doc. dr. sc. Ivan Obadić
doc. dr. sc.
Ivan Obadić

Ivan Obadić (Varaždin, 1979.) docent je na Katedri za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je nastavni i znanstveni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (profesor povijesti i diplomirani povjesničar) 2006. godine, a integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Magistrirao je na London School of Economics and Political Science 2008. godine. Završio je poslijediplomski studij na Europskom Sveučilišnom Institutu (European University Institute – EUI) u Firenci, Italija, 2013. godine. Doktorirao je na Europskom Sveučilišnom Institutu 2017. godine.

 

Radio je kao asistent na Zavodu za znanstveni rad Varaždin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2008.-2010.). Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi od 2010. godine. Predmet njegova znanstveno-istraživačkog rada su teme iz područja političke korupcije, pravne, ekonomske i diplomatske povijesti vezane za razvoj europske integracije, Hladni rat, jugoistočnu Europu i grad Varaždin. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i objavio više članaka i poglavlja u domaćim i stranim časopisima i zbornicima radova. Organizirao je više predavanja, konferencija i seminara. Sudjelovao je u više hrvatskih i međunarodnih znanstvenih projekata u okviru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Pravnog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma), Robert Schuman Centre for Advanced Studies i Europskog Sveučilišnog Instituta (euandi projekt 2014. i 2019. godine, Integrating Diversity in the European Union (InDivEU), itd.) te konzorcija europskih sveučilišta HistCom 3 (The European Commission (1986-2000) – History and Memories of an Institution). Dobitnik je nekoliko nagrada i stipendija (Rektorova nagrada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, LSE Graduate Merit Award, stipendija talijanskog Ministarstva vanjskih poslova za doktorski studij na EUI-u itd.). Usavršavao se u Centru za studije jugoistočne Europe na Sveučilištu u Grazu 2020. godine u okviru Field of Excellence Dimensions of Europeanization. Nositelj je Jean Monnet Modula Development of European Integration and Institutions koji se izvodi na Katedri za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Harmonizacija i unifikacija obiteljskog prava u Europi - Pravnopovijesne pretpostavke i (ne)mogućnosti

Obadić, Ivan ; Erent-Sunko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Korupcija i politička odgovornost u tranzicijskim društvima

Roksandić, Sunčana ; Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Politička (ne)odgovornost i korupcija - je li došlo vrijeme za postrožavanje uvjeta kandidiranja za političke funkcije?

The European Commission and the Yugoslav Crises, 1991-1999

Obadić, Ivan ; Zaccaria, Benedetto
Poglavlja u knjigama, 2019.

Turning to the Eastern Bloc: Yugoslavia´s Relations with the COMECON (1961-1964)

Obadić, Ivan ; Ninković, Momir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Legacy of the CMEA Cooperation: Conference in History of Political Economy of Socialist Camp

Pitanje europske kolektivne sigurnosti u razdoblju od Versajske mirovne konferencije do ugovora iz Locarna (1919.-1925.)

Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Briandov plan : Prvi pokušaj stvaranja Europske unije (1929.-1932.)

Erent-Sunko, Zrinka ; Marelja, Miran ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Europa u prvom desetljeću nakon Prvog svjetskog rata

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Varaždin i sjeverna Hrvatska u desetljeću nakon Velikog rata

The 1965 Economic Reform: Opening to the West

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Reforming Socialism – Aims and Efforts Before and After 1968

An Eastern OECD? Yugoslav Vision of Economic Integration of Central Europe

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
(De-)constructing Central Europe: From Mitteleuropa to Visions of a Common Europe, 1918-201

A socialist developing country in a Western capitalist club. Yugoslavia and the OEEC/OECD, 1955-1980

Marković, Andrej ; Obadić Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Warden of the West. The OECD and the global political economy, 1948 to present

Media content analysis of the Indian community in Switzerland

Obadić, Ivan
, 2015.

Towards Market Socialism: the Role of Domestic Actors and International Economic Development in Formulation of the Yugoslav 1965 Economic Reform

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Talking about Economics in the Socialist World (1920s-1980s)

O važnosti Bečkoga kongresa za Europu i Hrvatsku

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Varaždin i Habsburzi. U povodu 200 godišnjice završetka Bečkog kongresa (1815-2015)

A Troubled Relationship: Yugoslavia and the European Economic Community in Détente

Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Povijest europske integracije u sveučilišnim programima nastave povijesti u Hrvatskoj – današnje stanje i perspektive

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest

The Legal Basis of Trade and Cooperation between EEC and Yugoslavia - "Pre-History" of Bosnia and Herzegovina Accession to the European Union

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
2nd Conference " European System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina" (2 ; 2012)

European Community, Britain and Yugoslavia in the Cold War: In pursuit of Stability?

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Mapping the External Relations of the EC: Origins, Evolutions and Challenges

Razgovor s prof. dr. sc. Rudolfom Lončarićem

Obadić, Ivan, Težak, Spomenka
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Uvodnik

Petrić, Hrvoje ; Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2013.

A Troubled Partnership? Yugoslavia and the EEC in Détente

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Socialist Visions and Policies on European Cooperation

Historiografija varaždinskog kraja u 20. stoljeću

Huzjan, Vladimir ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Uvodnik

Petrić, Hrvoje ; Obadić Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Razgovor s mr. sc. Eduardom Vargovićom, upraviteljom Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.

"Nastupilo je vrijeme Europe" - Europska zajednica, jugoslavenska kriza i priznanje neovisnosti i samostalnosti republika Hrvatske i Slovenije

Obadić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Kako je nastala država Hrvatska 1991

Odnosi Jugoslavije i Europske zajednice u vrijeme detanta

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

„Varaždin je 1970-ih mogao postati sveučilišni grad“ – razgovor s prof. emeritus Franjom Ružom

Ivan, Obadić
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Predavanja Društva povjesničara od 2009. do 2010. godine

Huzjan, Vladimir ; Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Uvodnik

Petrić, Hrvoje ; Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.

„Varaždin je 1970-ih mogao postati sveučilišni grad“ – razgovor s prof. emeritus Franjom Ružom

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.

From the Policy of Non-alignment back to Europe ; Yugoslav Policy towards the European Communities

Obadić, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The European integration process in the eyes of others: historical perspectives, 1952-1992

A Troubled Partnership? Yugoslavia and the EEC in the 1970s

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Cooperation and Integration in Europe in the 1970s: Policies and Views from Central-Eastern Europe

Reforma gradske uprave prema komisionalnom statutu grada Varaždina iz 1750. godine

Obadić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Znanstveni skup Osamsto godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009.

Bibliografija ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina i njegove okolice

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Pregled historiografskih radova o gradu Varaždinu – prilog za Bibliographiu Warasdiensis

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Mirko Androić, Starogradska varaždinska općina/ Mirko Androić, Spomenici starogradske varaždinske općine

Obadić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Drava River Flooding in Varaždin and Koprivnica Parts of Podravina (Drava River Region – Between Croatia and Hungary) in the Period 17th-19th Century, Podravina

Petrić, Hrvoje ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Međuodnos ljudi i rijeke Drave na području varaždinske Podravine u novom vijeku

Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Izbjegličko pravo i međunarodne (ne)vladine organizacije u Republici Hrvatskoj

Mrljić, Robert ; Obadić, Ivan
Stručni radovi, 2002.

Izabrani projekti

2020.,  suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost, "Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma" (UIP-2019-04-2979)

 

2019. godine član hrvatske istraživačke grupe na Integrating Diversity in the European Union (InDivEU) projektu (Obzor 2020). Nositelj projekta u kojemu sudjeluje 14 partnerskih institucija je Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (EUI).

 

2019. godine sudjeluje na međunarodnom znanstvenom projektu „euandi2019“ na kojemu je suvoditelj hrvatskog tima. Nositelj projekta je Europski sveučilišni institut (EUI) u Firenci i Sveučilište u Luzernu

 

Od 2015. do 2019. godine sudjeluje na međunarodnom znanstvenom projektu o povijesti Europske komisije – „The European Commission (1986-2000) – History and Memories of an Institution. Nositelj projekta je HistCom 3 konzorcij (European University Institute (EUI), Florence, London School of Economics and Political Science (LSE),  Sveučilište Leuven, Sveučilište Sorbonne, Historical Archives of the European Union, itd.).

 

Od 2014. do 2015. godine sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom projektu „Developing Evidence-based Management and Operations in India-EU Migration and Partnerships“. Nositelj projekta je bio Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (EUI).

 

Od 2013. do 2014. godine sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom projektu „euandi“. Nositelj projekta bio je European Union Democracy Observatory (EUDO), Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute (EUI).

 

Od 2011. godine sudjeluje sa znanstvenim radovima pravno-povijesne tematike na znanstvenom projektu „Povijest hrvatskog prava i njegove europske pravno-povijesne pretpostavke“. Nositelj projekta je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.