prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc.
Hrvoje Markovinović

Hrvoje Markovinović je diplomirani pravnik, magistar prava i doktor prava (2005) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položio je pravosudni ispit i proveo je godinu dana na TMC Asser Instituut u Haagu. Od 1997. zaposlen je kao asistent, a potom docent te od 2012. kao izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Od 2007-2009. bio je prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Istraživač je na projektu Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu. Objavio je brojne članke i monografije iz područja trgovačkog prava i prava društava. Predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim skupinama UNCITRAL-a te je uključen u aktivnosti Međunarodne trgovačke komore.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1995

Godina doktoriranja: 2005

Na katedri od: 1997

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 342
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

1997 zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent

2018 redoviti profesor