doc. dr. sc. Henrik-Riko Held
doc. dr. sc.
Henrik-Riko Held

Rođen u Dubrovniku, Republika Hrvatska, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Umjetnička škola Luke Sorkočevića, smjer glazbenik violoncellist). Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 2005., te diplomirao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.) 2010. magna cum laude. Iste godine izabran u suradničko zvanje asistenta na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te upisan na poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom 'Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji' iz znanstvene grane rimsko pravo obranio u svibnju 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (CEDANT), Almo Collegio Borromeo, Sveučilište u Paviji (2016. godine).

Nagrađen kao najbolje diplomirani student u akademskoj godini 2010./2011. Nagrađen kao najbolji student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2005./2006., 2006./2007. i 2007./2008. Stipendist Zaklade Zlatko Crnić za akademske godine 2007./2008. i 2008./2009.

Ima više objavljenih znanstvenih radova, te je aktivno sudjelovao na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova na kojima je održao izlaganje.

Član uredništva Zagrebačke pravne revije od prosinca 2017. godine.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2010

Godina doktoriranja: 2015

Na katedri od: 2010

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 678 Telefon kućni:
678
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 38
Katedra/služba:
Rimsko pravo
Konzultacije:

GMeet po dogovoru (mail ili poruka na Merlinu/Teamsu).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Relevantnost instituta poslovodstva bez naloga u sudskoj praksi

Held, Henrik-Riko
Stručni radovi, 2021.

Konkurencija zahtjeva za naknadu troškova na tuđoj stvari - zahtjev poslovođe bez naloga i (protu)zahtjev posjednika kod reivindikacije

Held, Henrik-Riko
Stručni radovi, 2021.

Mala fides superveniens (non) nocet kod dosjelosti u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji i suvremenim pravnim sustavima

Held, Henrik-Riko
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Peregrini u rimskom pravu i suvremeni migranti - povijesna kontekstualizacija aktualne problematike

Held, Henrik-Riko ; Orešković, Luka
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Konkurencija verzijskog zahtjeva i sporednog zahtjeva uz reivindikaciju za naknadu koristi u sudskoj praksi

Held, Henrik-Riko
Stručni radovi, 2021.

Bona fides (poštenje posjeda) kod zastare (praescriptio acquisitiva) i dosjelosti (usucapio) – prilog raspravi o suodnosu kanonskog i hrvatskog prava

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Prikaz knjige: Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav (autori: Marko Petrak i Frane Staničić)

Held, Henrik-Riko
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Procuratores i advocati u zapisima notara Tomazina de Savere (1277-1286)

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zagreb International Conference on the Law of Obligations

Odnos između rimske države i kršćanstva i klasična rimska jurisprudencija

Held, Henrik-Riko ; Ostojić, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Razvoj koncepta neopravdanog obogaćenja u recepciji rimskog prava

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kondikcijski zahtjevi i turpitudo u rimskom pravu

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Procuratores e advocati nei documenti di Tomasino de Savere, notaio di Ragusa

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6th Seminar of Doctoral Studies "History and Economy in the Mediterranean Countries": PUBLIC NOTARIES IN MEDITERRANEAN EUROPEAN SOCIETIES (14th - 19th century)

Representation in Procedure in Roman Law and ius commune

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
LXXIIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des droits de l'Antiquité (SIHDA): Le Droit et sa Place dans le Monde Antique

Philosophical Background of the Condictio Claims in Classical Roman Law

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Procuratoris revocatio u pravu Tripartita

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Does the New Always Prevail? Parallel Modes of Procedure in the History of Procedural Transformations

Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Functions of the legis actio per condictionem and the Prerequisites for the Just War in Roman Law

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
LXXIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des droits de l'Antiquité (SIHDA): Plus ratio quam vis

Ob turpem rem condicere in the Context of Moral Prohibitions in Roman Law

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
LXXIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des droits de l'Antiquité (SIHDA): Liberté et Interdictions dans les droits de l'Antiquité

Procesno zastupanje od rimskog prava do prava Tripartita

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: povijest i suvremenost

Podrijetlo postupka legis actio per condictionem

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Izazovi procesnih preobrazbi u tradiciji procesnog prava

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Reforme parničnog postupka između brzine i kvalitete, In memoriam Srećko Zuglia

Prikaz knjige: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova-Maršavelski, DAS RECHT DES MITTELALTERLICHEN ZAGREB (Mitte 13. – Anfang 16. Jahrhundert), Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, Bd. 66, Leykam, Graz, 2015., 289 str., ISBN: 978-3-7011-0276-1

Held, Henrik-Riko
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Neki problemi suvremenog uređenja stjecanja bez osnove

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Kondikcijski i verzijski zahtjevi de iure condito

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pokušaj kodifikacije neopravdanog obogaćenja u Nacrtu Zajedničkog referentnog okvira (DCFR)

Miladin, Petar ; Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2015.

'Condicere autem denuntiare est prisca lingua' - an interpretation of Gaius' report on 'legis actio per condictionem'

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Giornate tridentine di diritto romano (seconda edizione)

Koncept imovine u rimskom pravu

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Functions of Notaries Public in Medieval Ragusa

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice - Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Zakon (lex) i pravo (ius) u djelu Summa Halensis

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Drugi znanstveni skup “Franjevački velikani”

Iustum bellum and legis actio per condictionem – common origins of two different procedures?

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
XIX. Internationales Sommerseminar für Antike Rechtsgeschichte und Römisches Recht: Arma et Leges – Rechtliche Aspekte des römischen Militärwesens

Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji

Held, Henrik-Riko
Doktorske disertacije, 2015.

Condictio ex paenitentia in the context of manumissio – an exegetic analysis

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
XVII. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Vertikale soziale Mobilität in der Antike

Legal development of the concept of bona in Roman law

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XVIII. European Forum of Young Legal Historians: Recht (durch) setzen / Making things legal

Roman concept of bona in the context of the formulary procedure

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XVI. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Kampf ums Recht. Prozess und Vollstreckung als Zentrum der antiken Rechtsordnungen

Unjustified enrichment: transformations of a concept in European legal traditions

Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2012.

Unjustified enrichment: transformations of a concept in European legal traditions

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XVII. European Forum of Young Legal Historians: European Traditions: Integration or Disintegration?

The controversy about condicere in D. 12, 1, 4, 1

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Leges damnatae – exegetische Übungen in der antiken Rechtsgeschichte

Stjecanje na temelju nemoralne ili nedopuštene osnove

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Philosophical origins of the condictiones sine causa in the context of Seneca's De Beneficiis

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XIV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Recht und Philosophie in Senecas De Beneficiis

Izabrani projekti

Sudionik na projektu Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava (voditelj prof. dr. sc. Marko Petrak, šifra projekta: 066-0662501-2516), (2011-2014).


Povijest zaposlenja

2010. - asistent na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2015. - viši asistent na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2016. - docent na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.