dr. sc. Ivan Obadić
dr. sc.
Ivan Obadić

Ivan Obadić postdoktorand je na Katedri za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je nastavni i znanstveni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (profesor povijesti i diplomirani povjesničar), a 2007. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2008. godine magistrirao je povijest međunarodnih odnosa na London School of Economics and Political Science, a 2013. poslijediplomski studij na Europskom Sveučilišnom Institutu (European University Institute) u Firenci, Italija. Doktorirao je na Europskom Sveučilišnom Institutu 2017. godine. Usavršavao se na Centru za studije jugoistočne Europe na Sveučilištu u Grazu 2020. godine u okviru Field of Excellence Dimensions of Europeanization. Nositelj je Jean Monnet Modula Development of European Integration and Institutions koji se izvađa na Katedri za opću povijest prava i države.

 

Radio je kao asistent na Zavodu za znanstveni rad Varaždin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2008.-2010.). Na Pravnom fakultetu radi od 2010. godine. Predmet njegova znanstveno-istraživačkog rada su teme iz područja pravne, ekonomske i diplomatske povijesti vezane za razvoj europske integracije, europsko pravo, Hladni rat, jugoistočnu Europu i grad Varaždin. Do sada je objavio više članaka i poglavlja u nizu domaćih i stranih časopisa i zbornika radova. Organizirao je i sudjelovao u organizaciji niza predavanja, konferencija i seminara. Sudjelovao je u nekoliko znanstvenih projekata u okviru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Pravnog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, te Europskog Sveučilišnog Instituta. Dobitnik je nekoliko nagrada i stipendija (Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu, LSE Graduate Merit Award, stipendija talijanskog Ministarstva vanjskih poslova za doktorski studij na EUI-u itd.). 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Pitanje europske kolektivne sigurnosti u razdoblju od Versajske mirovne konferencije do ugovora iz Locarna (1919.-1925.)

Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Knj. 30 (2019)

Turning to the Eastern Bloc: Yugoslavia´s Relations with the COMECON (1961-1964)

Obadić, Ivan ; Ninković, Momir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Legacy of the CMEA Cooperation: Conference in History of Political Economy of Socialist Camp

The European Commission and the Yugoslav Crises, 1991-1999

Obadić, Ivan ; Zaccaria, Benedetto
Poglavlja u knjigama, 2019.

An Eastern OECD? Yugoslav Vision of Economic Integration of Central Europe

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
(De-)constructing Central Europe: From Mitteleuropa to Visions of a Common Europe, 1918-201

The 1965 Economic Reform: Opening to the West

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Reforming Socialism – Aims and Efforts Before and After 1968

Europa u prvom desetljeću nakon Prvog svjetskog rata

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Varaždin i sjeverna Hrvatska u desetljeću nakon Velikog rata

Briandov plan : Prvi pokušaj stvaranja Europske unije (1929.-1932.)

Erent-Sunko, Zrinka ; Marelja, Miran ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zagrebačka pravna revija = Zagreb law review

A socialist developing country in a Western capitalist club. Yugoslavia and the OEEC/OECD, 1955-1980

Marković, Andrej ; Obadić Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Warden of the West. The OECD and the global political economy, 1948 to present

O važnosti Bečkoga kongresa za Europu i Hrvatsku

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Varaždin i Habsburzi. U povodu 200 godišnjice završetka Bečkog kongresa (1815-2015)

Towards Market Socialism: the Role of Domestic Actors and International Economic Development in Formulation of the Yugoslav 1965 Economic Reform

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Talking about Economics in the Socialist World (1920s-1980s)

Media content analysis of the Indian community in Switzerland

Obadić, Ivan
, 2015.

Povijest europske integracije u sveučilišnim programima nastave povijesti u Hrvatskoj – današnje stanje i perspektive

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest

A Troubled Relationship: Yugoslavia and the European Economic Community in Détente

Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
European review of history

A Troubled Partnership? Yugoslavia and the EEC in Détente

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Socialist Visions and Policies on European Cooperation

Uvodnik

Petrić, Hrvoje ; Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Historia Varasdiensis: časopis za varaždinsku povjesnicu

Razgovor s prof. dr. sc. Rudolfom Lončarićem

Obadić, Ivan, Težak, Spomenka
Drugi radovi u časopisima, 2013.
Historia Varasdiensis

European Community, Britain and Yugoslavia in the Cold War: In pursuit of Stability?

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Mapping the External Relations of the EC: Origins, Evolutions and Challenges

The Legal Basis of Trade and Cooperation between EEC and Yugoslavia - "Pre-History" of Bosnia and Herzegovina Accession to the European Union

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
2nd Conference " European System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina" (2 ; 2012)

Odnosi Jugoslavije i Europske zajednice u vrijeme detanta

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

"Nastupilo je vrijeme Europe" - Europska zajednica, jugoslavenska kriza i priznanje neovisnosti i samostalnosti republika Hrvatske i Slovenije

Obadić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Kako je nastala država Hrvatska 1991

Razgovor s mr. sc. Eduardom Vargovićom, upraviteljom Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Historia Varasdiensis: časopis za varaždinsku povjesnicu

Uvodnik

Petrić, Hrvoje ; Obadić Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu

Historiografija varaždinskog kraja u 20. stoljeću

Huzjan, Vladimir ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu

A Troubled Partnership? Yugoslavia and the EEC in the 1970s

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Cooperation and Integration in Europe in the 1970s: Policies and Views from Central-Eastern Europe

From the Policy of Non-alignment back to Europe ; Yugoslav Policy towards the European Communities

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The European integration process in the eyes of others: historical perspectives, 1952-1992

„Varaždin je 1970-ih mogao postati sveučilišni grad“ – razgovor s prof. emeritus Franjom Ružom

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu

Uvodnik

Petrić, Hrvoje ; Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu

Predavanja Društva povjesničara od 2009. do 2010. godine

Huzjan, Vladimir ; Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
HISTORIA VARASDIENSIS: ČASOPIS ZA VARAŽDINSKU POVJESNICU

Mirko Androić, Starogradska varaždinska općina/ Mirko Androić, Spomenici starogradske varaždinske općine

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Historijski zbornik

Pregled historiografskih radova o gradu Varaždinu – prilog za Bibliographiu Warasdiensis

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Radovi Zavoda za znanstveni rad - Varaždin

Bibliografija ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina i njegove okolice

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Ekonomska i ekohistorija

Reforma gradske uprave prema komisionalnom statutu grada Varaždina iz 1750. godine

Obadić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Znanstveni skup Osamsto godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009.

Drava River flooding in Varaždin and Koprivnica parts of Podravina (Drava River region - between Croatia and Hungary) in the period 17th - 19th century

Petrić, Hrvoje ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja

Međuodnos ljudi i rijeke Drave na području varaždinske Podravine u novom vijeku

Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Radovi Zavoda za znanstveni rad - Varaždin

Izbjegličko pravo i međunarodne (ne)vladine organizacije u Republici Hrvatskoj

Mrljić, Robert ; Obadić, Ivan
Stručni radovi, 2002.
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja

Izabrani projekti

2020.,  suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost, "Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma" (UIP-2019-04-2979)

 

2019. godine član hrvatske istraživačke grupe na Integrating Diversity in the European Union (InDivEU) projektu (Obzor 2020). Nositelj projekta u kojemu sudjeluje 14 partnerskih institucija je Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (EUI).

 

2019. godine sudjeluje na međunarodnom znanstvenom projektu „euandi2019“ na kojemu je suvoditelj hrvatskog tima. Nositelj projekta je Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci i Sveučilište u Luzernu

 

Od 2015. do 2019. godine sudjeluje na međunarodnom znanstvenom projektu o povijesti Europske komisije – „The European Commission (1986-2000) – History and Memories of an Institution. Nositelj projekta je HistCom 3 konzorcij (European University Institute (EUI), Florence, London School of Economics and Political Science (LSE),  Sveučilište Leuven, Sveučilište Sorbonne, Historical Archives of the European Union, itd.).

 

Od 2014. do 2015. godine sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom projektu „Developing Evidence-based Management and Operations in India-EU Migration and Partnerships“. Nositelj projekta je bio Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (EUI).

 

Od 2013. do 2014. godine sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom projektu „euandi“. Nositelj projekta bio je European Union Democracy Observatory (EUDO), Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (EUI).

 

Od 2011. godine sudjeluje sa znanstvenim radovima pravno-povijesne tematike na znanstvenom projektu „Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravno-povijesne pretpostavke“. Nositelj projekta je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.