doc. dr. sc. Iva Savić
doc. dr. sc.
Iva Savić

Iva Savić rođena je 1983. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole (I.gimnazija, Zagreb), 2001. godine upisuje Pravni fakultet na kojem je 2006. godine diplomirala s pohvalom magna cum laude.

Na Pravnom fakultetu zaposlena je 2007. godine u zvanju znanstvenog novaka na projektu MZOŠ-a: „Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. NIkoleta Radionov).

U prosincu 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij, smjer Pravo drustava i trgovacko pravo, kojeg je zavrsila u lipnju 2014., obranivsi doktorat s naslovom "Utjecaj sporazuma o zracnom prometu izmedu Europkse unije i trecih drzava na razvoj medunarodnog zracnog prava".

Svoje znanje iz zračnog prava usavršavala je u više navrata u SAD-u, te je na matičnom fakultetu uvela izborni predmet Međunarodno zračno pravo, za domaće i strane (Erasmus) studente. Jedna je od osnivačica i glavna tajnica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP), članica je organizacijskog i znanstvenog odbora Europskog udruženja za zračno pravo (EALA) te  drugih stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu.

Doc. Savić je samostalno objavila knjigu iz međunarodnog zračnog prava, iz europskog prometnog prava u koautorstvu, i nekolicinu znanstvenih i stručnih radova u području zračnog prava, pomorskog prava i pomorskog osiguranja, te europskog prometnog prava, u domaćim i stranim publikacijama.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

"Autonomni plovni objekti" u pomorskom pravu RH

Savić, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
3rd International Scientific Conference on Maritime Law (ISCML 2021)

 Against Hortatory Language in Treaties: Lessons for International Law from the Battle over Article 17bis of the U.S./EU Air Transport Agreement

Havel, Brian F. ; Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Religious Injury under the Montreal Convention: The (Un)Usual Case of an EL AL Flight from New York to Tel Aviv

Savić, Iva ; Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The Impact of Irregular Migrations, Smuggling and Human Trafficking on the Land Transport Industry: The Croatian Case

Radionov, Nikoleta ; Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

THE IMPACT OF IRREGULAR MIGRATIONS, SMUGGLING AND HUMAN TRAFFICKING ON THE LAND TRANSPORT INDUSTRY: THE CROATIAN CASE

Radionov, Nikoleta ; Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Spreading the Wings of EU Aviation Acquis - Comprehensive Air Transport Agreements

Savić, Iva
Autorske knjige, 2019.

Prikaz knjige: Simone Lamont-Black, D. Rhidian Thomas (eds.), Current Issues in Freight Forwarding: Law and Logistics, Lawtext Publishing Limited, Oxford, 2017

Savić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Otvoreno nebo i jedinstveni zrakoplovni prostori- Kolika je uistinu liberalizacija međunarodnog zračnog prometa?

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
12. SAVJETOVANJE O KOLIZIJI PTICA I ZRAKOPLOVA - SIGURNOST I RIZICI U ZRAČNOM PROMETU

Interpreting Air Transport Agreements – U.S. Story of Norwegian Air International

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
6th International Research Seminar in Maritime, Port and Transport Law (međunarodni skup)

Human Trafficking, Cybercrime and Maritime Transport

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
The Ninth Maritime Law & Policy International Postgraduate Research Conference 2018 (međunarodni skup)

Cyber Crime and Human Trafficking in Shipping Industry

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloqium “MIGRATIONS AND TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

Securing Financing and Lease of Aircraft in Croatia in the Light of Cape Town Convention

Savić, Iva ; Simeunović, Danijela
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2017.
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW 2017 Zagreb (međunarodni skup)

Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prava

Savić, Iva
Doktorske disertacije, 2014.

Creating Pan-European Common Aviation Area: A Broken Dream?

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Transport Law de lege ferenda (međunarodni skup)

Trebamo li novi režim odgovornosti za štetu koju zrakoplov prouzroči na tlu?

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
9. savjetovanje o koliziji ptica i zrakoplova (međunarodni skup)

PRAVNI ASPEKTI UDARA PTICA U ZRAKOPLOVE

Savić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Reaching for the European Sky

Savić, Iva ; Kapetanović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Europsko prometno pravo

Radionov, Nikoleta ; Ćapeta, Tamara ; Marin, Jasenko ; Bulum, Božena ; Kumpan, Ana ; Popović, Nikola ; Savić, Iva
Autorske knjige, 2011.

Airline Mergers - Responding to Market Changes and Inducing New Market Strucutres

Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

GUBITAK PRAVA NA OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETU NA TERETU U CESTOVNOM I POMORSKOM PRIJEVOZU

Savić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Izabrani projekti

 

Šifra projekta: 1949: Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime (Trans.Crim)

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1949

Istraživač i suradnik - znanstveni projekt Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Novi hrvatski pravni sustav (2002.-)

''Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije'' (istraživač, voditelj projekta: prof. dr.sc Radionov, Nikoleta)