prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
prof. dr. sc.
Iris Goldner Lang

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, LL.M. (LSE), Ph.D. (Zagreb) je Jean Monnet profesorica europskog prava i voditeljica UNESCO-ove katedre za slobodno kretanja osoba, migracije i interkulturalni dijalog. 

Prof. Goldner Lang borovila je na Harvard Law School u 2015/2016. akademskoj godini u statusu gostujućeg profesora (John Harvey Gregory Visiting Professor of Law and World Organization) i Fulbright gostujućeg znanstvenika (Fulbright Visitng Researcher). U lipnju/srpnju 2017. godine ponovo je u statusu Visiting Researcher na Harvard Law School, gdje, u okviru Harvard Law School Immigration and Refugee Clinic, održava seriju predavanja. U lipnju/srpnju 2018. godine boravi na University College London (UCL) kao Visiting Academic.

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu te engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao Chevening stipendist britanske Vlade, magistrirala je  pravo (LL.M.) na London School of Economics and Political Science (LSE) u Londonu. Dio doktorskog istraživanja provela je na LSE-u, a dio, kao Ernst-Mach stipendist, na Institutu za europsko pravo Johannes Kepler Sveucilišta u Linzu (Austrija). Doktorirala je 2005. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 2001. Kao stažist radila je u Europskoj komisiji baveći se pitanjima proširenja EU.

Od jeseni 2018. godine prof. Goldner Lang jedna je od koordinatorica Jean Monnet centra izvrsnosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Bila je voditeljica dva Jean Monnet modula: 'EU Internal Market Law' i 'EU Migration Law and Policy', koje i dalje izvodi u okviru nastave na Pravnom fakultetu. Uz redovna predavanja na Sveučilištu u Zagrebu, sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanju sudaca, državnih službenika i pravnika-linguista. Održala je više gostujućih predavanja u RH i inozemstvu (Harvard Law School, Boston University, Termpe University (Philadelphia), LSE, Sveučilište u Stockholmu, Sveučilište u Beču, Sveučilište u Lisabonu, Sud EU, Europski parlament, ljetna škola Alpbach Foruma, Vrije Universiteit Brussels, Ured Predsjednika RH, itd.). Bila je članica tri radne skupine za pripremu pregovora RH s EU te članica nacionalnih radnih skupina za izradu prijedloga Zakona o strancima, Zakona o uslugama i za implementaciju Direktive 2011/24 o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Bila je ekspert u dva projekta u području telemedicine Ministarstva zdravlja RH. Izlagala je na brojnim međunarodnim konferencijama, urednica je tri knjige i objavila je niz članaka, poglavlja u knjigama i knjige „Sloboda kretanja ljudi u EU: Kontekst sporazuma o pridruživanju“ i “From Association to Accession: How Free is the Free Movement of Workers“. Glavna je urednica Croatian Yearbook of European Law and Policy. Predsjednica je Hrvatske udruge za europsko pravo (Croatian Society for European Law - CroSEL) koja je ogranak International Federation of European Law (FIDE). Članica je Croatian European Union Studies Association (CEUSA), UACES (University Association for Contemporary European Studies), Odysseus Network i Upravnog odbora jedinice UNESCO Katedre za bioetiku i pravo Sveučilišta u Zagrebu.

                                                                                                                                                                                          

ENGLISH

Iris Goldner Lang, LL.M. (LSE), Ph.D. (Zagreb), is a Jean Monnet professor and the holder of the UNESCO Chair on Free Movement of People, Migration and Inter-Cultural Dialogue at the University of Zagreb – Faculty of Law. She works at the Department of European Public Law, which she chaired from 2013 until 2015.

She was a John Harvey Gregory Visiting Professor of Law and World Organization and a Fulbright Visiting Researcher at Harvard Law School in 2015/16. She visited Harvard Law School again, as a Visiting Researcher, in June/July 2017, when she held a series of lectures at Harvard Law School Immigration and Refugee Clinic. In June/July 2018, she was a Visiting Academic at University College London (UCL). She has held a number of visiting lectures (Harvard, Boston University, Temple University, LSE, University of Stockholm, University of Vienna, University of Lisbon, Court of Justice of the EU, European Parliament, Vrije Universiteit Brussels, Alpbach Forum Summer School, etc.). As a British Government Chevening Scholar, she earned her LL.M. degree at the London School of Economics. She did part of her doctoral research at the LSE and as an Ernst-Mach Scholar at the Johannes Kepler University in Linz, Austria. 

Prof. Goldner Lang is one of the academic coordinators of the Jean Monnet Centre of Excellence “EU’s Global Leadership in the Rule of Law”. “She has been the leader of two Jean Monnet Modules "EU Migration Law and Policy" and "EU Internal Market Law", which she regularly teaches at the University of Zagreb. She is the president of the Croatian Society for European Law (FIDE branch) and the Croatian representative in the Odysseus Monnet Network for Immigration and Asylum. She is the Editor-In-Chief of the Croatian Yearbook of European Law and Policy. She is the editor of three books and the author of a number of articles, chapters in books and a book entitled From Association to Accession: How Free is the Free Movement of Persons in the EU?.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 751 Telefon kućni:
4895 751
Adresa:
Ćirilometodska 4, room 51
Katedra/služba:
Europsko javno pravo
Konzultacije:

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

National Courts and the Enforcement of EU Law: The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order – Report for Croatia

Bačić Selanec, Nika ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Petrić, Davor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
XXIX FIDE Congress in The Hague

The Constitution of Croatia in the Perspective of European and Global Governance

Goldner Lang, Iris ; Đurđević, Zlata ; Matajia, Mislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

Mračna strana slobode kretanja: kada su u koliziji interesi pojedinca i društva

Goldner Lang, Iris ; Lang, Maroje
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Migracijske i etničke teme

Self-Organisation of Third-Country Nationals in the EU: Polycentric Governance by the 'Other'

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2019.

Human Rights and Legitimacy in the Implementation of EU Asylum and Migration Law

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2018.

The EU Financial and Migration Crises: Two Crises - Many Facets of EU Solidarity

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2018.

Croatia and EU Asylum Law: Playing on the Sidelines or at the Centre of Events?

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2018.

The European Union and Migration : An Interplay of National, Regional, and International Law

Goldner Lang, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
American journal of international law

EU Public Health and Food Regulation

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Regulating breaches of professional ethics and conducting disciplinary proceedings against physicians in Europe (Chapter 33)

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Goldner Lang, Iris ; Maršavelski, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2017.

The Unavoidable Effects of the UK Referendum on the European Union

Goldner Lang, Iris ; Chang, Samuel H.
, 2016.

European Banking Union: Croatia - National Report

Goldner Lang, Iris ; Lang, Maroje
Poglavlja u knjigama, 2016.

EU Mobility Regimes and Visa Policy towards ENP Countries

Goldner Lang, Iris ; Dumas, Perinne
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
EUI Working Papers

Europsko pravo kao okvir pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

Goldner Lang, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

The Reach of EU Citizenship Rights for “Static” EU Citizens

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2014.

The Economic and Monetary Union: Croatia - National Report

Goldner Lang, Iris ; Lang, Maroje
Poglavlja u knjigama, 2014.

Ima li solidarnosti u azilu i migracijama u Europskoj uniji?

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2013.

Is There Solidarity on Asylum and Migration in the EU?

Goldner Lang, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Croatian yearbook of European law & policy

Pravo pacijenata na prekograničnu zdravstvenu skrb u Europskoj uniji

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2013.

Što unutarnje tržište EU donosi hrvatskim poduzetnicima?

Goldner Lang, Iris
, 2012.

Croatia – National Report

Đurđević, Zlata ; Goldner Lang, Iris ; Munivrana Vajda, Maja
Poglavlja u knjigama, 2012.

The Impact of Enlargement(s) on the EU Institutions and Decision-Making Special Focus : Croatia

Goldner Lang, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Yearbook of European Law

Značenje pojmova u pravu EU: Mislimo li na isto?

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2011.

Učinci presuda Europskog suda u prethodnom postupku

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2011.

From Association to Accession: How Free is the Free Movement of Persons

Iris Goldner Lang
Autorske knjige, 2011.

Postepena liberalizacija kretanja roba i ljudi u Hrvatskoj i Makedoniji – prije i nakon članstva u EU

Perišin, Tamara ; Goldner Lang, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Free Movement of Services and Establishment in the Overseas

Perišin Tamara ; Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2011.

PRETHODNI POSTUPAK U PRAVU EUROPSKE UNIJE – suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom


Uredničke knjige, 2011.

Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda

Turković, Ksenija ; Goldner Lang, Iris ; Nikšić, Saša ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar ; Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Languages as a Barrier to Free Movement of Persons in the European Union

Goldner Lang, Iris
Poglavlja u knjigama, 2009.

Patient Mobility in the European Union: Pushing for EU Internal Health Market

Goldner Lang, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Medicine and Law

Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor


Uredničke knjige, 2009.

The New Services Directive of the European Union – Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market - National Report for Croatia

Rodin Siniša ; Goldner Iris
Poglavlja u knjigama, 2008.

Transitional Arrangements in the Enlarged European Union: How Free is the Free Movement of Workers?

Iris Goldner Lang
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Croatian Yearbook of European Law and Policy

Sloboda kretanja ljudi u EU: Kontekst sporazuma o pridruživanju

Iris Goldner Lang
Autorske knjige, 2007.

Hrvatska – nacionalno izvješće: External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility, and Effects of International Law

Rodin, Siniša, Goldner Lang, Iris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
FIDE kongres

External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility, and Effects of International Law - National report for Croatia

Rodin, Siniša ; Goldner Lang, Iris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
22nd FIDE Congress

Sloboda kretanja ljudi u Europskoj uniji temeljem Europskih sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Iris Goldner
Doktorske disertacije, 2005.

Family reunification of European Community nationals

Goldner, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Croatian yearbook of European law & policy

Znanstveni skup: XXI. kongres FIDE

Đurđević, Zlata ; Goldner, Iris ; Petrović, Siniša
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Croatia

Goldner, Iris
Poglavlja u knjigama, 2004.

Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji - izazovi ekonomske i pravne prilagodbe (ur: Katarina Ott)

Goldner, Iris
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Free Movement of Third Country Nationals in the European Union: Policies, Developments and Limitations

Goldner, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.

Rodin, Siniša ; Smerdel, Branko ; Ćapeta, Tamara ; Maduro, Miguel ; Shaw, Jo ; Stadlmeier, Sigmar ; Selanec, Goran ; Vasiljević, Snježana ; Goldner, Iris
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Free Movement of Persons in the EU and Third Country Nationals

Goldner, Iris
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
International Seminar: The Stabilization and Association Process and the Future of Europe

Jednakost muškarca i žene : Pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji


Uredničke knjige, 2003.

Imunitet arbitara

Goldner, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Pravo u gospodarstvu

Multi-Party Arbitration

Goldner, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Croatian arbitration yearbook

States and state-controlled corporations in international commercial arbitration

Goldner, Iris
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Croatian arbitration yearbook

Izabrane publikacije