prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
prof. dr. sc.
Hrvoje Arbutina

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 609
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 8
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost
Konzultacije:

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Financijsko pravo i financijska znanost

Međunarodno financijsko pravo


Povijest zaposlenja

Hrvoje Arbutina redovni je profesor na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost. Na Pravnom fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost i Međunarodno financijsko pravo (nositelj predmeta, izborni predmet) a na Društvenom veleučilišta u Zagrebu iz predmeta Financiranje javne uprave. Predstojnik je Poreznog odjela Društvenog veleučilišta, na kojem je  nositelj i nastavnik sljedećih predmeta: Porezno pravo, Usporedno porezno pravo, Posebni porezi i Porez na dobit. Istraživač je u više projekata, autor je više znanstvenih i stručnih radova, jedan je od autora sveučilišnog udžbenika, sudjelovao je na znanstvenim i stručnim savjetovanjima i skupovima. Više puta je studijski boravio u inozemstvu.