u Merlinu.

Ako se za vrijeme trajanja ispita ili naknadno utvrdi da pojedini student nije imao upaljenu kameru, odnosno da nije bio prisutan na poveznici, rezultati ispita neće se uzeti u obzir. 

Korištenje nastavnih materijala strogo je zabranjeno.

 

Tehničke upute za pisani dio ispita u Merlinu

Studenti su dužni pobrinuti se za stabilnost internetske veze. Dužni su dopustiti pretraživaču koji koriste (Chrome, Mozilla i sl.) otvaranje skočnih prozora (eng. pop-ups).

Test, upitnik za izbor ispitivača i problemski zadatak će u sustavu Merlin u bloku pod unaprijed objavljenim nazivom studentima koji su prijavili ispit biti vidljiv dan prije ispita od 21:00. Studenti su dužni provjeriti je li u navedenom bloku test vidljiv. Ako to nije slučaj, mogu se obratiti e-koordinatoru asistentu Jurju Brozoviću na e-adresu jbrozovic @pravo.hr najkasnije na dan ispita do 8,30 s podatcima o prijavi ispita (ime i prezime, JMBAG, slika iz studomata iz koje je vidljivo da je ispit prijavljen).

 

Test

Testu će biti omogućen pristup u 10,00.

Test se predaje u sustav klikom na funkciju „predaj sve i završi“ ili istekom vremena za pisanje testa. U sustavu je vidljivo koliko je vremena preostalo za rješavanje testa.

 

Izbor ispitivača i dodatni bodovi

Studenti koji imaju pravo izbora ili isključenja ispitivača dužni su to naznačiti u posebnom upitniku na Merlinu koji će biti otvoren u razdoblju između dvaju dijelova pisanog dijela ispita od 10,30 do 10,45. Ako studenti ne izvrše odabir ispitivača u navedenom roku, smatrat će se da su se toga prava odrekli. Studenti su od ljetnog semestra dužni tajnici Katedre Slavici Habijan (shabijan@pravo.hr) najkasnije dan uoči održavanja pisanog ispita dostaviti dokaz o pravu na izbor ili isljučenje ispitivača.

 

Problemski zadatak

Problemskom zadatku bit će omogućen pristup u 10,45.

Za rješavanje problemskog zadataka opcije copy paste moguće je koristiti samo preko kratica na tipkovnici (ctrl+c i ctrl+v).

 

Uvid u test

Uvid u test bit će moguć isključivo na istom mjestu gdje se polagao, i to isključivo od 12:00 do 13:30 sati. Studenti će moći dobiti informaciju o broju ostvarenih bodova kao i točnim odgovorima.

 

Protokol za postupanje u slučaju tehničkih poteškoća

Za uspješno polaganje ispita ponavljamo kako je ključno da studenti osiguraju stabilnu internetsku vezu. Bolju vezu moguće je očekivati ako je računalo na kojem se polaže ispit na internet spojeno ethernet kablom ili ako se nalazi u neposrednoj blizini modema/routera u slučaju bežične veze. Poželjno je isključiti ostale uređaje s iste mreže (mobitele, tablete, televizore i sl.) u vrijeme polaganja ispita jer veći broj uređaja spojen na istu mrežu može uzrokovati zagušenja i sporiju vezu. 

Unatoč ovim mjerama opreza, moguće je da prilikom polaganja ispita dođe do tehničkih poteškoća. One su najčešće kratkotrajne i bez značajnog utjecaja na polaganje ispita (npr. kratko zamrzavanje ekrana) i često se mogu riješiti refresh opcijom u pregledniku nakon koje je moguće ponovno otvoriti ekran za rješavanje testa. Ako student ne može preći na iduće pitanje, ono se može izabrati ručno u gornjem lijevom izborniku ispita, odabirom rednog broja pitanja (npr. ako želite s osmog na deveto pitanje, kliknete znamenku 9 u grafičkom pregledu svih pitanja koji se nalazi u gornjem lijevom kutu prozora).  

U slučaju značajnih poteškoća koje traju dulje od dvije minute i koji se ne riješe refresh opcijom, studenti su dužni u chat na Google Meet poveznici upozoriti dežurnog nastavnika na tehničke poteškoće. Ako problem ne bude riješen u kratkom roku, mogu poslati screenshot s opisom problema na mail jbrozovic@pravo.hr. U opravdanim i dokazanim slučajevima dugotrajnih smetnji, polaganje ispita bit će produženo razmjerno izgubljenom vremenu.  

Ako student ne postupi po protokolu, eventualne naknadne pritužbe neće se uvažiti.

Usmeni ispit

Studenti koji su uspješno položili pismeni dio ispita, studenti koji su oslobođeni pismenog ispita i studenti koji 8. put polažu ispit pred nastavničkim povjerenstvom na usmeni će ispit biti raspoređeni u popodnevnim satima, o čemu će biti obaviješteni u Studomatu.

Popis obavijesti