dr. sc. Irena Horvatić Bilić, v. pred.
dr. sc.
Irena Horvatić Bilić,
v. pred.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrane publikacije

 

Radovi:

-         Magistarski rad Subjektivno motiviran simultani bilingvizam. Dvojezično odrastanje u prirodnom jednojezičnom okruženju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

-     Dinamični položaj hrvatskoga u kontekstu subjektivno motivirane izborne  

dvojezičnosti, Strani jezici 35 (2006) 1, Zagreb.

-         Mehrsprachiger Ansatz im Deutschunterricht – Deutsch als zweite Fremsprache

KDVinfo, Jahrgang 15, Nummer 28/29, 2006., Zagreb.

 

 

Izlaganja:

-    Frühes Fremdsprachenlernen: ein sicherer Weg zur Mehrsprachigkeit na skupu Hrvatskog

      društva učitelja i profesora njemačkog jezika, Zagreb, travanj 2004.

-         Dinamični položaj hrvatskoga u kontekstu subjektivno motivirane izborne dvojezičnosti na znanstvenom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik, u organizaciji Hrvatskog filološkog društva, Zagreb, listopad 2005.

-         Gemeinsamer europäischer Kontext der Lehrwerkentwicklung. Mehrsprachigkeit

      und Selbstevaluation als Gestaltungsbasis und Unterrichtsziel., prezentacija u

      okviru DAAD ljetne škole na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rujan, 2006.

-     Mehrsprachiger Ansatz im Deutschunterricht oder „Einsprachigkeit ist heilbar“,

      XIV. međunarodna konferencija Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog

      jezika, Baška voda, listopad 2006.

-         Bewerten im projektorientierten Unterricht, XV. međunarodna konferencija

      Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika, Šibenik, listopad 2007.

   

Autorstvo:

Autorica koncepta i suautorica udžbeničke serije za učenje njemačkoga kao drugoga

stranog jezika u gimnazijama i strukovnim školama zweite.sprache@DEUTSCH.de.

Udžbenički komplet obuhvaća udžbenik, radnu bilježnicu, metodički priručnik za

nastavnike i audio CD.

      - prvo izdanje kompleta zweite.sprache@DEUTSCH.de 1, Školska knjiga, 2006.

      - prvo izdanje kompleta zweite.sprache@DEUTSCH.de 2, Školska knjiga, 2007.

      - prvo izdanje kompleta zweite.sprache@DEUTSCH.de 3, Školska knjiga, 2008.

 

Prevođenje:

Martins, Dalibor,  Binary series: Paromlin, Zagreb, 2.10. – 10.10.2001. (katalog),

               Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2001.

Orešić, Herta, „Dva strana jezika u kurikulumu za osnovnu školu“, Metodika 3, 2002.

Marčetić, Gordana, Javni službenici i tranzicija, Društveno veleučilište, Zagreb, 2005.

Prautzsch, Ludwig, Ovime stupam pred Prijestolje tvoje: figure i simboli u 

               posljednjim djelima Johanna Sebastiana Bacha, Hrvatsko društvo glazbenih

               teoretičara, 2007.

 


Profesionalni interesi i članstva

 

Dugogodišnja članica Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (www.kdv.hr). U trećem mandatu članica Predsjedništva Društva. Trenutno obnaša dužnost predsjednice.

Članica Hrvatskog Društva za primijenjenu lingvistiku.

 


Povijest zaposlenja

 

 

 

Irena Horvatić Čajko viši je predavač na Katedri za strane jezike. Na Pravnom fakultetu radi od prosinca 2006. godine. Radila je kao profesorica njemačkoga i engleskoga jezika na XVIII. gimnaziji u Zagrebu, kao profesorica engleskoga jezika u Školi stranih jezika Hrvatskoga vojnog učilišta u Zagrebu te kao prevoditeljica u Odsjeku za protokol i odnose s javnošću Kabineta načelnika Glavnog stožera oružanih snaga RH.

 

Iskustvo u radu na međunarodnim projektima stekla je kao koordinatorica Instituta za globalizaciju i interkulturalno učenje - IGI, a radila je i kao koordinatorica međunarodne suradnje i urednica u izdavačkoj kući Školska knjiga. S nastavničkim radom na sveučilišnoj razini počela je još 2003. godine kao vanjska suradnica na Odsjeku za interkulturalnu germanistiku Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Bavi se prevođenjem i autorskim radom. Autorica je koncepta i suautorica udžbeničke serije za učenje njemačkoga kao drugoga stranog jezika u gimnazijama i strukovnim školama - zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 - 4.