prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc.
Hrvoje Markovinović

Hrvoje Markovinović je diplomirani pravnik, magistar prava i doktor prava (2005) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položio je pravosudni ispit i proveo je godinu dana na TMC Asser Instituut u Haagu. Od 1997. zaposlen je kao asistent, a potom docent te od 2012. kao izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Od 2007-2009. bio je prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Istraživač je na projektu Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu. Objavio je brojne članke i monografije iz područja trgovačkog prava i prava društava. Predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim skupinama UNCITRAL-a te je uključen u aktivnosti Međunarodne trgovačke komore.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1995

Godina doktoriranja: 2005

Na katedri od: 1997

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 342
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

Intertemporalno djelovanje propisa i utjecaj na postojeće obvezne odnose

Markovinović, Hrvoje
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Zagreb International Conference on the Law of Obligations

Stečajni plan i nagodba u postupku izvanredne uprave

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Ovrha na novčanim sredstvima u slučaju podjele društva

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja (stjecanja bez osnove)

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Prijeboj u stečaju

Markovinović, Hrvoje ; Pušić, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The Transfer of a Company Seat to a Different Member State in the Light of a Recent „Polbud“ Decision

Markovinović, Hrvoje ; Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Predugovorni odnosi u poslu neizravnog leasinga

Markovinović, Hrvoje ; Tot, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Posebno o pripadnosti nematerijaliziranih vrijednosnih papira povjerenih u skrbništvo

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Kupoprodaja vrijednosnih papira na burzi

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Plaćanje kreditnim karticama

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2017

Harmonizacija sustava mobilijarnoga osiguranja tražbina pod okriljem UNCITRAL-a: mogu li usvojena rješenja poslužiti kao predložak za reformu hrvatskoga prava?

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija

Personal Guarantees between Commercial Law and Consumer Protection

Baretić, Marko ; Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The XIXth International Congress of Comparative Law

Croatian Takeover Law

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURIST DAYS

Transposition of EU Company law directives into Croatian legal system

Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Conference on Croatia and European Private Law

Arbitraža u građevinskim sporovima pred SAS HGK – izabrana pitanja

Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
21. HRVATSKI ARBITRAŽNI DANI, međunarodno savjetovanje

Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o sudskom registru ; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima : (redakcijski pročišćeni tekstovi) : s uvodnim objašnjenjima, napomenama i abecednim kazalima /uvodna objašnjenja zakonima napisao i pročišćene tekstove propisa redigirao Jakša Barbić ; pročišćene tekstove i abecedna kazala izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2013.

International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, National Monographs, Croatia

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Petrović, Siniša ; Tepeš, Nina
Autorske knjige, 2013.

Transakcije kreditnim plasmanima banaka

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
51. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2013.

Nepoštene ugovorne odredbe - opća i posebna uređenja

Baretić, Marko ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
50. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2012.

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
49. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2011.

Ostvarivanje prava glasa po dionicama u skrbništvu

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u vrijeme recesije

Osiguranje depozita - uređenje de lege lata i prespektive

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Zakon o trgovačkim društvima(redakcijski pročišćeni tekstovi) : s uvodnim objašnjenjima, napomenama i abecednim kazalima /uvodna objašnjenja zakonima napisao i pročišćene tekstove propisa redigirao Jakša Barbić ; pročišćene tekstove i abecedna kazala izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2010.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša
, 2010.

Negotiation on Accession of the RoC to EU: A reform of deposit-guarantee scheme in Croatia

Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Negotiations on Accession to EU

Podmirenje tražbine cesijom

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
47. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2009.

Pravne posljedice nedopuštenog stjecanja vlastitih dionica

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Drugi skopsko- zagrebački pravni kolokvij

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša
, 2008.

Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o sudskom registru ; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima : (redakcijski pročišćeni tekstovi) : s uvodnim objašnjenjima, napomenama i abecednim kazalima /uvodna objašnjenja zakonima napisao i pročišćene tekstove propisa redigirao Jakša Barbić ; pročišćene tekstove i abecedna kazala izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2008.

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Založno pravo na pravu

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Zakon o trgovačkim društvima : (redakcijski pročišćeni tekst) : s uvodnim objašnjenjima, pregledom usklađenosti s europskim pravom i abecednim kazalomkazalom / uvodna objašnjenja napisao i pročišćeni tekst Zakona redigirao Jakša Barbić ; pročišćeni tekst Zakona, pregled usklađenosti Zakona s europskim pravom i abecedno kazalo izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2007.

Stjecanje bez osnove i cesija

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Protest mjenice

Markovinović, Hrvoje ; Ceronja, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Ovrha na novčanoj tražbini

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Protest mjenice

Markovinović, Hrvoje ; Ceronja, Petar
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Ugovor o cesiji

Markovinović, Hrvoje
Doktorske disertacije, 2005.

Oblikovanje korporacijskih odnosa u HEP Grupi

Bogdan, Željko ; Bruketa, Nikola ; Ćurković, Ante ; Debrecin, Nenad ; Goić, Ranko ; Krajcar, Slavko ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša ; Rudan, Dragan ; Spremić, Ivo ; Tipurić, Darko
, 2003.

Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Ništavost odluka glavne skupštine

Markovinović, Hrvoje
Stručni radovi, 2002.

Ugovor o upravljanju u trgovačkom društvu

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

1997 zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent

2018 redoviti profesor