dr. sc. Irena Klemenčić
dr. sc.
Irena Klemenčić

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika

Klemenčić, Irena
Doktorske disertacije, 2020.

Flexible Multi-Tier Dispute Resolution: The Croatian Experience

Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Poglavlja u knjigama, 2020.

Tax secrecy and its limitations: is there a balance?

Rogić Lugarić, Tereza ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Central European public administration review = Srednjeevropska revija za javno upravo

Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatski filmski ljetopis

Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: promises and pitfalls of the OECD’s common reporting standard

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Public sector economics

Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: Promises and pitfalls of the OECD's common reporting standard

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public Sector Economics

Porez na izlazak trgovačkih društava iz zemlje

Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Asimetrična decentralizacija na primjeru odabranih država članica Europske unije

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena ; Primorac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Chapter 9: Croatia

Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan ; Hodžić, Sabina ; Klemenčić, Irena
Poglavlja u knjigama, 2016.

Tax Information Exchange with the United States

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Press release

Razmjena poreznih informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Aktualni osvrti

Solidarity charge - a new non-tax levy

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Press release

Novi neporezni namet zove se solidarna naknada

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Aktualni osvrti

Naknada za obnovljive izvore energije i tarifa za električnu energiju iz vjetroelektrana

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Solidarna naknada za električnu energiju

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za uporabu prostora elektrana

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade za sigurnost plovidbe

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade za prijevoz u cestovnom prometu

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

The importance of entrepreneurial skills in SMEs in Croatia and possibilities for improvement

Bejaković, Predrag ; Klemenčić, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Third REDETE Conference - Economic development and entrepreneurship in transition economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges or Economic and Business Development

Analiza normativnog okvira za sprječavanje zakonitog izbjegavanja poreza u Hrvatskoj: prijedlog izmjena u skladu s pravom Europske unije

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Odabrani prijevodi

Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on recent developments in the European Union

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Tax Reforms: Experiences and Perspectives

Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za korištenje radijske frekvencije

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade za uporabu cesta

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Quasi-Fiscal Activities in Croatia

Bajo, Anto ; Ott, Katarina ; Klemenčić, Irena
, 2014.

Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on the recent developments in the European Union

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Financial theory and practice

Naknade Financijske agencije

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade fonogramskih prava

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade u sustavu stambene štednje

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Pravo na naknadu za javnu posudbu

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Pristojbe za iskorištenje željezničke infrastrukture

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Grobne naknade

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade Hrvatskog autokluba

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Naknade Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2012.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Cijena nafte i naftnih derivata

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2012.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Cijena plina u Hrvatskoj

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2012.
Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske

Citizens and civil society demand open budget

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Press release

Građani i civilno društvo zahtijevaju otvorene proračune

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Aktualni osvrti

Management costs of 1st and 2nd pillar retirement insurance institutions in Croatia

Bađun, Marijana ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Newsletter : an occasional publication of the Institute of Public Finance

Troškovi upravljanja institucija I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

Bađun, Marijana ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Newsletter : povremeno glasilo Instituta za javne finacije