doc. dr. sc. Ivan Šimović
doc. dr. sc.
Ivan Šimović

Rođen 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (Športsku gimnaziju). Po završetku srednje škole, 2002. godine upisao studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2003./2004., dobio Dekanovu nagradu te zbog postignutih rezultata u studiju postao stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“. Diplomirao 2007. godine – diploma cum laude.

Po završetku studija, 2007. godine, zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta znanstvenog novaka na znanstvenoistraživačkom projektu „Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo“ (voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar). Iste godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2014. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“ (mentorica: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac) te stekao status višeg asistenta. Krajem 2015. godine izabran u znanstevno-nastavno zvanje docenta.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

PRESUMPTION OF MOTHERHOOD ON THE CROSSROAD OF SURROGACY ARRANGEMENTS IN EU

Čulo Margaletić, Anica ; Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
EU and Member States – legal and economic issues

Institut izvanbračne zajednice – analiza hrvatskih i njemačkih rješenja

Naumovski, Tena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska pravna revija

EUROPEAN EXPERIENCES AND CROATIAN PERSPECTIVES OF COMPENSATION PROGRAMS IN CASE OF CHILDHOOD VACCINE INJURY

Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
InterEU law east : journal for the international and european law, economics and market integrations

The scope of the deprivation of legal capacity as a precondition for the protection of rights and dignity of persons with disabilities

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Ljetopis socijalnog rada

Poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću kao predmet bračne stečevine u Republici Hrvatskoj - teorijske dvojbe i izazovi u praksi

Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Šesti međunarodni naučni skup - Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa"

FROM PROTECTION TO AUTONOMY AND SUPPORT – CHALLENGES OF COMPLIANCE WITH THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES STANDARDS

Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018

Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pavić, Marina ; Šimović, Ivan ; Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook

GUARDIANSHIP FOR ADULTS WITH DISABILITIES IN CROATIA: EMPEROR'S NEW CLOTHES?

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference

Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja

Šimović, Ivan ; Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatska pravna revija

Obiteljski dom, novi Obiteljski zakon iz 2015. i Preporuka Vijeća Europe o pravu bračnih drugova na korištenje obiteljskog doma

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Cijepljenje kao zaštita djetetova prava na zdravlje: obiteljskopravna i ustavnosudska perspektiva

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Cijepljenje kao zaštita djetetova prava na zdravlje - obiteljskopravna i ustavnosudska perspektiva

Šimović, Ivan
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2016.
Tečaj trajne medicinske izobrazbe: Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi - cijepljenje i cjepiva ; probir razvojnog poremećaja kuka

EUROPSKA UNIJA I OBITELJSKO PRAVO – MEĐUNARODNOPRIVATNOPRAVNI, PROCESNOPRAVNI I MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI

Šimović, Ivan ; Ćurić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Ljetopis socijalnog rada

Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu i mogućnost implementacije njemačkih rješenja u hrvatski pravni sustav

Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Zagrebačko-skopski kolokvij

Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Pravo u gospodarstvu

Bračne smetnje u svjetlu obiteljskog i kanonskog prava

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Bogoslovska smotra

Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu – prijepori i dvojbe –

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatska pravna revija

Znanstveno-stručni skup Pravna zaštita djece bez pratnje

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera - hrvatska rješenja i europski kontekst

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Revija za socijalnu politiku

Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Rešetar, B. ; Bogdanović, O. ; Mirošević, I. ; Godžirov, A. ; Menđušić-Škugor, E. ; Oraić, T. ; Lambaša, L. ; Matijević, M. ; Čulo, A. ; Mikšić, I. ; Aras, S. ; Karaula, K. ; Radina, A.: Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta

Economy and Democracy: a review

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja

Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu

Čulo, Anica ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ivančić-Kačer, B. ; Klasiček ; D. ; Karlović, T. ; Ernst, H.: Odabrane teme građanskog i obiteljskog prava - prikaz knjige

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu