doc. dr. sc. Henrik-Riko Held
doc. dr. sc.
Henrik-Riko Held

Rođen u Dubrovniku, Republika Hrvatska, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Umjetnička škola Luke Sorkočevića, smjer glazbenik violoncellist). Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 2005., te diplomirao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.) 2010. magna cum laude. Iste godine izabran u suradničko zvanje asistenta na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te upisan na poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom 'Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji' iz znanstvene grane rimsko pravo obranio u svibnju 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (CEDANT), Almo Collegio Borromeo, Sveučilište u Paviji (2016. godine).

Nagrađen kao najbolje diplomirani student u akademskoj godini 2010./2011. Nagrađen kao najbolji student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2005./2006., 2006./2007. i 2007./2008. Stipendist Zaklade Zlatko Crnić za akademske godine 2007./2008. i 2008./2009.

Ima više objavljenih znanstvenih radova, te je aktivno sudjelovao na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova na kojima je održao izlaganje.

Član uredništva Zagrebačke pravne revije od prosinca 2017. godine.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2010

Godina doktoriranja: 2015

Na katedri od: 2010

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 678 Telefon kućni:
678
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 38
Katedra/služba:
Rimsko pravo
Konzultacije:

GMeet po dogovoru (mail ili poruka na Merlinu/Teamsu).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Sudionik na projektu Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava (voditelj prof. dr. sc. Marko Petrak, šifra projekta: 066-0662501-2516), (2011-2014).


Povijest zaposlenja

2010. - asistent na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2015. - viši asistent na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2016. - docent na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.